W co inwestować w czasach niepewności makroekonomicznej?

Marcin Woźniak27 października, 2022

a bear lurking around the corner who sees the shadow of a bitcoin, illustration

Inną strategią dywersyfikacji portfela w czasie bessy jest sprawdzenie swojej tolerancji na ryzyko i upewnienie się, że strategia inwestycyjna do niej pasuje. Nie wszystkie strategie inwestycyjne są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, dlatego przed podjęciem decyzji o alokacji kapitału należy ocenić swoją tolerancję na ryzyko. Jeżeli nie czujesz się dobrze ze zmiennością, to bardziej konserwatywne inwestowanie może być dla Ciebie właściwym rozwiązaniem. Z drugiej strony, jeśli jesteś skłonny zaakceptować większe ryzyko, możesz wykorzystać okazje, które pojawiają się podczas rynku niedźwiedzia.

Szukaj inwestycji alternatywnych, które mają niską korelację z rynkiem kryptowalut

To, co działa na jedną osobę, może nie działać na inną. W dzisiejszych czasach, gdy ceny kryptowalut są zmienne, dywersyfikacja inwestycji jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Jednym ze sposobów jest szukanie inwestycji alternatywnych, które są słabo skorelowane z rynkiem kryptowalut. W ten sposób, nawet jeśli rynek kryptowalutowy odbije się od dna, inne inwestycje pomogą zbilansować Twój portfel. Jakie są więc alternatywne inwestycje, które warto rozważyć podczas krypto-zimy? Oto kilka pomysłów:

  • Tradycyjne akcje i obligacje
  • Nieruchomości
  • Towary
  • Kolekcje
  • Fundusze hedgingowe
  • Prywatny kapitał
  • Venture capital

Każda z tych klas aktywów wiąże się z własnym ryzykiem i korzyściami, dlatego przed przystąpieniem do inwestowania należy odrobić zadanie domowe. Jeśli jednak chcesz zdywersyfikować swój portfel i zabezpieczyć się przed potencjalnym krachem kryptowalut, oto kilka alternatywnych inwestycji, które warto rozważyć.

Rozważ inwestycje w aktywa, które mogą chronić przed niepewnością makroekonomiczną

Wchodząc w okres, który niektórzy nazywają “zimą kryptowalut”, warto rozważyć inwestowanie w aktywa, które mogą chronić przed niepewnością makroekonomiczną. Tradycyjne aktywa bezpieczne, takie jak złoto i srebro, od dawna są wykorzystywane do ochrony majątku w czasach zawirowań gospodarczych.

W ostatnich latach jesteśmy jednak świadkami pojawienia się nowej klasy aktywów: Kryptowaluty mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi aktywami. Po pierwsze, są one cyfrowe i mogą być przechowywane łatwiej i bezpieczniej niż aktywa fizyczne, takie jak złoto czy srebro. Po drugie, mają one charakter globalny i nie podlegają temu samemu ryzyku geopolitycznemu, co tradycyjne aktywa. Wreszcie, są one wciąż we wczesnej fazie wdrażania, a więc mają znaczny potencjał wzrostu. Oczywiście kryptowaluty są obarczone ryzykiem.

Są one bardzo zmienne i podlegają dużym wahaniom cen. Ponadto są one wciąż stosunkowo nowe i dlatego nie są dobrze rozumiane przez ogół społeczeństwa. Jeśli jednak szukasz bezpiecznego środka do ochrony swojego majątku w tych niepewnych czasach, kryptowaluty mogą być warte rozważenia.

Zobacz też:

Gdzie kupić i jak zacząć inwestować w kryptowaluty w Polsce?

Zróżnicuj swój portfel dzięki połączeniu klas aktywów i strategii inwestycyjnych

Tak jak różni ludzie mają różną tolerancję na ryzyko i różne cele inwestycyjne, tak też żadna klasa aktywów czy strategia inwestycyjna nie jest odpowiednia dla wszystkich. W związku z tym, poniżej przedstawiamy kilka innych klas aktywów i strategii inwestycyjnych, które warto rozważyć, szukając sposobu na zdywersyfikowanie swojego portfela w zimie kryptowalut.

1. Metale szlachetne

Złoto i srebro od dawna uważane są za bezpieczne aktywa – nie bez powodu. Mają one tendencję do utrzymywania swojej wartości w okresach zawirowań gospodarczych i zmienności rynkowej.

2. Nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości może być świetnym sposobem na zdywersyfikowanie swojego portfela. To aktywa materialne, które mogą zapewnić ci długoterminowy potencjał wzrostu oraz źródło dochodów z wynajmu.

3. Obligacje

Obligacje są często uważane za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji, jakie można podjąć. Są one zazwyczaj mniej zmienne niż akcje i oferują stały zysk.

4. Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to świetny sposób na dywersyfikację portfela i zmniejszenie ryzyka. Umożliwiają one inwestowanie w koszyk akcji lub innych papierów wartościowych, co może pomóc w zmniejszeniu ryzyka inwestycji.

5. ETF-y

Fundusze ETF są podobne do funduszy inwestycyjnych, ale są przedmiotem obrotu na giełdzie, tak jak akcje. Dzięki temu są bardziej płynne, co może być dobre lub złe w zależności od celów inwestycyjnych. Niezależnie od tego, jaką klasę aktywów czy strategię inwestycyjną wybierzesz, najważniejsza jest dywersyfikacja portfela. To pomoże Ci zabezpieczyć się przed zmiennością rynków i ryzykiem związanym z każdą inwestycją. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym jest ETF i jak się nim handluje – zobacz tutaj.

Najważniejszy wniosek: Tak jak różni ludzie mają różną tolerancję na ryzyko i różne cele inwestycyjne, tak też żadna klasa aktywów czy strategia inwestycyjna nie jest odpowiednia dla wszystkich.

Upewnij się, że Twoja strategia inwestycyjna jest dostosowana do Twojej tolerancji ryzyka

Jest to szczególnie ważne na niestabilnych rynkach, takich jak rynek kryptowalut. Jeśli jesteś osobą niechętną do ryzyka, możesz przemyśleć inwestowanie w kryptowaluty. Istnieją jednak inne aktywa, w które można inwestować podczas krypto-zimy. Możesz na przykład inwestować w akcje, obligacje i inne tradycyjne aktywa. Pamiętaj, że powinieneś inwestować tylko to, czego nie obawiasz się stracić. Nie inwestuj więcej niż możesz sobie pozwolić na stratę. I pamiętaj, aby przed zainwestowaniem w cokolwiek przeprowadzić własne badania.

Wniosek

Podsumowując, istnieje wiele alternatywnych aktywów, które inwestorzy mogą rozważyć podczas krypto-zimy. Chociaż sytuacja każdego inwestora jest wyjątkowa, dywersyfikacja portfela poprzez połączenie różnych klas aktywów i strategii inwestycyjnych może pomóc w ograniczeniu niektórych rodzajów ryzyka związanych z rynkami niedźwiedzimi. Sprawdzenie swojej tolerancji na ryzyko i upewnienie się, że strategia inwestycyjna do niej pasuje, jest kolejnym kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o alokacji kapitału.

Szukasz wiarygodnego i wszechstronnego źródła informacji o wszystkim, co dotyczy bitcoina i kryptowalut? Nie szukaj dalej niż ecoinomy.eu! Nasze recenzje platform i giełd, przewodniki i inne materiały zawierają wszystko, czego potrzebujesz, aby podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w kryptowaluty.

Author: Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.

Leave a Comment