Дебатът за Биткойн и консумацията на ток

Дебатът за Биткойн и консумацията на ток

Калоян Тодоров август 18, 2023
1 мин четене

През последните години добивът на биткойн се превърна в спорна тема поради огромните количества енергия, които консумира, и потенциалното му въздействие върху околната среда. В тази статия ще разгледаме потреблението на енергия при добива на биткойни и неговото въздействие върху околната среда.

енергийните мрежи на биткойн

Първо, важно е да се разбере как работи добивът на Биткойн. В мрежата на Биткойн миньорите играят ключова роля в проверката и записването на транзакциите в блокчейна. В замяна на работата си миньорите получават възнаграждение с нови биткойни. Процесът на добиване на нови Биткойни включва решаване на сложни математически задачи, което изисква значително количество изчислителна мощност.

Проучване за консумацията

Според индекса на Кеймбридж за потреблението на електроенергия от биткойн (CBECI) общото потребление на енергия от мрежата на биткойн понастоящем се оценява на около 70 тераватчаса (TWh) годишно. Това е приблизително равностойно на годишното потребление на енергия на държава като Чили или Австрия.

В проучване, публикувано от Университета в Кеймбридж през 2020 г., се изчислява, че световната банкова индустрия консумира около 263 TWh енергия годишно. Това включва енергията, използвана за захранване на банковите клонове, центровете за данни и друга инфраструктура.

В следващата графика вижте историята на търсенето на мощност в биткойн мрежата, според проучването.

историческо търсене на енергия в мрежата на биткойн

Важно е обаче да се отбележи, че тези оценки не са пряко сравними, тъй като измерват различни неща. Енергийното потребление на Биткойн се определя главно от енергията, необходима за захранване на операциите по добив и поддръжка на възлите, докато например енергийното потребление на банковата индустрия се определя от различни фактори, включително използването на енергия в сградите, използването на енергия в центровете за данни и операциите на банкоматите.

В тази графика може да видите точният разход на ток в терават-часа на биткойн мрежата за всяка година от 2017 до 2023.

общо потребление на електроенергия за биткойн

Въпреки това някои анализатори предполагат, че енергийното потребление на Биткойн е непропорционално високо в сравнение с обема на трансакциите и пазарната му капитализация. За разлика от тях традиционното банкиране може да е по-енергийно ефективно поради икономии от мащаба и значително по-централизирана инфраструктура.

Използвани източници на енерги за добив

Източниците на енергия, използвани за добив на Биткойн, варират в зависимост от местоположението на съоръженията за добив.

В Китай, където се извършваше голяма част от добива на биткойн, преди да бъде забранен, въглищата бяха основен източник на енергия. В други държави, като Исландия и Швеция, съоръженията за добив на Биткойн често използват възобновяеми енергийни източници като водноелектрическа и геотермална енергия.

Изкопаеми горива

Въглища, природен газ и други изкопаеми горива обикновено се използват за захранване на добива на биткойн, особено в региони, където енергията е евтина и в изобилие. Използването на изкопаеми горива обаче е под голям въпрос, поради приноса за емисиите на парникови газове и изменението на климата.

Според проучване, публикувано в научното списание Joule през 2019 г., около 74,1 % от добива на биткойн се захранва от възобновяеми енергийни източници, докато останалите 25,9 % се захранват от изкопаеми горива като въглища и природен газ.

Хидроенергия

Хидроенергията е често срещан източник на енергия за добива на биткойни, особено в райони с богати водни ресурси, като Исландия. Хидроенергията се счита за относително чист и възобновяем източник на енергия, въпреки че може да има отрицателно въздействие върху околната среда, водните екосистеми и местните общности.

Смята се, че хидроенергията представлява около 60% от възобновяемата енергия, използвана за добив на биткойни, което я прави най-разпространения възобновяем източник на енергия, използван за добив.

Слънчева енергия

Слънчевата енергия е все по-популярен източник на енергия за добив на биткойни, особено в региони с високи нива на слънчево греене. Слънчевата енергия е чист и възобновяем източник на енергия, въпреки че инсталирането и поддръжката ѝ могат да бъдат скъпи.

Слънчевата енергия се оценява на около 5% от възобновяемата енергия, използвана за добив на биткойни. Въпреки че все още е сравнително малък процент, слънчевата енергия става все по-популярна, тъй като цената на слънчевите панели продължава да намалява.

Вятърна енергия

Вятърната енергия е друг възобновяем източник на енергия, който се използва за добив на биткойни в някои региони. Подобно на слънчевата енергия, вятърната енергия е чиста и възобновяема, но може да бъде скъпа за инсталиране и поддръжка.

Смята се, че вятърната енергия представлява около 6% от възобновяемата енергия, използвана за добив на биткойни. Подобно на слънчевата енергия, вятърната енергия става все по-популярна с намаляването на цената на вятърните турбини.

Геотермална енергия

Геотермалната енергия е чист и възобновяем източник на енергия, който се използва за добив на биткойни в някои региони. Геотермалната енергия се генерира чрез използване на естествената топлина на Земята, която може да се използва за задвижване на парни турбини и генериране на електроенергия.

Геотермалната енергия се оценява на около 1 % от възобновяемата енергия, използвана за добив на биткойни. Макар и малък процент, геотермалната енергия е обещаващ източник на възобновяема енергия за добив в региони с геотермални ресурси.

Високото потребление на енергия при добива на биткойни доведе до опасения относно въздействието му върху околната среда. Въглеродният отпечатък на добива на биткойни е значителен, тъй като изгарянето на изкопаеми горива за производство на електроенергия води до отделяне на парникови газове в атмосферата. Освен че допринася за изменението на климата, използването на изкопаеми горива за добив на биткойни може да има и локални въздействия върху околната среда, като например замърсяване на въздуха и водата.

Има няколко начина, по които потреблението на енергия и въздействието върху околната среда при добива на биткойни могат да бъдат намалени. Едно от решенията е да се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници за добив. В някои случаи съоръженията за добив вече са преминали към възобновяеми енергийни източници, което може значително да намали въглеродния им отпечатък.

Друго решение е да се подобри ефективността на хардуера и техниките за добив, което може да намали количеството енергия, необходимо за добив на биткойни. Накрая, някои призоваха за регулиране на добива на биткойни, за да се обърне внимание на въздействието на индустрията върху околната среда.

В заключение може да се каже, че потреблението на енергия и въздействието върху околната среда при добива на биткойни са важни проблеми, които трябва да бъдат решени. Въпреки че има потенциални решения, е важно общността на Биткойн и политиците да предприемат действия, за да гарантират устойчивостта на мрежата.

Калоян Тодоров

Калоян се потапя в света на криптовалутите през 2017 г. Той е по-известен в различни онлайн форуми като “Cryptosummer”. Понастоящем онлайн маркетологът се намира в София и е предприемач и автор в света на криптовалутите.