Rodzaje zleceń w handlu kryptowalutami: Market, Limit, Stop i inne

Marcin Woźniak, 10 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 7 lipca, 2023

wykresy handlu kryptowalutami

Czy przemierzasz labirynt handlu kryptowalutami i chcesz poszerzyć swoją wiedzę?

W takim razie zrozumienie “typów zle ceń” jest najważniejszym elementem, którego nie możesz zignorować. W tym praktycznym przewodniku znajdziesz informacje na temat zleceń rynkowych, zleceń z limitem ceny, zleceń stop i nie tylko.

Zasadniczo, rozumiejąc te typy zleceń, będziesz lepiej przygotowany na niestabilny świat kryptowalut.

Do dzieła!

Kluczowe wnioski

 • Trzy główne typy zleceń: Zlecenia Market, Limit i Stop są najczęściej używane w handlu kryptowalutami.
 • Dodatkowe typy zleceń: Inne rodzaje zleceń, takie jak Stop-Limit, Trailing Stop i Fill or Kill, zapewniają dodatkową elastyczność.
 • Plusy i minusy: Każdy rodzaj zlecenia ma swój własny zestaw zalet i wad, których zrozumienie może udoskonalić Twoją strategię handlową.

Przegląd typów zleceń w handlu kryptowalutami

figura szachowa

Wyobraź sobie “typy zleceń” jako ruchy szachowe w wielkiej grze handlu kryptowalutami. Są to polecenia, które wydajesz swojej platformie wymiany kryptowalut, informując ją, kiedy i jak wykonać swoje transakcje.

Wprawny szachista wie, kiedy strategicznie rozmieścić każdą figurę, podobnie jak odnoszący sukcesy trader kryptowalutowy wie, który typ zlecenia najlepiej pasuje do jego strategii.

Chociaż istnieje duża różnorodność typów zleceń, trójca, która często rządzi, obejmuje zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem i zlecenia stop.

Zagłęb się w rodzaje zleceń

Zagłębmy się w każdy typ zlecenia, analizując ich mechanizmy, zalety, wady i strategiczne znaczenie w świecie handlu kryptowalutami.

Zlecenie market

zrzut ekranu zlecenia rynkowego binance
widok zleceń rynkowych na binance

Zlecenia rynkowe są najprostszym rodzajem zleceń i są pierwszym typem, z którym spotyka się większość traderów. Kiedy składasz zlecenie rynkowe, informujesz swoją giełdę, że chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę tak szybko, jak to możliwe po najlepszej dostępnej cenie.

Zlecenia rynkowe są idealne, gdy priorytetem jest szybkość. Gdy musisz szybko wejść lub wyjść z transakcji, zlecenia rynkowe są najlepszym rozwiązaniem. Oferują one zaletę niemal gwarantowanej realizacji, co jest szczególnie korzystne na szybko zmieniającym się rynku, gdzie ceny mogą ulegać znacznym wahaniom w ciągu kilku sekund.

Jednak wraz z dużą prędkością pojawia się potencjał znacznego poślizgu cenowego. Poślizg cenowy ma miejsce, gdy cena, po której Twoje zlecenie jest realizowane, nie odpowiada cenie, po której je złożyłeś. W przypadku zleceń rynkowych poślizg ten może być minimalny lub znaczny, w zależności od płynności rynku i wielkości zlecenia.

Korzystanie ze zleceń rynkowych wymaga zrozumienia dynamiki płynności i zmienności rynku. W przypadku bardzo płynnych rynków, na których jest wielu kupujących i sprzedających, zlecenie rynkowe prawdopodobnie zostanie zrealizowane w pobliżu ceny rynkowej. Jednak na mniej płynnych rynkach lub w przypadku większych rozmiarów zleceń, zlecenie może mieć znaczący wpływ na cenę rynkową, powodując znaczny poślizg.

Chociaż zlecenia rynkowe są proste i nieskomplikowane, są one również stosunkowo nieelastyczne. Kiedy składasz zlecenie rynkowe, zasadniczo podążasz za rynkiem, co może być zarówno korzystne, jak i niekorzystne, w zależności od sytuacji.

Zalety

 • Szybka realizacja: Zlecenia rynkowe są zazwyczaj wypełniane natychmiast, ponieważ nie wymagają określonej ceny do ich realizacji.
 • Najlepsze do szybkiego wejścia lub wyjścia: Jeśli priorytetem jest szybkie wejście lub wyjście z pozycji, zlecenia rynkowe są najlepszą opcją.

Wady

 • Poślizg cenowy: Ostateczna cena realizacji może różnić się od ceny widocznej w momencie składania zlecenia, szczególnie w zmiennych warunkach rynkowych.
 • Zależność od płynności: Na niepłynnych rynkach duże zlecenie rynkowe może spowodować znaczną zmianę ceny, prowadząc do niekorzystnej realizacji zlecenia.

Zlecenie limit

Widok zlecenia z limitem na binance
widok zlecenia limit na binance

Z drugiej strony, zlecenia z limitem oferują znacznie większą kontrolę nad ceną wykonania. W zleceniu limit określasz cenę, po której chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę. Jeśli rynek osiągnie określoną przez Ciebie cenę, zlecenie zostanie zrealizowane. Jeśli nie, zlecenie pozostaje niewypełnione.

Zlecenia z limitem ceny są idealne, gdy masz na myśli konkretny cel cenowy. Są one również korzystne, gdy masz do czynienia z większymi rozmiarami zamówień lub mniej płynnymi rynkami, ponieważ pozwalają określić maksymalną cenę, którą jesteś skłonny zapłacić lub minimalną cenę, którą jesteś skłonny zaakceptować.

Główną zaletą zleceń z limitem jest to, że pozwalają one na precyzyjny handel. Zamiast podlegać kaprysom rynku, możesz dyktować warunki swojej transakcji. Może to być szczególnie korzystne na niestabilnych rynkach, gdzie ceny mogą zmieniać się szybko i nieprzewidywalnie.

Główną wadą zleceń z limitem ceny jest jednak brak gwarancji realizacji. Jeśli cena rynkowa nigdy nie osiągnie określonej ceny limitu, Twoje zlecenie nie zostanie zrealizowane. Może to prowadzić do utraty okazji handlowych, jeśli rynek porusza się na twoją korzyść, ale nigdy nie osiągnie ceny limitu.

Korzystając ze zleceń z limitem, ważne jest monitorowanie warunków rynkowych i dostosowywanie ceny limitu w razie potrzeby. W zależności od sytuacji, może być konieczne dostosowanie ceny limitu, aby upewnić się, że zlecenie zostanie zrealizowane, lub może być konieczne utrzymanie ceny limitu, aby uniknąć przepłacenia lub zaniżenia ceny.

Zalety

 • Kontrola ceny: Zlecenia z limitem ceny pozwalają inwestorom określić cenę, po której są skłonni kupować lub sprzedawać.
 • Brak poślizgu: Gdy zlecenie zostanie zrealizowane, zostanie ono wypełnione po cenie z limitem lub po lepszej cenie.

Wady

 • Brak gwarancji wykonania: Jeśli cena rynkowa nigdy nie osiągnie ceny limitu, zlecenie nie zostanie zrealizowane, co może prowadzić do utraty okazji.
 • Czas: Osiągnięcie określonej ceny granicznej może zająć trochę czasu, co może opóźnić realizację transakcji.

Zlecenia stop

Zlecenia stop dodają kolejną warstwę złożoności i kontroli do Twojej strategii handlowej. Dzięki zleceniu stop określasz cenę, po której Twoje zlecenie powinno zostać uruchomione. Gdy rynek osiągnie tę cenę, realizowane jest zlecenie rynkowe.

Zlecenia stop są przede wszystkim wykorzystywane jako narzędzie do zarządzania ryzykiem. Pozwalają one ograniczyć straty lub chronić zyski poprzez ustawienie z góry określonego punktu wyjścia. Na przykład, jeśli kupiłeś kryptowalutę i rynek zaczyna spadać, możesz złożyć zlecenie stop po określonej cenie poniżej ceny zakupu. Jeśli rynek spadnie do tej ceny, twoje zlecenie stop uruchomi zlecenie rynkowe sprzedaży, ograniczając twoje straty.

Z drugiej strony, jeśli rynek rośnie, możesz złożyć zlecenie stop powyżej ceny zakupu. Jeśli rynek wzrośnie do tej ceny, twoje zlecenie stop uruchomi zlecenie rynkowe sprzedaży, blokując twoje zyski.

Jednakże, podobnie jak zlecenia rynkowe, zlecenia stop są podatne na poślizg cenowy. Jeśli rynek gwałtownie spada, Twoje zlecenie stop może zostać zrealizowane po niższej cenie niż przewidywałeś. Podobnie, jeśli rynek gwałtownie rośnie, twoje zlecenie stop może zostać zrealizowane po wyższej cenie niż przewidywałeś.

Korzystanie ze zleceń stop wymaga dogłębnego zrozumienia zmienności rynku i tolerancji na ryzyko. Są one potężnym narzędziem do zarządzania ryzykiem, ale wymagają również starannego rozważenia i zarządzania.

Zrozumienie tych trzech podstawowych typów zleceń – zleceń rynkowych, zleceń z limitem i zleceń stop – jest kluczowym krokiem w opanowaniu handlu kryptowalutami. Każdy typ ma swoje zalety i wady, a każdy z nich może odgrywać strategiczną rolę w twoim podejściu handlowym.

Następnie zbadamy dodatkowe typy zleceń i jak wybrać odpowiedni typ zlecenia dla Twojej strategii handlowej.

Zalety

 • Zarządzanie ryzykiem: Zlecenia stop pomagają chronić zyski i ograniczać straty, automatycznie uruchamiając transakcję po z góry określonej cenie.
 • Kontrola emocjonalna: Eliminują reakcje emocjonalne poprzez ustalanie z góry określonych punktów sprzedaży.

Wady

 • Niepewność ceny wykonania: Po uruchomieniu, zlecenie stop staje się zleceniem rynkowym, co prowadzi do potencjalnego poślizgu cenowego.
 • Zmienność rynku: Gwałtowne zmiany cen mogą przedwcześnie uruchomić zlecenie.

Dodatkowe typy zleceń

Oprócz zleceń rynkowych, zleceń z limitem i zleceń stop, istnieje kilka bardziej zniuansowanych typów zleceń, które możesz napotkać podczas swojej podróży handlowej. Rzućmy na nie trochę światła, zaczynając od “Zleceń Stop-Limit”

Zlecenia Stop-Limit

To zlecenie łączy w sobie najlepsze cechy zleceń stop i limit. Zlecenie stop-limit zostanie zrealizowane po określonej (lub lepszej) cenie po osiągnięciu określonej ceny stop. Po osiągnięciu ceny stop, zlecenie stop-limit staje się zleceniem limit kupna lub sprzedaży po cenie limit lub lepszej.

Ten typ zlecenia jest szczególnie korzystny, gdy nie jesteś w stanie stale monitorować rynku i chcesz wstępnie ustawić dokładne punkty cenowe dla potencjalnej realizacji. Minusem jest jednak to, że podobnie jak w przypadku zleceń z limitem, transakcja nie ma gwarancji realizacji, jeśli rynek nigdy nie osiągnie Twojej ceny limitu po uruchomieniu stopu.

Zalety

 • Połączone korzyści: Zapewniają korzyści płynące ze zleceń stop (automatyczne wyzwalanie) i zleceń limit (kontrola ceny).
 • Precyzja: Zapewniają większą kontrolę nad ceną, po której zlecenie powinno zostać zrealizowane.

Wady

 • Złożoność: Mogą być bardziej złożone i trudne do prawidłowego skonfigurowania.
 • Ryzyko realizacji: Podobnie jak zlecenia z limitem, zlecenia stop-limit mogą nie zostać zrealizowane, jeśli cena limitu nie zostanie osiągnięta po wyzwoleniu.

Trailing Stop Orders

TSO to bardziej zaawansowany typ zlecenia, który pozwala chronić zyski, umożliwiając otwarcie pozycji tak długo, jak cena porusza się w korzystnym kierunku. Jednak transakcja zostanie zamknięta, jeśli cena zmieni kierunek o określoną kwotę. Ten rodzaj zlecenia pomaga zabezpieczyć zyski, zapewniając jednocześnie elastyczność w pogoni za korzystnymi ruchami rynkowymi.

Zalety

 • Automatyczna korekta: Automatycznie dostosowują się do ruchów rynkowych, blokując zyski i ograniczając straty.
 • Elastyczność: Pozwalają inwestorom na podążanie za korzystnym trendem bez konieczności ręcznego dostosowywania ceny stop.

Wady

 • Przedwczesna realizacja: Na bardzo niestabilnych rynkach zlecenie może zostać uruchomione przedwcześnie, potencjalnie prowadząc do niepotrzebnej sprzedaży.
 • Brak ochrony dolnego limitu: Nie zapobiegają stratom powyżej poziomu stop, jeśli rynek spadnie.

Wypełnij lub zabij

Kolejnym typem zlecenia, o którym warto wspomnieć, jest “Fill or Kill Orders” Są one przeznaczone do całkowitego wypełnienia po określonej cenie, w przeciwnym razie zlecenie zostanie całkowicie zabite (anulowane). Ten typ zlecenia jest korzystny w sytuacjach, w których częściowe wypełnienie może prowadzić do niekorzystnych wyników, na przykład w strategiach arbitrażowych.

Zalety

 • Wszystko albo nic: Zapewniają, że całe zlecenie zostanie zrealizowane od razu po żądanej cenie, eliminując częściowe wypełnienia.
 • Idealne dla dużych zleceń: Są korzystne przy składaniu dużych zleceń bez znaczącego wpływu na cenę rynkową.

Wady

 • Brak gwarancji realizacji: Jeśli pełne zlecenie nie może zostać zrealizowane, całe zlecenie zostanie anulowane, co prowadzi do utraty okazji.
 • Ograniczone zastosowanie: Są mniej praktyczne w przypadku mniejszych transakcji lub bardziej płynnych rynków.

Opracowanie strategii handlowej: Wybór odpowiedniego typu zlecenia

Wybór rodzaju zlecenia w Twojej strategii handlowej może stanowić różnicę między sukcesem a porażką w handlu kryptowalutami. Ważne jest, aby dostosować typy zleceń do swoich celów handlowych, warunków rynkowych i tolerancji ryzyka.

W bardzo zmiennych warunkach rynkowych zlecenia rynkowe są najlepszym rozwiązaniem, gdy liczy się szybkość i musisz szybko wejść lub wyjść z pozycji. Z drugiej strony, zlecenia z limitem są potężnym narzędziem, gdy dążysz do precyzji i chcesz poczekać, aż zostanie osiągnięty pożądany punkt cenowy. Zlecenia stop są Twoim kołem ratunkowym, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem i ochronę kapitału handlowego.

Korzystanie z dodatkowych typów zleceń, takich jak stop-limit, trailing stop lub fill or kill, może zapewnić dodatkowe warstwy kontroli i ochrony. Pamiętaj, że nie chodzi o korzystanie z jednego typu zlecenia, ale raczej o korzystanie z odpowiedniej mieszanki typów zleceń, które pasują do Twojego stylu handlu i warunków rynkowych.

W miarę rozwoju umiejętności handlowych możesz mieszać i dopasowywać te typy zleceń, tworząc bardziej złożone strategie handlowe w celu optymalizacji rentowności i zarządzania ryzykiem. Na przykład, łączenie zleceń limit ze zleceniami stop może pomóc Ci zabezpieczyć zyski i automatycznie ograniczyć straty.

Giełdy kryptowalut oferujące typy zleceń do handlu

Kilka wiodących giełd kryptowalut oferuje te różne typy zleceń, aby zaspokoić różnorodne potrzeby traderów.

Platformy z najwyższej półki, takie jak Bybit i Binance, wyrzeźbiły niszę w tej przestrzeni, oferując szeroką gamę typów zleceń, w tym Market, Limit, Stop i bardziej wyspecjalizowane, takie jak zlecenia Stop-Limit i Trailing Stop. Aby lepiej zrozumieć ich ofertę, zalecamy zapoznanie się z naszymi szczegółowymi recenzjami Bybit i Binance przed rozpoczęciem handlu.

Oprócz nich, inne giełdy, takie jak Bitget i Gate.io, są również znane z solidnych narzędzi handlowych i warto je rozważyć, szukając kompleksowych platform handlowych.

Przyszłość typów zleceń w handlu kryptowalutami

Ilustracja kupna i sprzedaży bitcoinów

Handel kryptowalutami, podobnie jak szersza dziedzina handlu finansowego, stale ewoluuje. Ponieważ jesteśmy świadkami rozwoju zdecentralizowanych finansów (DeFi) i bardziej zaawansowanych platform transakcyjnych, możemy spodziewać się pojawienia się jeszcze bardziej wyrafinowanych typów zleceń.

Mogą one być dostosowane do zautomatyzowanych strategii handlowych, handlu algorytmicznego lub handlu o wysokiej częstotliwości. Wraz z rozwojem “inteligentnych” kontraktów na platformach blockchain, możemy zobaczyć typy zleceń, które mogą uwzględniać zewnętrzne źródła danych, złożone warunki wieloetapowe i inne.

Ważne jest, aby być na bieżąco z tymi postępami i rozumieć, jak wykorzystać te narzędzia do uzyskania lepszych wyników handlowych. Jak zawsze, kluczem do udanego handlu jest ciągła nauka, przemyślane projektowanie strategii i rozważne zarządzanie ryzykiem.

Podsumowanie

Zrozumienie i opanowanie typów zleceń jest istotnym krokiem w drodze do odniesienia sukcesu w handlu kryptowalutami. Rozumiejąc zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem, zlecenia stop i bardziej zaawansowane typy zleceń, możesz handlować kryptowalutami z pewnością i kontrolą.

Ale tak, nawet jeśli opanowanie typów zleceń ma kluczowe znaczenie, udany handel nie kończy się na tym. Jest to część szerszej podróży, która obejmuje zrozumienie zachowań rynkowych, opracowywanie strategii handlowych, zarządzanie ryzykiem i kontrolowanie emocji.

Często zadawane pytania dotyczące typów zleceń kryptowalutowych

Jakie są główne rodzaje zleceń w handlu kryptowalutami?

Trzy główne rodzaje zleceń w handlu kryptowalutami to zlecenia Market, Limit i Stop. Zlecenia rynkowe są realizowane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie. Zlecenia Limit są realizowane po określonej cenie lub wyższej. Zlecenia Stop stają się aktywnymi transakcjami po osiągnięciu określonego poziomu ceny.

Jakie są dodatkowe rodzaje zleceń w handlu kryptowalutami?

Oprócz głównych typów, niektóre dodatkowe typy zleceń obejmują zlecenia Stop-Limit, Trailing Stop oraz Fill or Kill. Zlecenia Stop-Limit pozwalają określić cenę, po której zlecenie powinno zostać zrealizowane, podczas gdy zlecenia Trailing Stop poruszają się do pewnego stopnia wraz z ceną rynkową. Zlecenia Fill lub Kill muszą zostać zrealizowane w całości lub wcale.

Jak wybór typu zlecenia wpływa na mój handel?

Wybór rodzaju zlecenia może znacząco wpłynąć na Twoje wyniki handlowe. Określa on szybkość realizacji zlecenia, cenę, po której kupujesz lub sprzedajesz, a ostatecznie Twój potencjał zysków lub strat. Zrozumienie zalet i wad każdego typu zlecenia może pomóc zoptymalizować Twoją strategię handlową.

Jakie są wady i zalety zleceń rynkowych?

Zlecenia rynkowe są korzystne ze względu na ich natychmiastową realizację, co czyni je idealnymi do szybkiego wejścia lub wyjścia. Mogą one jednak podlegać poślizgowi cenowemu – ostateczna cena realizacji może różnić się od początkowo widzianej ceny, szczególnie na niestabilnym rynku.

Jakie są wady i zalety zleceń z limitem?

Zlecenia z limitem dają Ci kontrolę nad ceną, po której kupujesz lub sprzedajesz, i nie ma poślizgu po wykonaniu zlecenia. Z drugiej strony, nie ma gwarancji realizacji, ponieważ cena rynkowa może nigdy nie osiągnąć Twojej ceny limitu.

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.