Czy Chainlink to dobra inwestycja w 2024 roku?

Marcin Woźniak, 4 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia, 2024

Czy ogniwa łańcucha to dobra inwestycja?

Czy Chainlink to dobra inwestycja w 2024 roku?

To palące pytanie nurtuje inwestorów i traderów na rynku kryptowalut, którzy zastanawiają się, która kryptowaluta jest najlepszą inwestycją w 2024 roku. Analizując wyjątkową pozycję Chainlink, w tym jego innowacyjną technologię inteligentnych kontraktów i rozwijające się partnerstwa, odkrywamy kluczowe czynniki wpływające na jego potencjał inwestycyjny w 2024 roku. Niniejszy artykuł zawiera wnikliwą analizę trendów rynkowych Chainlink, postępu technologicznego i prognoz ekspertów, oferując kompleksowe zrozumienie, które pomoże Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Chainlink to zdecentralizowana sieć wyroczni, która dostarcza rzeczywiste dane do łańcuchów bloków. Działa jako pomost między inteligentnymi kontraktami w łańcuchu a danymi poza łańcuchem, umożliwiając inteligentnym kontraktom interakcję z zewnętrznymi zasobami, takimi jak dane rynkowe, internetowe interfejsy API, systemy korporacyjne i inne.

Założona w 2017 roku firma Chainlink ma na celu rozwiązanie kluczowego ograniczenia inteligentnych kontraktów – ich niezdolności do samodzielnego łączenia się z danymi zewnętrznymi. Korzystając ze zdecentralizowanej sieci węzłów wyroczni, Chainlink zapewnia odporne na manipulacje dane wejściowe i wyjściowe dla złożonych inteligentnych kontraktów na dowolnym łańcuchu bloków.

Niektóre kluczowe funkcje Chainlink obejmują:

 • Zdecentralizowana sieć niezależnych węzłów wyroczni, unikająca pojedynczych punktów awarii.
 • Możliwość integracji danych z dowolnego interfejsu API, rzeczywistego zdarzenia lub istniejącego systemu.
 • Środki Bezpieczeństwa, takie jak zdecentralizowane agregacje i podpisy progowe w celu zapewnienia integralności danych.
 • Elastyczność w dostosowywaniu wyroczni do różnych przypadków użycia.
 • Opracowany przy użyciu najlepszych praktyk branżowych, zweryfikowanych przez wiodących ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Chainlink jest niezależny od blockchain i obecnie dostarcza dane do wiodących blockchainów, takich jak Ethereum, Polkadot, Solana i innych. Chainlink stał się jedną z najczęściej używanych sieci Oracle w branży.

Natywną kryptowalutą Chainlink jest LINK. Oto krótki przegląd ceny LINK w ciągu ostatnich kilku lat:

Rok Wysoki Niski
2019 $4.26 $0.29
2020 $4.85 $1.84
2021 $52.30 $11.17
2022 $28.78 $6.10
2023 $5.16 $15.77

LINK odnotował ogromny wzrost w latach 2020-2021, napędzany zwiększonym przyjęciem wyroczni Chainlink w projektach DeFi i NFT. Jednak, podobnie jak szerszy rynek kryptowalut, cena LINK znacznie spadła w 2022 r. w związku z niepewnością makroekonomiczną.

Podczas gdy w całym 2023 r. byliśmy świadkami okresu akumulacji.

W styczniu 2024 r. kurs LINK wynosił około 14 USD, a kapitalizacja rynkowa około 8 mld USD. Czyni go to 14. największą kryptowalutą.

Chainlink ma silne podstawy, ale stoi w obliczu konkurencji ze strony innych projektów oracle, takich jak Band Protocol, API3 i Witnet. Chainlink pozostaje jednak dominującym liderem w przestrzeni oracle z setkami partnerstw i integracji w różnych branżach.

Nasi analitycy pozostają optymistyczni co do długoterminowego potencjału Chainlink, powołując się na zapotrzebowanie na niezawodne sieci wyroczni w miarę wzrostu popularności blockchain. Skala czasowa powrotu do rekordowo wysokich cen pozostaje jednak przedmiotem dyskusji.

Oto kilka prognoz ekspertów dotyczących ceny Chainlink do końca 2024 roku:

 • WalletInvestor: 18-25 USD
 • PricePrediction.net: $15-20
 • CoinPriceForecast: $14
 • CryptoNewsZ: 40-60 dolarów (bardzo byczy)
 • CoinQuora: $15-25

Średnia prognoza na 2024 r. wynosi około 20 USD. Oznacza to prawie 3-krotny wzrost w stosunku do obecnych cen.

Rynki kryptowalut pozostają jednak bardzo zmienne. Chainlink może łatwo osiągnąć lepsze lub gorsze wyniki w stosunku do tych prognoz.

Sprawdź długoterminowe prognozy Chainlink.

Czynniki, które mogą wpłynąć na cenę

Cena Chainlink w 2024 r. będzie zależeć od wielu czynników, w tym:

 • Wskaźniki adopcji: Zwiększone wykorzystanie wyroczni Chainlink zwiększy wartość LINK.
 • Konkurencja: Zagrożenia ze strony konkurencyjnych projektów oracle mogą negatywnie wpłynąć na cenę.
 • Regulacje: Ograniczenia regulacyjne stanowią ryzyko, podczas gdy korzystna polityka może pomóc w ustaleniu ceny.
 • Rozwój technologiczny: Ulepszenia takie jak staking mogą zwiększyć użyteczność.
 • Szerszy rynek kryptowalut: Ceny są silnie skorelowane z ogólną gospodarką kryptowalutową.
 • Przyjęcie do głównego nurtu: Jeśli kryptowaluty zostaną powszechnie przyjęte, LINK prawdopodobnie na tym skorzysta.

Opierając się na swojej silnej pozycji rynkowej i integralnej roli w ekosystemach blockchain, Chainlink pozostaje obiecującą inwestycją długoterminową z solidnym potencjałem wzrostu w 2024 roku i później.

Przyjrzyjmy się bliżej zaletom i wadom inwestycji Chainlink w 2024 roku:

The Bull Case

Powody, dla których LINK jest uważany za dobrą okazję inwestycyjną:

 • Przewaga pierwszego gracza jako dominującej zdecentralizowanej sieci wyroczni.
 • Narzędzie okrytycznym znaczeniu dla inteligentnych kontraktów, dzięki czemu jest mniej spekulacyjne.
 • Silny zespół techniczny z doświadczeniem w dostarczaniu wyników.
 • Szybko rosnące efektysieciowe, zabezpieczające jej pozycję w czasie.
 • Duże partnerstwa z wiodącymi firmami technologicznymi i firmami z listy Fortune 500.
 • Przyjęciew świecie rzeczywistym w DeFi, ubezpieczeniach, grach i nie tylko.
 • Potencjał na przyszłość pozostaje ogromny wraz ze wzrostem wykorzystania blockchain.

W dojrzewającej branży kryptowalut, podstawowa funkcjonalność Chainlink dla inteligentnych kontraktów zapewnia unikalną propozycję wartości w porównaniu z wieloma innymi aktywami kryptograficznymi.

Przypadek niedźwiedzia

Czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na perspektywy inwestycyjne LINK:

 • Rośnie konkurencja ze strony nowszych projektów oracle.
 • Ryzyko regulacyjne pozostaje wysokie dla całej branży kryptowalut.
 • Wysoka korelacja z niestabilnymi rynkami kryptowalut w perspektywie krótkoterminowej.
 • Nagrody za staking są obecnie dość niskie, co ogranicza motywację do utrzymywania pozycji.
 • Znaczne ryzyko spadków, jeśli zima kryptowalutowa potrwa do 2024 r.
 • Zawyżona wycena w przypadku zatrzymania adopcji blockchain. Obecne wyceny zakładają ogromny wzrost.

Chainlink nie jest odporny na ryzyko regulacyjne i makroekonomiczne, przed którym stoi cała przestrzeń blockchain. A jako 15 najlepszych aktywów kryptograficznych może doświadczyć znacznej zmienności wraz z szerszą klasą aktywów cyfrowych.

Wnioski: Umiarkowane do wysokiego ryzyko, wysoka nagroda

Chainlink jest obiecującą inwestycją długoterminową, biorąc pod uwagę jego integralną rolę w umożliwianiu inteligentnych kontraktów opartych na blockchainie. Podczas gdy krótkoterminowa zmienność pozostaje wysoka, perspektywa 3-5 lat zapewnia rozsądny potencjał wzrostu.

Dla inwestorów, którzy są w stanie znieść wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty, alokacja niewielkiej lub umiarkowanej części całego portfela w LINK może być opłacalnym posunięciem w 2024 roku.

Podobnie jak w przypadku każdej kryptowaluty, inwestorzy powinni zachować ostrożność i inwestować tylko środki, na których całkowitą utratę mogą sobie pozwolić. LINK oferuje jednak wystarczająco silne fundamenty, aby uzasadnić rozważenie go jako części zdywersyfikowanego portfela kryptowalutowego skoncentrowanego na perspektywie długoterminowej.

Przed wyjazdem…

Poznaj więcej analiz inwestycyjnych w 2024 r. na temat:

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.