Kryptowaluty prywatne: jakie są popularne privacy coins?

Marcin Woźniak25 maja, 2023

blockchain network - connected dots

Wzrost popularności kryptowalut przyniósł nowy poziom wolności finansowej i autonomii, ale wzbudził również obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa transakcji. Monety prywatności to szczególny rodzaj kryptowalut, które priorytetowo traktują poufność transakcji swoich użytkowników.

Monety prywatności wykorzystują różne technologie, takie jak dowody zerowej wiedzy, podpisy pierścieniowe i ukryte adresy, aby zapewnić ochronę danych transakcji i informacji finansowych. Technologie te utrudniają lub uniemożliwiają śledzenie pochodzenia, miejsca docelowego lub kwoty transakcji.

Rynek kryptowalut chroniących prywatność znacznie się rozwinął w ostatnich latach, a prym wiodą na nim popularne monety, takie jak Monero, Zcash, Dash i Verge. Monety te zyskały popularność wśród osób i organizacji dbających o prywatność ze względu na ich zdolność do zachowania prywatności transakcji.

Pomimo korzyści płynących z prywatności monet, nadal istnieją wyzwania i ograniczenia związane z ich przyjęciem i wykorzystaniem. Obejmują one skalowalność, zgodność z przepisami i przyjęcie przez użytkowników. Niemniej jednak, monety prywatności mają potencjał, aby wprowadzić nowy poziom prywatności i bezpieczeństwa finansowego, a ich wpływ na branżę kryptowalut nie powinien być lekceważony.

Czym są monety prywatności i jak działają

Monety prywatności wykorzystują różne technologie w celu ochrony anonimowości i poufności transakcji swoich użytkowników. Jedną z najczęściej stosowanych technologii jest zero-knowledge proofs, która pozwala na weryfikację oświadczenia bez ujawniania jakichkolwiek informacji o samym oświadczeniu.

Podpisy pierścieniowe, kolejna technologia wykorzystywana przez monety prywatności, to podpis cyfrowy, który może być wykonany przez dowolnego członka grupy użytkowników, co utrudnia śledzenie pochodzenia transakcji.

Stealth addresses to kolejna technologia, która pozwala użytkownikom generować unikalny jednorazowy adres dla każdej transakcji, co utrudnia powiązanie wielu transakcji z jednym użytkownikiem.

Inną popularną technologią jest Confidential Transactions (CT), która jest używana przez monety takie jak Monero i Grin. Ukrywa ona kwotę transakcji, ale utrzymuje publiczny adres nadawcy i odbiorcy widoczny w łańcuchu bloków, co utrudnia zewnętrznemu obserwatorowi ustalenie, ile zostało wysłane w ramach konkretnej transakcji.

Monety zapewniające prywatność, takie jak Monero i Zcash, wykorzystują kombinację tych technologii, aby zapewnić ochronę danych transakcji i informacji finansowych. Chociaż technologie te zapewniają wysoki poziom prywatności, mają one również swoje własne kompromisy i ograniczenia. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te czynniki podczas oceny funkcji prywatności różnych monet.

Popularne monety zapewniające prywatność

Monero (XMR)

monero XMR

Monero jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut zapewniających prywatność, znaną z silnych funkcji prywatności i aktywnej społeczności programistów. Monero wykorzystuje technologię o nazwie “CryptoNote”, która jest protokołem wykorzystującym podpisy pierścieniowe i ukryte adresy w celu ochrony prywatności transakcji. Monero korzysta również z Kovri, sieci anonimowości opartej na I2P, aby ukryć adresy IP swoich użytkowników. Monero ma stosunkowo wysoki poziom adopcji i jest powszechnie akceptowana jako forma płatności przez sprzedawców i rynki.

Zcash (ZEC)

zcash logo

Zcash to moneta prywatności, która wykorzystuje dowody zerowej wiedzy do ochrony prywatności transakcji. W przeciwieństwie do Monero, Zcash oferuje użytkownikom opcję wyboru między transakcjami transparentnymi i chronionymi, pozwalając im zdecydować, jakiego poziomu prywatności potrzebują. Zcash ma również stosunkowo wysoki poziom adopcji i jest powszechnie akceptowany jako forma płatności przez sprzedawców i rynki.

Dash (DASH)

DASH

Dash to moneta skoncentrowana na prywatności, która wykorzystuje technologię o nazwie “PrivateSend” w celu ochrony prywatności transakcji. PrivateSend wykorzystuje usługę mieszania, która łączy wiele transakcji, aby utrudnić śledzenie pochodzenia transakcji. Dash ma stosunkowo wysoki poziom adopcji i jest powszechnie akceptowany jako forma płatności przez sprzedawców i rynki.

Prognozy cen kresek można znaleźć tutaj.

Verge (XVG)

verge XVG logo

Verge to moneta prywatności, która wykorzystuje technologię zwaną “Wraith Protocol” w celu ochrony prywatności transakcji. Wraith Protocol pozwala użytkownikom przełączać się między publiczną i prywatną księgą na blockchainie Verge. Verge wykorzystuje również Tor i I2P do ukrywania adresów IP swoich użytkowników.

Grin (GRIN)

grin logo Grin to moneta prywatności, która wykorzystuje technologię o nazwie “Mimblewimble” do ochrony prywatności transakcji. Mimblewimble to protokół wykorzystujący Confidential Transactions (CT) do ukrywania kwoty transakcji i Dandelion++ do ukrywania pochodzenia transakcji.

Przypadki użycia w świecie rzeczywistym

  1. Internetowe platformy handlowe – monety zapewniające prywatność, takie jak Monero, są często używane przez sprzedawców na internetowych platformach handlowych w celu ochrony prywatności ich transakcji i informacji finansowych. Jest to szczególnie przydatne dla sprzedawców zajmujących się towarami i usługami, które mogą być uważane za wrażliwe lub kontrowersyjne.
  2. Przekazy pieniężne – monety chroniące prywatność mogą być wykorzystywane do wysyłania pieniędzy za granicę bez ujawniania danych osobowych lub szczegółów transakcji. Może to być korzystne dla osób, które chcą wysyłać pieniądze do rodziny i przyjaciół w krajach o ścisłej kontroli kapitału lub wysokich stopach inflacji.
  3. Hazard online – monety prywatności mogą być używane do ochrony anonimowości transakcji hazardowych online. Jest to szczególnie przydatne dla osób mieszkających w krajach, w których hazard online jest ograniczony lub zabroniony.
  4. Darknet marketplaces – monety prywatności są często wykorzystywane do dokonywania anonimowych transakcji na darknet marketplaces, gdzie użytkownicy mogą kupować i sprzedawać nielegalne towary i usługi.
  5. Branże wrażliwe na prywatność – monety prywatności mogą być wykorzystywane przez osoby fizyczne i organizacje w branżach, które obsługują wrażliwe informacje, takie jak opieka zdrowotna lub finanse, w celu ochrony prywatności ich transakcji i informacji finansowych.
  6. Darowizny polityczne – monety prywatności mogą być wykorzystywane do anonimowego przekazywania darowizn na kampanie polityczne lub cele, chroniąc tożsamość darczyńcy przed kontrolą publiczną.
  7. Whistleblowing – monety prywatności mogą być wykorzystywane przez sygnalistów do wysyłania informacji dziennikarzom lub organizacjom bez ujawniania ich tożsamości.

Warto zauważyć, że wiele z tych przypadków użycia może być nielegalnych w niektórych krajach, a wykorzystanie monet prywatności do nielegalnych działań może mieć poważne konsekwencje prawne.

Jaka jest różnica między monetami prywatności a anonimowymi monetami?

Monety prywatności i anonimowe monety są często używane zamiennie, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Monety prywatności to rodzaj kryptowalut, które priorytetowo traktują anonimowość i poufność transakcji swoich użytkowników. Wykorzystują one różne technologie, takie jak dowody zerowej wiedzy, podpisy pierścieniowe, ukryte adresy i poufne transakcje, aby zapewnić ochronę danych transakcji i informacji finansowych.

Z drugiej strony, anonimowe monety odnoszą się do każdej kryptowaluty, która zapewnia wysoki poziom anonimowości dla swoich użytkowników. Jednak nie wszystkie anonimowe monety są w pełni anonimowe. Niektóre kryptowaluty mogą zapewniać anonimowość, ale nie traktują prywatności jako swojej podstawowej funkcji. W niektórych przypadkach mogą one ujawniać pewne możliwe do zidentyfikowania informacje w procesie transakcji.

Tak więc, podczas gdy wszystkie monety prywatności są anonimowe, nie wszystkie anonimowe monety są monetami prywatności. Monety prywatności są specjalnie zaprojektowane w celu ochrony danych transakcyjnych użytkownika i informacji finansowych oraz priorytetowo traktują anonimowość i poufność transakcji, podczas gdy anonimowe monety mogą zapewniać anonimowość jako funkcję, ale może to nie być ich główny cel.

Wyzwania i ograniczenia

Monety prywatności, znane również jako anonimowe lub zamienne kryptowaluty, to cyfrowe aktywa, które priorytetowo traktują anonimowość i poufność transakcji swoich użytkowników.

Monety te wykorzystują różne technologie, takie jak dowody zerowej wiedzy, podpisy pierścieniowe, ukryte adresy i poufne transakcje, aby zapewnić ochronę danych transakcji i informacji finansowych.

Pomimo swoich zalet, monety prywatności napotykają kilka wyzwań i ograniczeń. Skalowalność jest jednym z głównych wyzwań, ponieważ technologia wykorzystywana przez monety prywatności często wymaga większej mocy obliczeniowej i pamięci masowej niż inne kryptowaluty, co czyni je mniej skalowalnymi i droższymi w użyciu. Kolejnym wyzwaniem jest zgodność z przepisami, ponieważ monety prywatności mogą podlegać bardziej rygorystycznemu nadzorowi regulacyjnemu ze względu na ich powiązanie z nielegalną działalnością.

Może to utrudnić notowanie monet prywatności na giełdach i akceptowanie ich przez sprzedawców jako formy płatności. Przyjęcie przez użytkowników jest również wyzwaniem, ponieważ monety prywatności mogą być rzadziej przyjmowane niż inne kryptowaluty ze względu na ich powiązanie z nielegalną działalnością i brak zrozumienia ich korzyści i przypadków użycia.

Kolejnym wyzwaniem jest analiza blockchain, ponieważ mimo że monety prywatności zostały zaprojektowane w celu ochrony prywatności transakcji, analiza blockchain może być nadal wykorzystywana do identyfikowania wzorców użytkowania i potencjalnego łączenia adresów z rzeczywistymi tożsamościami. Interoperacyjność, bezpieczeństwo, prywatność a anonimowość i brak edukacji to również wyzwania, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie monet prywatności.

Podsumowanie

Monety prywatności to szczególny rodzaj kryptowalut, które priorytetowo traktują anonimowość i poufność transakcji swoich użytkowników.

Monety te wykorzystują różne technologie, takie jak dowody zerowej wiedzy, podpisy pierścieniowe, ukryte adresy i poufne transakcje, aby zapewnić ochronę danych transakcji i informacji finansowych.

Mają one rzeczywiste zastosowania, takie jak rynki internetowe, przekazy pieniężne, hazard online, rynki darknet, branże wrażliwe na prywatność, darowizny polityczne i whistleblowing.

Jednak monety prywatności napotykają również kilka wyzwań i ograniczeń, w tym skalowalność, zgodność z przepisami, przyjęcie przez użytkowników, analizę blockchain, interoperacyjność, bezpieczeństwo, prywatność a anonimowość oraz brak regulacji.

Pomimo tych wyzwań, monety prywatności mają potencjał, aby wprowadzić nowy poziom prywatności i bezpieczeństwa finansowego, a ich wpływ na branżę kryptowalut nie powinien być lekceważony. Ważne jest, aby ocenić korzyści i kompromisy związane z monetami prywatności oraz być świadomym ich otoczenia prawnego i regulacyjnego przed ich użyciem.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie możesz handlować monetami prywatności, takimi jak Monero i Grin, nie są one wymienione na wszystkich giełdach. Znajdziesz je, jeśli sprawdzisz Libertex i Binance.

Author: Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.

Leave a Comment