Правила и условия

Приветстваме ви с добре дошли в ecoinomy.eu (“Сайта”). Нашият екип администрира и управлява този Сайт (“ние”, “нас” или “нашия”).

Вашият достъп до и използването на нашия Сайт и неговите услуги се уреждат от настоящите Общи условия (“Общи условия”). Тези Условия създават правен договор между Вас, потребителя, и нас, администраторите на Сайта. Избирайки да използвате нашия Сайт, Вие заявявате, че приемате тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Условия, Ви съветваме да се въздържате от използването на нашия Сайт.

Промени в настоящите Условия

Запазваме си правото да променяме тези Условия по всяко време, като актуализираме тази страница. Ние ще обявим всички промени, като качим актуализираните Условия на Сайта. Продължаването на използването или достъпа Ви до нашия Сайт след въвеждането на промените ще означава, че приемате актуализираните Условия.

Собственост върху интелектуалната собственост

Освен ако не е посочено друго, всички права на интелектуална собственост, отнасящи се до Сайта и материалите на Сайта, са собственост на нас или на нашите лицензодатели. Изрично ви е забранено да използвате, възпроизвеждате, дублирате, променяте, предавате, показвате, публикувате, продавате, лицензирате, публично изпълнявате, разпространявате или използвате с търговска цел каквото и да е съдържание от Сайта или да се разпореждате с каквото и да е съдържание на Сайта по начин, който не е разрешен от нас, без да сте получили нашето предварително писмено съгласие.

Отговорности на потребителя

Вие се задължавате да не използвате Сайта за дейности, които нарушават каквито и да било закони и разпоредби, и да спазвате всички съответни закони и разпоредби, когато използвате Сайта. Забранява Ви се да се опитвате или да успявате да осъществите неразрешен достъп, промяна, разпространение, предаване, повторно използване или преиздаване на каквото и да е съдържание от Сайта за обществени или търговски цели, без да сте получили нашето предварително писмено разрешение.

Финансова информация

Информацията на този Уебсайт се предоставя само с информационна цел и не е предназначена да замени професионален финансов съвет. Ние не сме финансов съветник и всяка информация, представена на този Уебсайт, не представлява финансов съвет. Препоръчваме ви да потърсите съвет от подходящ професионалист за финансов съвет. Вие се съгласявате, че Уебсайтът не носи отговорност за каквито и да било финансови или други решения, които можете да вземете въз основа на такава информация.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

Уебсайтът и неговото съдържание се предоставят “такива, каквито са”, и без никакви гаранции, изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изразени или подразбиращи се. Ние не гарантираме, че нашият Уебсайт или съдържанието на него ще бъдат винаги достъпни или непрекъснати. Няма да носим отговорност за загуби или щети, причинени от атака за разпределен отказ на услуга, вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други материали, които са собственост, поради използването на Уебсайта или изтеглянето на материали, публикувани на него или на друг уебсайт, свързан с него.

В максималната степен, допустима от закона, ние, нашите филиали и техните съответни служители, директори, работници, агенти, лицензодатели, представители и трети страни – доставчици на Уебсайта, няма да носим отговорност за щети от какъвто и да е вид, включително, но не само, компенсаторни, последващи, случайни, косвени, специални или подобни щети, които могат да произтекат от използването или невъзможността за използване на материалите, съдържащи се в този Уебсайт.

Разкриване на информация за филиали

По време на този процес друг субект може да събира от Вас Лични данни или Анонимни данни. Получаваме партньорска комисиона за някои от услугите, продавани чрез Уебсайта. Информацията, предоставена на този уебсайт, не представлява одобрение или препоръка на тези услуги. Винаги извършвайте собствено проучване и надлежна проверка.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите безвредни Ecoinomy.eu, неговите служители, директори, работници, агенти, лицензодатели, доставчици и всички трети страни, предоставящи информация на Уебсайта, от и срещу всички загуби, разходи, щети и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от всяко нарушение на тези Условия от Ваша страна.

Управляващо право и юрисдикция

Настоящите Условия, техният предмет и формирането им се уреждат от законите на Европейския съюз. И Вие, и ние се съгласяваме, че съдилищата на Европейския съюз ще имат неизключителна юрисдикция.

Разделимост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде определена като незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, то тази разпоредба ще се счита за отделена от настоящите Условия и няма да засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Цялостно споразумение

Настоящите Условия представляват цялостното споразумение между Вас и нас по отношение на Уебсайта и заместват всички предишни или едновременни съобщения и предложения, независимо дали са електронни, устни или писмени, между Вас и нас по отношение на Уебсайта.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящите Условия, моля, свържете се с нас на адрес legal@ecoinomy.eu.