Chainlink Predikce: Budoucnost kurzů LINK 2024-2027

Marek Matoušek, 8 min čtení
Poslední aktualizace: 31 července, 2023

Monitor cenových předpovědí CHAINLINK s grafy

V rámci naší předpovědi vývoje ceny chainlinku se podíváme do budoucnosti a pokusíme se zhodnotit současnou cenu chainlinku a předpovědět, zda se do něj vyplatí investovat v příštích pěti letech.

Cena Chainlinku je v současné době 319.07 nebo 12.61.

Základní zdroje Webové stránky, Whitepaper, GitHub
Sociální kanály 𝕏, Reddit, Telegram

Metodika, která stojí za našimi předpověďmi řetězových vazeb

Naše předpovědi ceny Chainlinku vycházejí z komplexní analýzy různých klíčových faktorů ovlivňujících jeho výkonnost. Posuzujeme technický pokrok a inovace v ekosystému Chainlinku a hodnotíme jejich dopad na jeho užitečnost a škálovatelnost.

Do širšího pohledu jsou zahrnuta partnerství zajištěná společností Chainlink. Tyto spolupráce ukazují rostoucí integraci Chainlinku do širších finančních a technologických odvětví.

Provádíme základní analýzu dynamiky nabídky a poptávky Chainlinku a základních ekonomických principů, kterými se řídí jeho tržní chování.

Pečlivě se zabýváme konkurenty a hodnotíme postavení společnosti Chainlink ve srovnání s konkurenty, jako jsou Band Protocol, API3 a WINkLink.

Naše prognózy jsou rovněž utvářeny současnými tržními trendy a makroekonomickými podmínkami, které ovlivňují cenu společnosti Chainlink v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Informace zde uvedené nepředstavují investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství ani žádný jiný typ poradenství a uživatel by obsah této stránky neměl za takové považovat. Nedoporučujeme nákup, prodej ani držení žádné kryptoměny. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli provést vlastní hloubkovou kontrolu a poradit se se svým finančním poradcem.

Rok Konzervativní (€) Umírněný (€) Optimistický (€)
2024 19 24.25 28
2025 28 37.5 48
2026 37.5 48 67
2027 48 67 96

Prognóza cen řetězových vazeb na rok 2024

Konzervativní cena: €19
Umírněná cena: €24,25
Optimistická cena: €28

Budoucnost řetězového propojení 2025

Konzervativní cena: €28 
Umírněná cena: €37,5
Optimistická cena: €48

Předpovědi cen řetězových článků pro rok 2026

Konzervativní cena: €37,5 
Umírněná cena: €48 
Optimistická cena: €67

Konzervativní cena: €48 
Umírněná cena: €67 
Optimistická cena: €96

Jak je uvedeno výše, existuje mnoho argumentů pro potenciální zvýšení ceny LINK. Co to však znamená pro dlouhodobou cenu řetězce Chainlink?

Níže naleznete přehled faktorů ceny, které bereme v úvahu.

Chainlink je blockchainová platforma, která funguje jako rozhraní mezi blockchainem a externími aplikacemi. Proto Chainlink umožňuje propojení blockchainů, jako je Bitcoin nebo Ethereum, s reálnými aplikacemi, jako jsou databáze nebo programovací rozhraní.

Oracles, které mapují rozhraní reálného světa, určují interakce mezi blockchainy a externími aplikacemi. Platforma se vyvíjí od roku 2015 a v roce 2017 proběhla primární nabídka mincí (ICO). V té době si investoři mohli zakoupit token ERC-20 LINK za 0,11 USD.

Po dosažení tržní kapitalizace 32 milionů dolarů bylo ICO úspěšné. Maximální počet tokenů je omezen na 1 000 000 LINK.

ChainLink Logo

Pokud se podíváme na odvětví blockchainu jako celek, zjistíme, že obzvláště důležitou roli v jeho využití hrají chytré smlouvy. Vývoj a provádění chytrých kontraktů umožňují zejména blockchainové platformy, jako jsou Ethereum, Tezos nebo EOS.

Tyto programovatelné smlouvy umožňují uzavírat kontrakty, ale potřebná data je třeba do příslušného blockchainu importovat a po provedení chytrého kontraktu exportovat – v tomto případě se používá LINK. I přes tento jedinečný obchodní model je však vidět, že společnost Chainlink působí i na konkurenčním trhu. Společnost Chainlink (LINK) se díky svým jedinečným vlastnostem a případům použití stala klíčovým hráčem v blockchainovém ekosystému. Zatímco širší trh s kryptoměnami a faktory ovlivňují cenu většiny kryptoměn, existuje několik aspektů specifických pro Chainlink, které hrají zásadní roli při utváření jeho ocenění. Zde je několik konkrétních faktorů, které ovlivňují cenu Chainlinku.

Poptávka po decentralizovaných věštírnách

Primární funkcí Chainlinku je poskytovat decentralizované věštce, kteří propojují chytré kontrakty v řetězci s daty mimo řetězec. Čím více projektů a platforem bude vyžadovat bezpečné a spolehlivé oracly, tím vyšší bude poptávka po tokenech LINK, což může vést k růstu ceny.

Integrace s různými blockchainovými platformami

Společnost Chainlink integrovala svou síť orákul s mnoha blockchainovými platformami, jako jsou Ethereum, Binance Smart Chain a Polygon. S tím, jak bude více platforem přijímat služby oracle společnosti Chainlink, může poptávka po tokenech LINK vzrůst, což pozitivně ovlivní jejich cenu.

Rychlý růst sektoru DeFi

Projekty decentralizovaného financování (DeFi) se často spoléhají na oracles společnosti Chainlink pro přesné a bezpečné cenové kanály. Pokračující růst trhu DeFi může vést ke zvýšené poptávce po službách Chainlinku a následně ovlivnit aktuální cenu LINKu.

Technologický pokrok

Pokračující vývoj sítě Chainlink, včetně inovací v technologii orákul a zlepšování bezpečnosti a spolehlivosti jejích služeb, může ovlivnit cenu mince LINK. S tím, jak bude společnost Chainlink pokračovat ve zdokonalování své nabídky, se může zlepšovat její hodnotová nabídka, což přiláká více investorů a uživatelů.

Použitelnost Chanlinku v sektoru DeFi

Bližší pohled na Chainlink ukazuje, že blockchain již může mít mnoho aplikací. Technologie je však teprve na začátku svého vývoje, takže bychom se v příštích letech měli dočkat mnoha rozšíření. V konečném důsledku jsou možné aplikace téměř v každém odvětví. Předpokládáme, že inteligentní smlouvy mohou optimalizovat mnoho každodenních činností. Potenciálními aplikacemi jsou i tradiční úlohy, jako je sledování cen komodit nebo dluhopisů, analýza údajů o počasí nebo monitorování cloudových služeb.

Platí následující pravidlo: čím více úloh může Chainlink provádět, tím vyšší je hodnota tokenu.

Zejména sektor DeFi, tj. decentralizované finance, využívá infrastrukturu Chainlink stále rychleji. Mnoho DeFi aplikací (DApps) například využívá decentralizované ceny Chainlinku jako základ pro budování finančních aplikací. Vzhledem k tomu, že sektor DeFi je považován za jedno z nejžhavějších témat celého kryptoměnového trhu a odvětví, bude cena Chainlinku nevyhnutelně následovat úspěch sektoru DeFi. Právě v této oblasti vidíme největší potenciál dlouhodobého růstu a skutečný přínos mince Chainlink. Jedinečná role Chainlinku jako poskytovatele decentralizovaných věštíren, jeho integrace s různými blockchainovými platformami, strategická partnerství, růst v sektoru DeFi a neustálý technologický pokrok jsou některé z faktorů, které mohou cenu LINKu v nadcházejících letech výrazně ovlivnit.

Významná partnerství a spolupráce

Partnerství jsou obvykle dobře přijímána trhem, což je také významný faktor pro krátkodobé změny ceny. Jedním z uživatelů služby Chainlink je Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT). Partnerství se společností Alphabet vyneslo službu Chainlink do centra pozornosti veřejnosti a urychlilo její rozvoj. Vývojáři však pracují i na dalších projektech, jako jsou Web3, Hedera, Polkadot a QuarkChain. Díky své solidní a slibné technologii Chainlink pravděpodobně v budoucnu přiláká další partnery. Společnost Chainlink navázala strategická partnerství s celou řadou organizací v odvětví blockchainu i mimo něj. Tyto spolupráce mohou zvýšit známost a přijetí společnosti Chainlink, což v konečném důsledku ovlivní její cenu. Mezi některá významná partnerství patří např:

Google Cloud

Partnerství mezi společnostmi Chainlink a Google Spolupráce společnosti Chainlink se službou Google Cloud v roce 2019 umožnila vývojářům používat oracles Chainlink k přístupu k datům služby Google Cloud. Toto partnerství zdůrazňuje potenciál Chainlinku pro široké přijetí a integraci s dalšími poskytovateli dat a významnými technologickými společnostmi.

SWIFT

Společnost Chainlink spolupracovala se společností SWIFT, globální službou pro mezibankovní zasílání zpráv, na proof-of-concept, který ukázal, jak mohou chytré kontrakty využívat Chainlink oracles pro přístup k datům mimo řetězec. Tato spolupráce podtrhuje potenciál společnosti Chainlink v tradičním finančním sektoru.

Světové ekonomické fórum (WEF)

V roce 2020 byl Chainlink oceněn WEF jako technologický průkopník, což dále upevnilo jeho pověst inovativního a vlivného blockchainového projektu.

Předpověď Chainlinku: co si myslí odborníci?

Ze shody názorů odborníků vyplývá, že interoperabilita blockchainu s klasickými fiat peněžními systémy je klíčovým faktorem úspěchu v procesu adaptace. Obchodní model společnosti Chainlink je založen na tomto předpokladu. Mnozí pozorovatelé trhu navíc považují partnerství se společnostmi Google, SWIFT, Hedera, Polkadot, Ethereum Classic Labs, Chiliz nebo ICON za silný motor růstu. Silné zastoupení v sektoru DeFi, jako základu pro decentralizované aplikace (DApps), je pro Chainlink klíčovým motorem růstu. Téměř všechny DApps využívají decentralizované cenové kanály LINK.

V budoucnu se mohou objevit další důležité spolupráce, které cenu dále posílí. Spolupráce však nemá pouze krátkodobý dopad, ale přispívá k dalšímu růstu v dlouhodobém horizontu. Mnoho odborníků oceňuje také flexibilitu systému Chainlink. Například LINK je považován za proprietární značku, ale protokol je navržen tak, aby bylo možné bez problémů integrovat další data. Odborníci tento jev nazývají “blockchain-agnostic”. LINK je však vysoce funkční a umožňuje operátorům uzlů (node) platit, provádět výpočty nebo formátovat data.

Na základě konsensu různých prognóz lze konstatovat, že společnost Chainlink je v současnosti jednou z nejatraktivnějších kryptoměn. Rychlé zotavení po krachu trhu také ukazuje, že investoři věří v další pozitivní vývoj. Zejména v dlouhodobém horizontu analytici očekávají růst ceny tak, aby v budoucnu překonala předchozí vrchol. Integrace téměř ve všech dApps na světě znamená silný růst, ale krátkodobá očekávání silně kolísají, takže neexistuje jednotný obrázek. Nadcházející spolupráce, integrace a zlepšení výkonu by měly být klíčem k dalšímu úspěchu společnosti Chainlink.

Nyní, když jste vybaveni kompletní analýzou a předpověďmi cen Chainlinku, neváhejte a prozkoumejte námi podporované kryptoměnové burzy pro bezproblémové obchodování.

Další kryptografické předpovědi:

Chainlink je decentralizovaná věštecká síť, která propojuje chytré kontrakty založené na blockchainu se zdroji dat mimo řetězec a umožňuje jim bezpečný a spolehlivý přístup k informacím z reálného světa.

Jaké faktory mohou ovlivnit cenu Chainlinku?

Cenu Chainlinku mohou ovlivnit faktory, jako je poptávka po decentralizovaných oraclech, integrace s různými blockchainovými platformami, strategická partnerství a spolupráce, růst v sektoru DeFi a technologický pokrok.

Ano, s tím, jak budou služby oracle společnosti Chainlink přijímány více blockchainovými platformami a projekty, může se poptávka po tokenech LINK zvyšovat, což může pozitivně ovlivnit jeho cenu.

Jak ovlivňuje růst sektoru DeFi cenu Chainlinku?

Projekty DeFi se často spoléhají na oracles Chainlink, pokud jde o bezpečné a přesné cenové kanály. S dalším růstem trhu DeFi se může poptávka po službách Chainlinku zvýšit, což může mít potenciální dopad na cenu LINKu.

Je možné v krátkodobém horizontu přesně předpovědět cenu Chainlinku?

Krátkodobé předpovědi cen kryptoměn, jako je Chainlink, mohou být vzhledem k volatilní a nepředvídatelné povaze trhu náročné. Při přijímání investičních rozhodnutí na základě krátkodobých cenových předpovědí je nutné zvážit potenciální faktory, které by mohly ovlivnit jeho cenu, a zároveň zachovat opatrnost.

Jak partnerství ovlivnila cenu Chainlinku?

Významná partnerství Chainlinku s organizacemi, jako jsou Google Cloud, SWIFT a Světové ekonomické fórum, zvýšila jeho známost a přijetí, což může pozitivně ovlivnit cenu LINKu. Vezměte prosím na vědomí, že tato část s nejčastějšími dotazy má pouze informativní charakter a nelze ji považovat za finanční poradenství. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím se vždy poraďte s profesionálním finančním poradcem a proveďte vlastní průzkum.

Marek Matoušek

Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.

Napsat komentář