Regulamin

Serdecznie witamy na stronie ecoinomy.eu (“Strona”). Nasz zespół administruje i zarządza tą Stroną (“my”, “nas”, “nasz”).

Twój dostęp do i korzystanie z naszej Strony oraz jej usług reguluje ten Regulamin (“Warunki”). Te Warunki stanowią prawną umowę między Tobą, użytkownikiem, a nami, administratorami Strony. Decydując się na korzystanie z naszej Strony, wyrażasz zgodę na te Warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, radzimy Ci powstrzymać się od korzystania z naszej Strony.

Modyfikacje tych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji tych Warunków w dowolnym momencie, aktualizując tę stronę. Wszelkie zmiany ogłosimy, zamieszczając zaktualizowane Warunki na Stronie. Twoje dalsze korzystanie lub dostęp do naszej Strony po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków.

Własność praw intelektualnych

Chyba że określono inaczej, wszystkie prawa intelektualne dotyczące Strony i materiałów na Stronie należą do nas lub naszych licencjodawców. Wyraźnie zabrania się korzystania, kopiowania, duplikowania, modyfikowania, transmitowania, wyświetlania, publikowania, sprzedaży, licencjonowania, publicznego wykonywania, dystrybucji lub komercyjnego wykorzystania jakiejkolwiek treści ze Strony, lub usuwania jakiejkolwiek treści Strony w sposób niezatwierdzony przez nas, bez uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Obowiązki użytkownika

Zobowiązujesz się do niekorzystania ze Strony w celu prowadzenia działalności, która narusza jakiekolwiek prawa i regulacje, oraz do przestrzegania wszystkich odpowiednich praw i regulacji podczas korzystania ze Strony. Zabrania się prób lub skutecznego nieautoryzowanego dostępu, modyfikacji, dystrybucji, transmisji, ponownego użycia lub ponownej publikacji jakiejkolwiek treści ze Strony w celach publicznych lub komercyjnych bez zabezpieczenia naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Informacje finansowe

Informacje na tej stronie internetowej są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady finansowej. Nie jesteśmy doradcą finansowym i żadne informacje przedstawione na tej stronie internetowej nie stanowią porady finansowej. Zalecamy, abyś zasięgnął porady odpowiedniego profesjonalisty w sprawach finansowych. Zgadzasz się, że Strona nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek decyzje finansowe lub inne, które podejmiesz na podstawie takich informacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

ady finansowej. Zalecamy, abyś zasięgnął porady odpowiedniego profesjonalisty w sprawach finansowych. Zgadzasz się, że Strona nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek decyzje finansowe lub inne, które podejmiesz na podstawie takich informacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Strona i jej zawartość są dostarczane “tak jak są” i bez żadnych gwarancji, deklaracji czy zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub dorozumianych. Nie gwarantujemy, że nasza Strona, czy jakakolwiek jej zawartość, będzie zawsze dostępna lub nieprzerwana. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem typu DDoS, wirusami lub innym szkodliwym materiałem technologicznym, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały własne, wynikające z Twojego korzystania ze Strony lub z powodu pobierania jakiegokolwiek materiału zamieszczonego na niej lub na jakiejkolwiek strony do niej linkującej.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, my, nasi afiliowani, oraz ich odpowiedni pracownicy, dyrektorzy, agenci, licencjodawcy, przedstawiciele, oraz dostawcy informacji do Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym bez ograniczenia, kompensacyjne, konsekwencjalne, przypadkowe, pośrednie, specjalne lub podobne, które mogą wyniknąć z korzystania z, lub niezdolności do korzystania z materiałów zawartych na tej Stronie.

Informacja o afiliacji

Podczas tego procesu, inna jednostka może zbierać od Ciebie dane osobowe lub anonimowe. Otrzymujemy prowizję afiliacyjną za niektóre usługi sprzedane przez stronę internetową. Informacje dostarczane na tej stronie internetowej nie stanowią rekomendacji tych usług. Zawsze prowadź własne badania i due diligence.

Zabezpieczenie

Zgadzasz się zabezpieczyć, obronić i uchronić [Nazwa Twojej Firmy], jej dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich trzecich dostawców informacji do Strony przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym rozsądnymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tych Warunków przez Ciebie.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Te Warunki, ich przedmiot i ich formowanie, są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Ty i my zgadzamy się, że sądy Unii Europejskiej będą miały jurysdykcję nie wyłączającą.

Rozdzielność

Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za oddzielne od tych Warunków i nie będzie wpływać na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Całkowita umowa

Te Warunki stanowią całą umowę między Tobą a nami w odniesieniu do Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze lub współczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, czy pisemne, między Tobą a nami w odniesieniu do Strony.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące tych Warunków, prosimy o kontakt z nami pod adresem legal@ecoinomy.eu.