Krótkie kryptowaluty: Jak zyskać na spadających cenach kryptowalut?

Marcin Woźniak, 7 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 14 listopada, 2023

krótka sprzedaż kryptowalut

Rynki kryptowalut znane są z ekstremalnej zmienności. Cóż, daje to możliwość czerpania zysków z rosnących cen, ale krótka sprzedaż pozwala również inwestorom na wykorzystanie ruchów spadkowych

Krótka sprzedaż kryptowalut polega na pożyczaniu aktywów cyfrowych, sprzedawaniu ich i dążeniu do odkupienia ich po niższych cenach. Dzięki odpowiednim strategiom, short sellerzy są w stanie generować znaczące zyski podczas bessy na rynku kryptowalut.

Krótkie podsumowanie:

 • Krótka sprzedaż kry ptowalut polega na pożyczaniu Bitcoina, Ethereum lub innych aktywów, sprzedawaniu ich i dążeniu do późniejszego odkupienia po niższych cenach w celu osiągnięcia zysku.
 • Powody krótkiej sprzedaży kryptowalut obejmują zabezpieczanie portfeli, spekulowanie na spadkach cen i generowanie zwrotów w warunkach bessy.
 • Głównymi metodami krótkiej sprzedaży są transakcje lewarowane, kontrakty futures na bitcoiny, opcje i platformy pożyczkowe.
 • Strategie krótkiej sprzedaży obejmują: analizę techniczną, zarządzanie ryzykiem i ostrożne określanie wielkości pozycji.
 • Ryzyko związane z wysoką zmiennością, kosztami odsetek, wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i potencjalnymi nieograniczonymi stratami.

Dwukierunkowy handel kryptowalutami – wprowadzenie do krótkiej sprzedaży

Handel dwukierunkowy w kryptowalutach odnosi się do możliwości kupna lub sprzedaży kryptowaluty, umożliwiając inwestorom wykorzystanie zarówno rosnących, jak i spadających rynków. W przeciwieństwie do handlu jednokierunkowego, w którym możesz czerpać korzyści tylko ze wzrostu wartości aktywów, handel dwukierunkowy pozwala czerpać zyski w dowolnym kierunku, pod warunkiem, że dokładnie przewidujesz rynek.

Krótka sprzedaż, znana również jako krótka sprzedaż lub shorting, to technika handlowa, w której pożyczasz aktywa, sprzedajesz je po bieżącej cenie rynkowej i zamierzasz odkupić je później po niższej cenie. Celem jest czerpanie zysków z przewidywanego spadku wartości rynkowej aktywów.

Sposobem na krótkie kryptowaluty, takie jak Bitcoin lub Ethereum, jest dostęp do platformy pożyczkowej, która umożliwia pożyczanie aktywów cyfrowych. Sprzedajesz pożyczone kryptowaluty po bieżącej cenie rynkowej, czekasz na spadek ceny, a następnie odkupujesz aktywa po niższym poziomie, aby zwrócić pożyczoną kwotę. Różnica między ceną sprzedaży a ceną odkupu stanowi Twój zysk.

Oto ilustracja sposobu na krótką pozycję Bitcoin:

 • Bitcoin jest notowany na poziomie 10 000 USD
 • Pożyczasz 1 BTC i sprzedajesz go natychmiast po cenie 10 000 USD
 • Cena Bitcoina spada do $8,000
 • Odkupujesz 1 BTC, aby spłacić pożyczkę po cenie 8 000 USD
 • Zatrzymujesz 2 000 USD różnicy w cenie jako zysk

Krótka sprzedaż umożliwia inwestorom generowanie zysków nawet w przypadku spadków na rynkach kryptowalut. Wiąże się to jednak ze znacznym ryzykiem, które omówimy w dalszej części tego przewodnika.

Dlaczego krótka sprzedaż kryptowalut?

Oto niektóre z głównych motywacji do skracania aktywów kryptowalutowych:

 • Zysk ze spadających cen – Short sellerzy zarabiają pieniądze, gdy ceny kryptowalut spadają. Zwarcie zapewnia okazję podczas niedźwiedzi warunków.
 • Zabezpieczenie przed stratami – Jeśli masz długą pozycję, krótka sprzedaż działa jako zabezpieczenie przed spadkami. Krótkie zyski mogą zrównoważyć spadki w Twoim długim portfelu.
 • Spekuluj na spadkach cen – Możesz spekulować, że niektóre aktywa kryptograficzne są przewartościowane i przewidywać spadki cen. Skracanie pozwala Ci działać zgodnie z tą prognozą.
 • Możliwości arbitrażowe – W niektórych przypadkach shortowanie może być wykorzystywane do czerpania zysków z krótkotrwałej nieefektywności rynku poprzez strategie arbitrażowe.
 • Unikaj podatków od zysków kapitałowych – Krótka sprzedaż resetuje podstawę kosztową przy ponownym zakupie monet. Może to pomóc uniknąć podatków od zysków kapitałowych, które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, krótka sprzedaż kryptowalut daje inwestorom większą elastyczność i możliwości generowania zwrotów zarówno w warunkach hossy, jak i bessy. Przy odpowiednim zastosowaniu może być cennym dodatkiem do dobrze zdywersyfikowanej strategii handlu kryptowalutami.

Tutaj dowiesz się, jak shortować kryptowaluty

Jeśli chcesz zajmować krótkie pozycje na Bitcoinie, Ethereum lub innych kryptowalutach, potrzebujesz dostępu do platformy, która ułatwia zajmowanie krótkich pozycji. Oto główne metody skracania aktywów kryptowalutowych.

Handel kryptowalutami z depozytem zabezpieczającym

Handel z depozytem zabezpieczającym umożliwia inwestorom pożyczanie środków od giełdy lub brokera w celu otwarcia pozycji lewarowanej i zajmowania długich lub krótkich pozycji. Pożyczone pieniądze służą jako kapitał do skracania kryptowalut.

Na przykład, jeśli otworzysz krótką pozycję 3x z kapitałem 3000 USD na BingX, kontrolujesz pożyczone kryptowaluty o wartości 9000 USD. Handel z depozytem zabezpieczającym wykorzystuje dźwignię finansową, aby zmaksymalizować możliwości krótkiej sprzedaży.

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o handlu z depozytem zabezpieczającym.

Kontrakty terminowe na kryptowaluty

Kontrakt futures umożliwia inwestorom wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów po określonej cenie w przyszłym terminie wygaśnięcia. Kontrakty futures na kryptowaluty umożliwiają krótką sprzedaż poprzez wyrażenie zgody na sprzedaż Bitcoina lub Ethereum w przyszłości w oparciu o Twoje prognozy rynkowe.

Po wygaśnięciu kontraktu futures pozycje są rozliczane w gotówce, a nie w kryptowalutach bazowych. Kontrakty futures zapewniają krótką ekspozycję bez bezpośredniego pożyczania aktywów cyfrowych.

Opcje kryptowalutowe

Kontrakty opcyjne dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie wykonania przed datą wygaśnięcia.

Opcje sprzedaży pozwalają Ci zarabiać na spadających cenach kryptowalut, gdy bitcoin spada. Możesz kupić opcje put na Bitcoina lub Ethereum zamiast bezpośrednio skracać rzeczywiste aktywa.

Strategie shortowania Bitcoina i innych kryptowalut

Aby odnieść sukces w shortowaniu kryptowalut, potrzebujesz solidnych strategii handlowych. Oto niektóre z najczęstszych podejść do krótkiej sprzedaży:

 • Analiza techniczna – Identyfikuj niedźwiedzie formacje, przełamania wsparcia i sygnały wykupienia za pomocą wskaźników wykresu, takich jak średnie kroczące, siła względna, MACD, wstęgi Bollingera itp. Planuj krótkie pozycje w oparciu o negatywne sygnały techniczne.
 • Zarządzanie ryzykiem – Stosuj stop lossy, aby ograniczyć potencjalne straty na krótkich pozycjach. Ustaw poziom stop, po przekroczeniu którego krótka teza zostanie unieważniona. Zarządzaj wielkością pozycji w oparciu o tolerancję ryzyka konta.
 • Hedging – Utrzymuj długie pozycje kryptowalutowe jako zabezpieczenie przed krótkimi portfelami. Długie pozycje mogą zrekompensować krótkie straty w przypadku nieoczekiwanego odbicia cen. Hedging pomaga zarządzać ryzykiem.
 • Arbitraż – Korzystaj z krótkich nieefektywności cen kryptowalut na różnych giełdach kryptowalut i platformach transakcyjnych. Ta zaawansowana technika shortowania wymaga szybkiego wykrywania i reagowania na niewielkie rozbieżności cenowe.
 • Spekulacyjne shorty – Otwórz krótką pozycję w oczekiwaniu na duże wyprzedaże kryptowalut. Czas na krótkie pozycje w przypadku kluczowych wydarzeń, takich jak włamania na giełdę, zakazy regulacyjne, awarie techniczne itp.

Właściwe strategie krótkiej sprzedaży kryptowalut wymagają zidentyfikowania korzystnych punktów wejścia i wyjścia dla krótkich transakcji przy jednoczesnym ostrożnym zarządzaniu ryzykiem.

Ryzyko związane z krótką sprzedażą kryptowalut

Chociaż shortowanie kryptowalut może być wysoce opłacalne, wiąże się ono również ze znacznym ryzykiem:

 • Nieograniczony potencjał strat – Krótkie pozycje mogą prowadzić do nieograniczonych strat, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Kryptowaluty rutynowo doświadczają ogromnych short squeezów i wzrostów cen.
 • Koszty odsetkowe – Pożyczanie aktywów kryptowalutowych na krótkie pozycje wiąże się z kosztami odsetkowymi do momentu zamknięcia pozycji. Te koszty pożyczki mogą pochłonąć zyski.
 • Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego – W przypadku lewarowanych pozycji krótkich należy utrzymywać poziomy depozytu zabezpieczającego, aby uniknąć wymuszonej likwidacji. Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego mogą spowodować duże straty.
 • Ryzyko związane z bezpieczeństwem – Pożyczone zabezpieczenie kryptowalutowe wprowadza ryzyko powiernicze. Pożyczkodawcy mogą paść ofiarą włamania, kradzieży lub utraty aktywów.
 • Zmienność kryptowalut – Ekstremalne wahania na rynkach kryptowalut sprawiają, że shortowanie jest bardzo ryzykowne. Nagłe wzrosty cen mogą zrujnować krótką sprzedaż.
 • Potencjalne short squeezes – W przypadku nadmiernego wzrostu krótkiego zainteresowania, może dojść do short squeezes, w wyniku których ceny gwałtownie wzrosną, zmuszając shorty do pokrycia i realizacji strat.

Podczas gdy krótka sprzedaż może być opłacalna, jeśli jest odpowiednio zaplanowana i wykonana, inwestorzy kryptowalutowi powinni zrozumieć te zagrożenia. Niezbędne są odpowiednie środki ostrożności.

Krótka sprzedaż kryptowalut a tradycyjne aktywa

Oto kilka kluczowych różnic między krótką sprzedażą kryptowalut a tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje lub forex:

 • Zmienność – Kryptowaluty są znacznie bardziej zmienne niż większość akcji lub par walutowych. To sprawia, że shortowanie jest bardziej ryzykowne.
 • Wielkość rynku – Mniejszy rynek kryptowalut jest bardziej podatny na skoki manipulacji i short squeeze.
 • Koszty transakcyjne – Opłaty za pożyczanie kryptowalut i stopy procentowe są generalnie wyższe niż w przypadku skracania pozycji na akcjach lub rynku Forex.
 • Regulacje – Kryptowaluty są w dużej mierze nieuregulowane. Zasady zakazujące nagiego skracania lub limity dźwigni finansowej obecne na akcjach lub rynku Forex mogą nie mieć zastosowania.
 • Godziny rynkowe – Rynki kryptowalut handlują 24/7 na całym świecie. Pozwala to na wpływ shortów na luki nocne lub weekendowe.
 • Ryzyko związane z bezpieczeństwem – Shortowanie kryptowalut wprowadza unikalne ryzyko kradzieży pożyczonych aktywów przez giełdy kryptowalut lub pożyczkodawców. Znacznie mniej powszechne w przypadku tradycyjnego skracania aktywów.

Podczas gdy podstawowe zasady krótkiej sprzedaży zostają przeniesione, rynki kryptowalut mają unikalne właściwości, które należy wziąć pod uwagę. Dodatkowe ryzyko i koszty powinny zostać uwzględnione w każdej strategii shortowania kryptowalut.

Podsumowując, krótka sprzedaż umożliwia inwestorom generowanie zysków ze spadającej ceny bitcoina, ale wymaga dokładnego zarządzania ryzykiem. Prawidłowo stosowane strategie shortowania pozwalają na osiąganie zysków podczas bessy na rynku kryptowalut.

Brokerzy dla CFD Crypto Shorting

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) umożliwiają shortowanie kryptowalut bez posiadania rzeczywistych aktywów. Brokerzy CFD obejmują:

 • eToro – Platforma handlu społecznościowego obsługująca kontrakty CFD na kryptowaluty. Zajmuj krótkie pozycje na Bitcoinie, Ethereum i innych kryptowalutach z dźwignią do 2x.
 • Libertex – Broker CFD oferujący krótkie pozycje kryptowalutowe. Dźwignia do 2x dostępna do skracania Bitcoina i głównych altcoinów.
 • Avatrade – Zapewnia handel CFD na ceny kryptowalut. Skracaj Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS i więcej z maksymalną dźwignią 2x.

Krótkie pozycje CFD nie obejmują pożyczania rzeczywistej kryptowaluty. Inwestorzy po prostu spekulują na ruchach cen kryptowalut, a zyski są rozliczane w gotówce.

eToro-Icon
Hybryda

Ocena Ecoinomy:

9.5/10

Aktywa handlowe Akcje, indeksy, fundusze ETF, waluty
Maks. Dźwignia Do 30:1
Opłaty Spread 1%
Licencje UE, USA, Wielka Brytania, Australia, Bliski Wschód
Metody płatności PayPal, karta debetowa/kredytowa, Skrill, Neteller, przelew bankowy SEPA, WebMoney
Liczba użytkowników 25.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Załóż konto »

Inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo zmienne i nieuregulowane w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.


Libertex logo
Broker CFD

Ocena Ecoinomy:

8.9/10

Maks. dźwignia Do 30:1
Minimalna wpłata 100 EUR
Opłaty transakcyjne od 0,0003%
Licencje CySEC 164/12
Kryptowaluty BTCETHBCHXRPLTCETCADAXLMEOSNEOTRXQTUMXEMSTEEMDashIOTAZCashBinance CoinTezosMoneroChainlinkCosmosPolkadotVechainUniswap
Metody płatności SEPA, PayPal, Skrill, Neteller, Visa, Mastercard
Liczba użytkowników 2.200.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Załóż konto »
73.77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handlują kontraktami CFD z tym dostawcą.

Giełdy kryptowalut do krótkiej sprzedaży

Niektóre z najlepszych giełd, które oferują skracanie kryptowalut i handel z depozytem zabezpieczającym, obejmują:

 • Bybit – Popularna platforma handlu z depozytem zabezpieczającym z dźwignią do 100x. Obsługuje BTC, ETH, XRP, EOS i inne shorty.
 • BingX – Wiodąca giełda kryptowalut, która oferuje handel z depozytem zabezpieczającym na wielu altcoinach. Dostępna dźwignia do 125x.
 • Bitget – Zapewnia handel kryptowalutami z depozytem zabezpieczającym z maksymalną dźwignią 100x. Shorty dla BTC, ETH, DOGE i innych kryptowalut.

Te giełdy kryptowalut pozwalają traderom na otwieranie lewarowanych długich i krótkich pozycji poprzez pożyczanie środków z platformy. Dźwignia finansowa zwiększa zyski, ale także zwiększa ryzyko związane z transakcjami z depozytem zabezpieczającym.

Najlepsza giełda

logo bingx Giełda

Ocena ecoinomy:

9.1/10


Maks. dźwignia Do 125:1
Siedziba główna Singapur
Opłaty depozytowe Krypto, SEPA 0%
Opłaty transakcyjne 0,02% - 0,1%
Kryptowaluty 530+ logo kryptowaluty BTClogo kryptowaluty ETHlogo kryptowaluty BCHlogo kryptowaluty Ripplelogo kryptowaluty ADAlogo kryptowaluty LTClogo kryptowaluty Tezos
Metody płatności Krypto, SEPA
Liczba użytkowników 10+ milionów

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Zacznij teraz

bybit logo Giełda

Ocena Ecoinomy:

9.0/10

Maks. dźwignia 100:1
Siedziba główna Dubaj
Opłaty depozytowe Z karta 2%
Opłaty transakcyjne 0,075%
Kryptowaluty 15 BTC kryptowaluta logoETH криптовалута логоBCH криптовалута логоRipple криптовалута логоADA криптовалута логоLTC криптовалута логоTezos криптовалута лого
Metody płatności Kryptowaluty, Visa, MasterCard
Liczba użytkowników 3.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Załóż konto »

bitget logo Giełda

Ocena Ecoinomy:

8.9/10

Maksymalna dźwignia 125:1
Opłaty depozytowe Karta debetowa 3-4%, kryptowaluty za darmo
Opłaty handlowe 0.1%
Licencje
Kryptowaluty 500+, w tym BTC logo CriptovaluteETH Criptovalute logoIOTA logoBCH logoRipple logoDASH logoADA logoEOS logoLTC logoTezos logoNEO logoXLM logoZEC logoETC logoOmise-Go logo
Metody płatności Kryptowaluty, karty debetowe i kredytowe, przelewy bankowe, SEPA
Liczba użytkowników 2.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Odwiedź stronę »

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.