Hashrate: индикатор за силата и сигурността на биткойн

Hashrate: индикатор за силата и сигурността на биткойн

Калоян Тодоров август 18, 2023
1 мин четене

В сектора на Биткойн Hashrate е ключов показател, който измерва изчислителната мощност, използвана за копаене на нови блокове в дадена блокчейн мрежа. Тя играе важна роля за поддържането на сигурността и целостта на дадена блокчейн мрежа. По-конкретно, колкото по-висок е хашрейт, толкова по-сигурна е мрежата и толкова по-трудно е за лошите актьори да манипулират блокчейн.

Какво е Hashrate, когато става въпрос за мрежата на Биткойн?

Хашрейтът се измерва в хешове в секунда (H/s), като може да бъде изразен и в тера хешове в секунда (TH/s), гига хешове в секунда (GH/s) и мега хешове в секунда (MH/s). Освен това в интернет са налични калкулатори на хешрейта, които помагат на потребителите да разберат и оценят хешрейта на дадена мрежа или устройство за добив.

Освен това хешрейтът се влияе от различни фактори, като например вида на използвания хардуер и софтуер. Така използването на специализиран хардуер за добив, като ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) и високопроизводителни GPU (Graphics Processing Units), може значително да увеличи hashrate. В допълнение към това промените в трудността на мрежата и възнагражденията за блоковете също могат да повлияят на общия хашрейт на мрежата.

Хешрейта е важна метрика, която измерва изчислителната мощност, използвана за добиване на нови блокове в дадена блокчейн мрежа, и е от жизненоважно значение за поддържането на сигурността и целостта на блокчейна.

Hashrate, известен също като хешираща мощност или скорост на хеширане, е мярка за изчислителната мощност, използвана за добиване на нови блокове в дадена блокчейн мрежа. Измерва се в хешове в секунда (H/s), като може да бъде изразена и в по-големи единици, като например тера хешове в секунда (TH/s), гига хешове в секунда (GH/s) и мега хешове в секунда (MH/s).

H/s MH/s GH/s TH/s
1 0.001 0.000001 0.000000001
10 0.01 0.00001 0.00000001
100 0.1 0.0001 0.0000001
1,000 1 0.001 0.000001
10,000 10 0.01 0.00001
100,000 100 0.1 0.0001
1,000,000 1,000 1 0.001
10,000,000 10,000 10 0.01
100,000,000 100,000 100 0.1
1,000,000,000 1,000,000 1,000 1

За измерване на хешрейта миньорите използват различни инструменти и софтуер, включително специални калкулатори за хешрейт. Тези калкулатори позволяват на миньорите да оценят скоростта на хешрайт на дадена мрежа или устройство за добив, като въведат конкретни параметри, като например хардуерни спецификации и софтуерни настройки. Освен това някои пулове за добив предоставят на своите потребители собствени калкулатори за хешрайт.

Освен това изследователите на блокчейн, като Blockchair и Etherscan, предоставят данни в реално време за текущия хешрейт на конкретна блокчейн мрежа. Проверявайки експлоръра, всеки може да види колко хеша се обработват от мрежата за даден период от време.

Струва си да се спомене, че измерването на хашрейта не е съвършена наука, тъй като той може да се колебае поради много фактори, като претоварване на мрежата, промени в трудността и дори хардуерни проблеми на миньорите. Ето защо е важно да се вземе предвид, че всяко измерване на хeшрейта трябва да се разглежда като приблизително.

Фактори, влияещи върху hashrate

bitcoin farm logo

Хашрейтът – мярката за изчислителната мощност, използвана за добиване на нови блокове в дадена блокчейн мрежа – се влияе от няколко фактора. Тези фактори могат да включват вида на използвания хардуер и софтуер, както и трудността на мрежата и възнагражденията за блоковете.

Вид хардуер и софтуер, използвани за добив

Един от най-значимите фактори, които влияят на хашрейт, е видът на използвания хардуер. Специализираният хардуер за добив, като ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) и високопроизводителни GPU (Graphics Processing Units), може значително да увеличи hashrate-a. Освен това миньорите могат да овърклокнат своя хардуер, за да увеличат хешрейт, но това също може да увеличи риска от хардуерна повреда.

Графичните процесори (GPU) са специализиран хардуер, предназначен да обработва сложните изчисления, необходими за рендиране на изображения и видео. Те могат да се използват и за задачи като добив на биткойни. Те са по-малко специализирани от ASIC и могат да се използват за различни задачи, а не само за добив на определен алгоритъм. Те са по-малко ефективни от ASIC при добива, но са по-универсални и по-евтини. Те са добър вариант за миньори, които искат да добиват различни монети и алгоритми, или за тези, които искат да започнат да добиват с по-ниска инвестиция.

ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) от друга страна са специализиран хардуер за добив, предназначен за изпълнение на конкретна задача, в този случай добив на криптовалута. Те са създадени с една-единствена цел – да добиват конкретен алгоритъм, и са много по-ефективни в добива от хардуера с общо предназначение, като например графичен процесор. Производството им също така е по-скъпо от това на графичните процесори, но предлагат много по-висок хешрат на ват. Те са печеливши само ако монетата, която добивате, е достатъчно ценна и трудността на мрежата не се увеличава драстично.

Друг фактор, който влияе на хашрейт, е използваният софтуер. Миньорите могат да използват различни софтуери за добив, всеки от които има собствен набор от функции и настройки. Чрез оптимизиране на софтуерните настройки миньорите могат да увеличат Hashrate и да подобрят ефективността на добива.

Трудност на мрежата

Трудността на мрежата е друг фактор, който влияе на хашрейта.

Мрежовата трудност е показател, който измерва колко трудно е да се намери нов блок в дадена блокчейн мрежа. Колкото по-висока е трудността на мрежата, толкова повече хашрейт е необходим за добиването на нови блокове. Това означава, че в мрежата има повече миньори и за всеки един миньор става все по-трудно да открие нов блок и да получи възнаграждение за него.

Трудността на мрежата се регулира автоматично въз основа на общия хашрейтна мрежата, за да се гарантира, че новите блокове се добиват с постоянна скорост. Това спомага за поддържане на целостта и сигурността на блокчейна, като предотвратява създаването на твърде много или твърде малко блокове. Трудността обикновено се коригира на всеки 2016 блока, а целта е нов блок да се добива средно на всеки 10 минути.

Възнаграждението за блок също е важен фактор при определянето на общия hashrate на мрежата. С намаляването на възнаграждението за блок намалява и скоростта на хъша, необходима за добиване на нови блокове.

Това означава, че миньорите ще продължат да добиват само ако стойността на монетите, които получават като награда, е по-голяма от разходите за добив. Ето защо стойността на монетата е съществен фактор при определянето на рентабилността на добива.

Възнагражденията за блокове са броят на монетите, които миньорите получават за успешното разработване на нов блок в дадена блокчейн мрежа. Те са стимулиращ механизъм, който възнаграждава миньорите за изчислителната мощност, която те внасят в мрежата, и също така са начин за въвеждане на нови монети в обращение. Възнаграждението за блок обикновено е комбинация от новоизсечени монети и такси за транзакции.

Блоковото възнаграждение се определя на ниво протокол и обикновено се намалява с течение на времето, като това е известно като halving.

Например блоковото възнаграждение на Биткойн започва от 50 BTC на блок и се намалява наполовина на всеки 210 000 блока, което се случва приблизително на всеки четири години.

В обобщение, възнагражденията за блокове са броят на монетите, които миньорите получават за успешното разработване на нов блок в дадена блокчейн мрежа. Те са начин да се въведат нови монети в обращение и да се стимулират миньорите да допринасят с изчислителна мощност за мрежата. Блок възнаграждението обикновено е комбинация от новоизсечени монети и такси за транзакции и обикновено се намалява с течение на времето чрез процеса на халвинг. Блок възнаграждението също така влияе върху цялостния хъшрейт на мрежата и рентабилността на добива, тъй като стойността на монетата е съществен фактор при определянето на рентабилността на добива.

Миньорите могат да използват специализиран хардуер, да оптимизират настройките на софтуера и да коригират стратегията си за добив въз основа на трудността на мрежата и блоковите възнаграждения, за да увеличат хашрейт. Важно е обаче да се отбележи, че някои от тези фактори са извън контрола на миньора и могат да се променят с течение на времето.

Hashrate и пазарът на Bitcoin

bitcoin hashrate

Хашрейтът – мярката за изчислителната мощност, използвана за добиване на нови блокове в блокчейн мрежа – е тясно свързан с пазара на биткойни. Тя може да се използва като индикатор за състоянието на мрежата и активността на добива, а също така може да се използва за прогнозиране на бъдещи пазарни тенденции и движения на цените.

Високият хашрейтобикновено показва здрава и сигурна мрежа, тъй като означава, че за добиването на нови блокове се използва значително количество изчислителна мощност. Това може да бъде положителен знак за инвеститорите, при купуване на биткойн, тъй като предполага, че е малко вероятно мрежата да бъде компрометирана от лоши играчи. Освен това високият хешрейт може да е индикация за голяма и активна общност за добив, което може да е положителен знак за целия пазар.

От друга страна, ниската стойност на hashrate може да бъде червен флаг за инвеститорите, тъй като предполага, че мрежата не е сигурна и може да е уязвима на атаки. Той може да показва и липса на интерес от страна на миньорите, което може да е негативен знак за пазара.

Освен това хашрейтът може да се използва и за прогнозиране на бъдещи пазарни тенденции и движения на цените. Например внезапното увеличение на хешрейт може да означава предстоящ бичи пазар, докато внезапното му намаление може да означава мечи пазар.

Хашрейтът в обобщение

Хашрейтът е важен показател в индустрията на криптовалутите, който измерва изчислителната мощност, използвана за копаене на нови блокове в дадена блокчейн мрежа. Тя играе жизненоважна роля за поддържането на сигурността и целостта на блокчейн мрежата. Разбирането на hashrate и различните му фактори, включително вида на използвания хардуер и софтуер, трудността на мрежата и възнагражденията за блоковете, е от решаващо значение за лицата и организациите, занимаващи се с добив и търговия с криптовалути.

Hashrate също така е тясно свързан с пазара на криптовалути, може да се използва като индикатор за състоянието на мрежата и активността на добива, а също така може да се използва за прогнозиране на бъдещи пазарни тенденции и движения на цените. Високият хeшрейт обикновено показва здрава и сигурна мрежа, докато ниският hashrate може да показва уязвима мрежа.

Важно е обаче да се има предвид, че хешрейтне е съвършена наука и може да се колебае поради много фактори, като претоварване на мрежата, промени в трудността и дори хардуерни проблеми на миньорите. Ето защо е важно да се вземе предвид, че всяко измерване на hashrate трябва да се разглежда като приблизително.

В обобщение, хашрейт е съществена метрика в криптовалутната индустрия, която измерва изчислителната мощност, използвана за добив на нови блокове в блокчейн мрежата, и е тясно свързана с пазара на криптовалути. Важно е да го разбирате и различните му фактори, за да сте успешни в добива и търговията с криптовалути.

Свързани ресурси

bitcoin miners together
bitcoin energy across the globe

 

Калоян Тодоров

Калоян се потапя в света на криптовалутите през 2017 г. Той е по-известен в различни онлайн форуми като “Cryptosummer”. Понастоящем онлайн маркетологът се намира в София и е предприемач и автор в света на криптовалутите.