Obchodní podmínky

Srdečně vás vítáme na stránkách ecoinomy.eu (dále jen “Stránky”). Tyto stránky spravuje a provozuje náš tým (“my”, “nás” nebo “naše”).

Váš přístup na naše Stránky a jejich služby a jejich používání se řídí těmito smluvními podmínkami (“Podmínky”). Tyto Podmínky zakládají právní smlouvu mezi vámi, uživatelem, a námi, správci Stránek. Tím, že se rozhodnete používat naše Stránky, vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a svůj závazek je dodržovat. Pokud s jakoukoli částí těchto Podmínek nesouhlasíte, doporučujeme vám, abyste naše Stránky nepoužívali.

Změny těchto Podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli upravit aktualizací této stránky. Veškeré změny oznámíme nahráním aktualizovaných Podmínek na Stránky. Vaše další používání nebo přístup na naše stránky po provedení změn bude znamenat váš souhlas s aktualizovanými Podmínkami.

Vlastnictví duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, veškerá práva duševního vlastnictví týkající se Stránek a materiálů na Stránkách vlastníme my nebo naši poskytovatelé licencí. Je výslovně zakázáno používat, replikovat, duplikovat, měnit, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, licencovat, veřejně předvádět, distribuovat nebo komerčně využívat jakýkoli obsah Stránek nebo nakládat s jakýmkoli obsahem Stránek způsobem, který není námi povolen, bez získání našeho předchozího písemného souhlasu.

Povinnosti uživatele

Zavazujete se, že nebudete Stránky používat k činnostem, které porušují zákony a předpisy, a že budete při používání Stránek dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy. Zakazuje se vám pokoušet se o neoprávněný přístup, změnu, distribuci, přenos, opakované použití nebo opětovné zveřejnění jakéhokoli obsahu Stránek pro veřejné nebo komerční účely bez získání našeho předchozího písemného souhlasu.

Finanční informace

Informace na těchto Webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny jako náhrada profesionálního finančního poradenství. Nejsme finanční poradci a žádné informace uvedené na těchto Webových stránkách nepředstavují finanční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si pro finanční poradenství vyhledali vhodného odborníka. Souhlasíte s tím, že Webové stránky nenesou odpovědnost za žádná finanční ani jiná rozhodnutí, která můžete na základě těchto informací učinit.

Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány “tak, jak jsou”, a bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Nezaručujeme, že naše Webové stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy dostupný nebo nepřerušovaný. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odepření služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný vlastnický materiál v důsledku vašeho používání webových stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na těchto webových stránkách nebo na jakýchkoli webových stránkách, na které jsou odkazy.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nebudeme my, naše přidružené společnosti a jejich příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, agenti, poskytovatelé licencí, zástupci a poskytovatelé třetích stran na Webových stránkách nést odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, kompenzačních, následných, náhodných, nepřímých, zvláštních nebo podobných škod, které mohou vzniknout v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály obsažené na těchto Webových stránkách.

Zveřejnění partnerských informací

Během tohoto procesu od vás může jiný subjekt shromažďovat osobní údaje nebo anonymní údaje. Za některé služby prodávané prostřednictvím těchto webových stránek dostáváme partnerskou provizi. Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují podporu nebo doporučení těchto služeb. Vždy si proveďte vlastní průzkum a náležitou kontrolu.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte Ecoinomy.eu, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele a jakékoli poskytovatele informací třetích stran na webových stránkách a budete je chránit před všemi ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení těchto podmínek z vaší strany.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto Podmínky, jejich předmět a tvorba se řídí právem Evropské unie. Vy i my souhlasíme s tím, že soudy Evropské unie budou mít nevýlučnou příslušnost.

Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Úplná dohoda

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně Webových stránek a nahrazují veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi ohledně Webových stránek.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Podmínkám, kontaktujte nás na adrese legal@ecoinomy.eu.