Zarządzanie ryzykiem w handlu krypto: Wskazówki

Marcin Woźniak, 8 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 6 października, 2023

zarządzanie ryzykiem w handlu kryptowalutami

Skoro tu jesteś, prawdopodobnie zdałeś sobie sprawę, że handel kryptowalutami wiąże się z własnym zestawem znacznego ryzyka, częściowo dzięki zmiennemu i spekulacyjnemu charakterowi rynku.

Jednak przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem inwestorzy mogą zminimalizować straty i zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie zysków w perspektywie długoterminowej. W tym artykule omówimy najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem podczas handlu kryptowalutami, takimi jak Bitcoin i Ethereum.

Szybkie wskazówki

 • Używaj stop lossów w każdej transakcji, aby ograniczyć potencjalne straty. Umieść je w oparciu o oczekiwaną zmienność aktywów.
 • Nie ryzykuj więcej niż 1-2% swojego rachunku w pojedynczej transakcji. Gwarantuje to, że jedna strata Cię nie sparaliżuje.
 • Udokumentuj swoje zasady zarządzania ryzykiem i przestrzegaj ich konsekwentnie, bez ingerencji emocji.

Zrozumienie ryzyka w handlu kryptowalutami

Kryptowaluty są zwykle bardziej zmienne w porównaniu do akcji i rynku Forex. Ceny mogą gwałtownie wahać się w dowolnym kierunku z powodu różnych czynników, takich jak:

 • Spekulacja
 • Wiadomości i wydarzenia
 • Regulacje
 • Włamania i naruszenia bezpieczeństwa
 • Czynniki techniczne

Na przykład Bitcoin wzrósł z poziomu poniżej 4000 USD na początku 2020 r. do prawie 70 000 USD w listopadzie 2021 r.. Następnie w 2022 r. spadł z powrotem poniżej 16 000 USD. Tego rodzaju ekstremalne wahania cen niosą ze sobą ogromne ryzyko dla traderów.

Ważne jest, aby zrozumieć te zagrożenia przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami:

 • Ryzyko rynkowe : Jest to ryzyko spadku cen na całym rynku kryptowalut. Na przykład, jeśli negatywne wydarzenie informacyjne wpłynie na nastroje inwestorów, może to spowodować wyprzedaż na szerokim rynku, w wyniku której wszystkie monety stracą na wartości.
 • Ryzyko płynności : W przypadku altcoinów o małej kapitalizacji występuje niska płynność i duże spready. Utrudnia to wchodzenie lub wychodzenie z pozycji w razie potrzeby. Niespodziewane wiadomości mogą również szybko zmienić warunki płynności.
 • Ryzykokontrahenta : Korzystając ze scentralizowanej giełdy, inwestorzy są narażeni na ryzyko włamania na platformę lub utraty środków. Zdecentralizowane giełdy mają niższe ryzyko kontrahenta, ale mogą mieć niższą płynność.
 • Zmienność i ryzyko handlu z depozytem zabezpieczającym: Wahania cen kryptowalut mogą prowadzić do szybkich i nieoczekiwanych likwidacji w przypadku korzystania z handlu z depozytem zabezpieczającym. Może to zniszczyć całe konta.
 • Ryzyko techniczne: Błędy, włamania lub exploity związane z inteligentnymi kontraktami i protokołami mogą prowadzić do błyskawicznych awarii i strat.

Zarządzanie tym ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu i spójności w handlu kryptowalutami. Przyjrzyjmy się najlepszym praktykom ograniczania ryzyka

Jak zarządzać ryzykiem w portfelu aktywów kryptowalutowych?

Oto skuteczne strategie, które inwestorzy powinni stosować, aby zminimalizować ryzyko.

Miej plan zarządzania ryzykiem

Zdefiniuj parametry dotyczące apetytu na ryzyko, wielkości pozycji, zasad dywersyfikacji, stop lossów, kwot dźwigni finansowej i innych wytycznych. Posiadanie planu zapobiega ingerencji emocji w Twoje protokoły ryzyka.

Stosuj stop lossy

Stop-loss automatycznie zamyka pozycje, które poruszają się przeciwko tobie o określoną kwotę. Pozwala to ograniczyć straty i zapobiega wyrzucaniu środków z konta. Określ właściwe umiejscowienie stop-loss w oparciu o wahania cen aktywów.

Zarządzaj wielkością pozycji

Nie ryzykuj zbyt dużego kapitału na pojedynczą transakcję. Używaj wielkości pozycji w oparciu o odległość stop-loss i tolerancję ryzyka. Na przykład, możesz ryzykować tylko 1-2% kapitału na transakcję. Gwarantuje to, że jedna strata nie sparaliżuje Twojego konta.

Dywersyfikuj swój portfel

Nie koncentruj swojego kapitału na zbyt małej liczbie aktywów. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko, ponieważ straty na jednej pozycji mogą zostać zrekompensowane zyskami na innych aktywach. Dywersyfikacja zapewnia również więcej możliwości handlowych.

Ogranicz dźwignię finansową i depozyt zabezpieczający

Dźwignia finansowa zwiększa zyski, ale także pogłębia straty. Zacznij od niskiej dźwigni (5x lub mniej) i naucz się zarządzać ryzykiem związanym z handlem z depozytem zabezpieczającym przed jego zwiększeniem.

Początkujący inwestorzy powinni raczej skupić się na transakcjach spot, aby skutecznie zarządzać ryzykiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania transakcji spot i zleceń kupna/sprzedaży, zapoznaj się z tym przewodnikiem po transakcjach spot.

Realizuj zdyscyplinowane transakcje

Konsekwentnie przestrzegaj swojego planu handlowego i protokołów ryzyka. Nie pozwól, aby emocje takie jak chciwość lub strach wzięły górę nad strategią oceny ryzyka. Mechaniczne wykonywanie transakcji może poprawić dyscyplinę.

Zrównoważ ryzyko/wynagrodzenie

Oceń stosunek ryzyka do zysku przed zawarciem transakcji. Zalecany jest stosunek 2:1 lub wyższy, gdzie potencjalny zysk jest co najmniej dwa razy większy niż potencjalna strata. Zwiększa to potencjał zysku w stosunku do podejmowanego ryzyka.

Przyjrzyjmy się przykładom wdrażania tych technik zarządzania ryzykiem.

Ponadto do kontrolowania ryzyka można wykorzystać inne rodzaje zleceń. Na przykład zlecenia z limitem ceny kontrolują Twoją cenę wejścia zamiast kupować po cenach rynkowych. Zrozumienie typów zleceń, takich jak zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem i zlecenia stop, pozwala budować bardziej zaawansowane protokoły ryzyka.

Aby uzyskać szczegółowy przewodnik po dostępnych typach zleceń, zapoznaj się z tym przewodnikiem po typach zleceń. Wdrożenie odpowiednich zleceń dla Twojej strategii jest kluczem do zarządzania ryzykiem.

Narzędzia do zarządzania ryzykiem: Stop Loss, dźwignia finansowa i nie tylko

narzędzia zarządzania ryzykiem trader

Oto kilka scenariuszy, które demonstrują te zasady:

Przykład Stop Loss

Jan kupuje 1 Bitcoina po cenie 10 000 USD. Ustawia stop-loss na 9 500 USD, aby ograniczyć swoją stratę do 500 USD, jeśli cena spadnie. Ogranicza to jego całkowite ryzyko do 5% jego inwestycji.

Bez stop-loss, spadek do $8,000 spowodowałby stratę w wysokości $2,000 (strata 20%). Stop-loss ogranicza potencjalne straty.

Przykład określania wielkości pozycji

Maria posiada rachunek o wartości 10 000 USD. Ryzykuje 1% swojego rachunku na transakcję, czyli 100 USD.

Chce kupić Ethereum po cenie 1000 USD. Opierając się na zasadzie 1% ryzyka, Maria kupuje 0,10 ETH, aby ograniczyć swoje ryzyko do 100 USD.

Nie przewymiarowując swojej pozycji, jedna strata nie zdewastuje konta Maria.

Przykład dywersyfikacji

Bob posiada portfel kryptowalut składający się z

 • 50% Bitcoin
 • 30% Ethereum
 • 10% Litecoin
 • 10% innych altcoinów

Alokacja ta pomaga zminimalizować potencjalne ryzyko, ponieważ słabe wyniki w jednej monecie mogą zostać zrównoważone przez zyski w innych aktywach. Bob ma również możliwości handlowe w kilku nieskorelowanych monetach.

Koncentracja 100% kapitału w zaledwie 1-2 monetach zwiększa ryzyko dużych wypłat.

Przykład dźwigni finansowej

Sarah posiada na swoim rachunku kapitał handlowy w wysokości 5 000 USD. Chce handlować z maksymalnie 5-krotną dźwignią, co oznacza maksymalnie 25 000 USD pozycji.

Sarah kupuje 0,5 Bitcoina za 10 000 USD, więc jej wielkość pozycji wynosi 5 000 USD. Używa dźwigni 5x do handlu pozycją o wartości 25 000 BTC.

Jej dźwignia finansowa jest ograniczona do 5-krotności salda rachunku. Handel z dźwignią 50x lub 100x może prowadzić do rujnujących strat z powodu niewielkich wahań cen. Zdyscyplinowane korzystanie z mnożnika ma kluczowe znaczenie.

Aby zagłębić się w ten temat, sprawdź ten dedykowany zasóbdotyczący handlu dźwignią kryptowalutową.

Kluczowe wskaźniki ryzyka i współczynniki, które musisz znać przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami

Ważne jest, aby monitorować wskaźniki ryzyka w celu oceny kondycji twojego handlu. Oto kluczowe wskaźniki, które powinieneś obserwować:

 • Współczynnik Sharpe’a: Mierzy zwrot na jednostkę ryzyka. Wyższe wartości wskazują na lepsze zwroty skorygowane o ryzyko.
 • Współczynnik Sortino: Podobnie jak współczynnik Sharpe’a, ale uwzględnia tylko zmienność w dół. Pomaga ocenić ryzyko spadkowe.
 • Max Drawdown: Największy spadek od szczytu do dołka przed osiągnięciem nowego maksimum. Pokazuje najgorszy scenariusz strat.
 • Poziom depozytu zabezpieczającego: Wskazuje stosunek kapitału na rachunku do depozytu zabezpieczającego. Spadek w pobliże 100% sygnalizuje możliwą likwidację.
 • Stosunek ryzyka do zysku: Zmierz potencjalny zysk w stosunku do potencjalnej straty. Wyższe wskaźniki faworyzują nagrodę nad ryzykiem.
 • Współczynnik wygranych: Procent zyskownych i stratnych transakcji. Wyższy jest lepszy, o ile stosunek ryzyka do zysku jest rozsądny.
 • Ryzyko na transakcję: Kwota ryzykowana w każdej transakcji. Powinna być zgodna z twoją tolerancją na ryzyko.

Konsekwentne monitorowanie tych wskaźników pozwala w razie potrzeby dostosować zarządzanie ryzykiem w handlu.

Typowe profile ryzyka

Każdy inwestor kryptowalutowy ma inny profil osobowości ryzyka. Zrozumienie swojej tolerancji na ryzyko może pomóc w określeniu odpowiednich strategii. Oto kilka typowych profili ryzyka.

Konserwatywny

Koncentruje się na ochronie kapitału przed maksymalizacją zysków. Większa tolerancja na niewykorzystane okazje i powolny wzrost. Niskie rozmiary pozycji, dźwignia finansowa i ryzyko podejmowane na transakcję.

Umiarkowany

Gotowość do podjęcia pewnego ryzyka i tolerowania znacznych wahań rynkowych w celu uzyskania rozsądnych zwrotów. Zdyscyplinowane stosowanie wielkości pozycji, stop-loss i depozytu zabezpieczającego.

Agresywny

Przedkłada wysokie zyski nad minimalizację ryzyka i wypłat. Akceptuje wyższy potencjał strat w zamian za większy potencjał zysków. Stosuje większą dźwignię finansową, wielkość pozycji i ryzyko na transakcję.

Lekkomyślny

Brak skutecznych metod kontroli ryzyka. Handluje nieregularnie pod wpływem emocji. Prawdopodobnie stosuje bardzo wysoką dźwignię finansową i ryzykuje całe rachunki w transakcjach. Bardzo niskie. zarządzanie ryzykiem

Oceń swoją osobistą tolerancję na ryzyko i odpowiednio dopasuj swój styl handlu. Lekkomyślny trader musi stać się bardziej konserwatywny, podczas gdy zbyt ostrożny trader może potrzebować podjąć większe ryzyko.

znak ostrzegający o ryzyku

Końcowe wskazówki i sposoby zarządzania ryzykiem w twoim portfelu kryptowalutowym

Oto ostatnie wskazówki dotyczące minimalizowania ryzyka w handlu kryptowalutami

 • Nie używaj dźwigni finansowej większej niż 10-20x, dopóki nie zdobędziesz dużego doświadczenia
 • Naucz się analizy technicznej i fundamentalnej, aby identyfikować wysokiej jakości setupy handlowe
 • Unikaj zbyt długiego blokowania kapitału w transakcjach
 • Zrezygnuj z zyskownych transakcji, aby zablokować zyski
 • Przechowuj odpowiednie środki poza giełdami na wypadek, gdyby ograniczyły one wypłaty
 • Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi kryptowalut i przepisami podatkowymi w swojej jurysdykcji
 • Nie przechowuj dużych kwot na nieuregulowanych platformach handlowych. Zamiast tego używaj chłodni.
 • Utrzymuj silną higienę haseł i praktyki bezpieczeństwa
 • Dokumentuj swoje strategie handlowe, zasady zarządzania ryzykiem i wskaźniki
 • Okresowo przeglądaj i ulepszaj swój proces

Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, handel kryptowalutami może być bardzo łatwy w zarządzaniu pod względem ryzyka. Poświęć czas na ocenę czynników ryzyka, napisz plan zarządzania ryzykiem i konsekwentnie go wdrażaj. Doprowadzi to do długoterminowego sukcesu handlowego i zysków.

Oprócz handlu spot i margin, niektóre platformy oferują również handel CFD (Contract for Difference) na kryptowaluty. Pozwala to spekulować na ruchach cen bez posiadania monet bazowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat mechaniki CFD i ryzyka, sprawdź naszą szczegółową stronę dotyczącą handlu CFD.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzania ryzykiem w kryptowalutach

Ile powinienem ryzykować na transakcję?

Większość doświadczonych traderów zaleca ryzykowanie 1-2% swojego konta na każdą transakcję. Pozwala to wytrzymać serię strat bez utraty kapitału. Osoby z mniejszymi kontami mogą potrzebować zaryzykować do 5% na transakcję, podczas gdy bardzo konserwatywni traderzy mogą ryzykować mniej niż 1%.

Jaka jest najlepsza strategia stop loss?

Określ pozycję stop loss w oparciu o oczekiwaną zmienność aktywów i swoją tolerancję na ryzyko. Korzystanie z szerokich stopów na poziomie 10-15% ceny zakupu pozwala na wahania cen przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka. Węższe stop lossy na poziomie 3-5% ograniczają straty, ale są bardziej podatne na przedwczesne zatrzymanie.

Czy powinienem używać statycznego stop lossa procentowego czy opartego na zmienności?

Stopy oparte na zmienności, które rozszerzają się wraz ze wzrostem niestabilności rynku, są powszechnie stosowane w handlu kryptowalutami. Na przykład, umieszczając stop 2x średni rzeczywisty zakres (ATR) poniżej ceny wejścia. Statyczne stop lossy procentowe są prostsze, ale mogą być zbyt ciasne przy dużej zmienności cen.

Czy kiedykolwiek dobrym pomysłem jest usunięcie lub zignorowanie stoplossa?

Nie – usuwanie lub ignorowanie stop lossów jest strategią bardzo wysokiego ryzyka. Może to przekształcić niewielką stratę w katastrofalną stratę, jeśli cena nadal będzie działać przeciwko tobie.

Jaki wskaźnik dźwigni jest najlepszy dla początkujących?

Początkujący gracze powinni korzystać z bardzo niskich wskaźników dźwigni, wynoszących 5:1 lub mniej, a najlepiej 2:1 lub mniej. W miarę zdobywania doświadczenia, mnożnik może być zwiększany, ale rzadko powinien przekraczać 20:1 dla większości traderów detalicznych. Ekstremalna dźwignia finansowa wykładniczo zwiększa ryzyko likwidacji.

Jak często powinienem rebalansować alokację mojego portfela kryptowalut?

Nie ma ustalonych zasad, ale przegląd alokacji co 2-4 tygodnie jest rozsądny. Jeśli znaczne lepsze lub gorsze wyniki spowodowały zmianę procentowej alokacji, ponowne zrównoważenie może pomóc w zarządzaniu ryzykiem i dywersyfikacji.

Co powinienem zrobić, jeśli poniosę znaczną stratę?

Po pierwsze, zrób sobie przerwę i nie dokonuj impulsywnych transakcji odwetowych, próbując natychmiast odrobić straty. Zastanów się nad tym, co się stało i zobacz, jak możesz poprawić swój plan handlowy. Rozważ zmniejszenie wielkości pozycji i wykorzystanie dźwigni finansowej w najbliższym czasie. Nie goń za transakcjami.

Jak mogę poprawić swoją psychologię i dyscyplinę handlową?

Zdefiniuj zasady zarządzania ryzykiem i uczyń je zasadami, a nie sugestiami. Zastanów się, jak naruszenia wpłynęły na wyniki w przeszłości, aby wzmocnić dyscyplinę. Prowadzenie dziennika handlowego i przeglądanie wskaźników może pomóc zminimalizować handel emocjonalny.

Jakie są sygnały ostrzegawcze, że podejmuję nadmierne ryzyko?

Dyskomfort związany z narażeniem na straty w transakcjach jest oznaką, że przewymiarowujesz pozycje i naruszasz swoją tolerancję na ryzyko. Częste łamanie wcześniej ustalonych zasad zarządzania ryzykiem jest również wyraźnym ostrzeżeniem, że podejmujesz nadmierne ryzyko.

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.