Villkor och bestämmelser

Amanda Kling, 4 min läsning
Senast uppdaterad: 7 april, 2024

Vi hälsar dig varmt välkommen till ecoinomy.eu (“Webbplatsen”). Vårt team administrerar och driver denna webbplats (“vi”, “oss” eller “vår”).

Din tillgång till och användning av vår Webbplats och dess tjänster regleras av dessa Villkor (“Villkoren”). Dessa villkor utgör ett juridiskt avtal mellan dig, användaren, och oss, webbplatsens administratörer. Genom att välja att använda vår Webbplats anger du att du accepterar dessa Villkor och att du förbinder dig att följa dem. Om du inte håller med om någon del av dessa Villkor rekommenderar vi dig att avstå från att använda vår Webbplats.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera denna sida. Vi kommer att meddela eventuella ändringar genom att ladda upp de uppdaterade Villkoren på Webbplatsen. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter genomförandet av ändringar kommer att utgöra ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

Äganderätt till immateriella rättigheter

Om inget annat anges ägs alla immateriella rättigheter som rör Webbplatsen och materialet på Webbplatsen av oss eller våra licensgivare. Du är uttryckligen förbjuden att använda, replikera, duplicera, ändra, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt utföra, distribuera eller kommersiellt utnyttja något innehåll från webbplatsen eller avyttra något innehåll på webbplatsen på ett sätt som inte tillåts av oss utan att erhålla vårt skriftliga förhandsgodkännande.

Användarens ansvar

Du förbinder dig att inte använda webbplatsen för aktiviteter som bryter mot lagar och förordningar, och att följa alla relevanta lagar och förordningar när du använder webbplatsen. Du får inte försöka eller lyckas med obehörig åtkomst, ändring, distribution, överföring, återanvändning eller återpublicering av något innehåll från webbplatsen för offentliga eller kommersiella ändamål utan att säkra vårt föregående skriftliga tillstånd.

Finansiell information

Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta professionell finansiell rådgivning. Vi är inte en finansiell rådgivare och all information som presenteras på denna webbplats utgör inte finansiell rådgivning. Vi rekommenderar att du vänder dig till en lämplig professionell rådgivare för finansiell rådgivning. Du samtycker till att webbplatsen inte ska vara ansvarig för några finansiella eller andra beslut som du kan fatta baserat på sådan information.

Friskrivningsklausul och begränsning av ansvar

Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” och utan några garantier, framställningar eller garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda. Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgängligt eller oavbrutet. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av webbplatsen eller din nedladdning av material som publiceras på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är vi, våra dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, representanter och tredjepartsleverantörer till webbplatsen inte ansvariga för skador av något slag, inklusive, utan begränsning, kompensationsskador, följdskador, oförutsedda, indirekta, särskilda eller liknande skador, som kan uppstå till följd av användningen av, eller oförmågan att använda, materialet på denna webbplats.

Upplysningar om dotterbolag

Under denna process kan en annan enhet samla in personuppgifter eller anonyma uppgifter från dig. Vi får en affiliate-provision för vissa av de tjänster som säljs via webbplatsen. Den information som tillhandahålls på denna webbplats utgör inte stöd för eller rekommendation av dessa tjänster. Utför alltid din egen forskning och due diligence.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Ecoinomy.eu, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och alla tredjeparts informationsleverantörer till webbplatsen oskadlig från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, till följd av brott mot dessa villkor av dig.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Villkor, deras innehåll och deras utformning styrs av Europeiska unionens lagar. Du och vi samtycker båda till att domstolarna i Europeiska unionen ska ha icke-exklusiv jurisdiktion.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på webbplatsen, och de ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss med avseende på webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor, vänligen kontakta oss på legal@ecoinomy.eu.

Amanda Kling

Möt Amanda Kling: Din personliga guide till att bemästra kryptovärlden, utan överdrifter. Amanda pratar inte bara krypto; hon lever det. Med en bakgrund i en finansdynasti kunde hon ha tagit den enkla vägen. Istället valde hon att ta sig an blockchain, det verkliga odjuret, med målet att göra dess hemligheter tillgängliga för massorna på ett sätt som är både begripligt och genomförbart.