Psychologie investování do bitcoinu: Mysl investora do kryptoměn

Psychologie investování do bitcoinu: Mysl investora do kryptoměn

Marek Matoušek 26 července, 2023
11 min čtení

Investování do Bitcoinu může být vzrušující cestou plnou potenciálních zisků, ale je také nabitá emocionálními vrcholy a údolími spojenými se strachem z promeškání příležitosti (FOMO) a pocitem strachu, nejistoty a pochybností (FUD).

Ale co přesně tyto psychologické bariéry znamenají a jak je můžete překonat, aby jste se stali úspěšným hráčem na poli kryptoměn?

V tomto článku se ponoříme do hloubi pocitů strachu, nejistoty a pochybností, rozkrýváme kognitivní zkreslení, vyrovnáváme se s volatilitou a čelíme závislosti – to vše v zájmu zvládnutí emocionálních a psychologických aspektů investování do Bitcoinu.

Jste připraveni vybrousit své mentální dovednosti a dobýt svět kryptoměn? Navštivte náš portál “Bitcoin Investing”, kde najdete další odborné názory a strategie!

Úvod

Nástup Bitcoinu jako digitální měny otevřel novou éru investičních možností. V posledních letech se mnoho lidí obrátilo k Bitcoinu jako k možnosti dosáhnout značných zisků, přičemž někteří do něj investovali dokonce celé své životní úspory.

Nicméně investování do Bitcoinu může být zároveň silnou emocionální a psychologickou zkušeností, kdy investoři často zažívají pocit strachu, nejistoty a pochybností (FUD), kognitivní zkreslení a závislost. Volatilita trhu může mít také významný dopad na emoce investora. Cílem tohoto článku je prozkoumat tyto psychologické a emocionální aspekty investování do Bitcoinu a poskytnout strategie, jak tyto výzvy zvládnout.

FOMO – strach z promeškání: běžná emocionální překážka

Ilustrační zkratka písmen FOMO

Strach z promeškání příležitosti, známý také jako FOMO, je běžný psychologický jev, který může ovlivnit investory na kryptoměnovém trhu, jako je Bitcoin.

Mnozí z nás tento pocit dobře znají. FOMO je strach, že zmeškáme příležitost ke zvýšení zisku nebo k nějakému dalšímu potenciálu. Může nás to nutit jednat impulzivně a nedůsledně, což může vést k nevhodným investičním rozhodnutím.

Mohli bychom například cítit tlak investovat do Bitcoinu, když vidíme, že ostatní lidé z toho profitují, i když to nemusí být v souladu s našimi finančními cíli nebo tolerancí rizika. FOMO je při obchodování s Bitcoinem zvlášť silné, protože tento trh je velmi volatilní a rychle se mění. Atraktivita potenciálních velkých zisků může vést k tomu, že se někteří lidé obávají, že zmeškají ziskovou příležitost, a tak investují více, než si mohou dovolit ztratit. Toto může vést k finančnímu stresu, úzkosti a v některých případech dokonce k depresi.

Dále, FOMO může vést k tomu, že investoři drží ztrátové investice příliš dlouho v naději, že se jejich hodnota zvýší, což může způsobit ještě větší finanční ztráty.

FUD – strach, nejistota, pochybnosti – další psychologický problém

Illustration abbreviation-letters FUD

Dalším psychologickým jevem, který může ovlivnit investory na trhu s Bitcoinem, je FUD, což je zkratka pro “strach, nejistota, pochybnosti”. Tento pojem se používá pro označení šíření negativních nebo zavádějících informací, které mohou na trhu vyvolat pocit strachu a nejistoty. Může se jednat o ten moment, kdy si přečteme nějakou zprávu a ihned chceme prodávat, aniž bychom si to pořádně rozmysleli.

FUD se šíří různými kanály, včetně sociálních médií, zpravodajských serverů, a dokonce i ústním podáním. Někdy je šířen záměrně jednotlivci nebo skupinami, které mají zájem manipulovat s trhem.

Strach a nejistota, které FUD vyvolává, mohou odrazovat potenciální investory od vstupu na trh a mohou způsobit, že stávající investoři ztratí důvěru ve své investice. Navíc může FUD zvyšovat volatilitu trhu, což investorům ještě více ztěžuje racionální rozhodování.

Pokud chceme tomuto jevu čelit, je důležité provádět důkladný průzkum, získávat informace z renomovaných zdrojů a umět rozlišovat mezi spekulacemi a fakty.

Úloha kognitivních zkreslení při rozhodování

Kognitivní zkreslení jsou přirozenou součástí lidského rozhodování a mohou mít významný vliv na investiční rozhodnutí jednotlivce na trhu s bitcoiny.

Tyto předsudky se týkají systematických vzorců odchylek od racionálního rozhodování a mohou vést k iracionálním rozhodnutím. Například konfirmační zkreslení může způsobit, že investoři vyhledávají informace, které potvrzují jejich stávající přesvědčení, a ignorují informace, které jsou s nimi v rozporu, což pak vede ke špatným investičním rozhodnutím.

Dalším příkladem je omyl utopených nákladů, ke kterému dochází, když investor pokračuje v investování do aktiva, protože již investoval značnou částku peněz, i když investice již není výnosná.

Tento předsudek způsobuje, že investoři drží ztrátové investice příliš dlouho, což vede ke značným finančním ztrátám. Heuristika dostupnosti je dalším kognitivním zkreslením, které může vést k tomu, že jedinci přeceňují pravděpodobnost nějaké události na základě toho, jak snadno jim přicházejí na mysl příklady. To může být v souvislosti s investicemi do bitcoinů nebezpečné, protože to může vést k přílišné sebedůvěře nebo sebeuspokojení tváří v tvář volatilitě trhu.

K překonání těchto předsudků je důležité si jich být vědom a snažit se zvažovat více perspektiv a objektivně hodnotit investiční rozhodnutí. Pomoci může také vyhledání rady profesionálního finančního poradce nebo provedení dalšího výzkumu.

Úloha závislosti a hráčského chování

Investování do bitcoinů může mít také vliv na závislostní a hazardní chování jednotlivce. Volatilita trhu a potenciál velkých zisků vyvolávají pocit vzrušení a vzrušení, který se u některých jedinců mění v závislost.

To nakonec vede k nadměrnému obchodování a nedostatku sebekontroly, což vede k finančním ztrátám. Anonymita a snadný přístup k online burzám bitcoinů navíc může usnadnit přístup na trh a nadměrné investiční chování jedincům se závislostí na hazardních hrách.

Závislost a hráčské chování navíc mohou vést k neschopnosti jednotlivce činit racionální a dobře informovaná rozhodnutí a mohou způsobit, že investuje více, než si může dovolit ztratit. To může vést k finančnímu stresu a může mít dopad na celkovou pohodu jedince. Je důležité, aby si jednotlivci uvědomovali své chování a vyhledali pomoc, pokud mají pocit, že jejich investiční chování začíná být problematické.

Stanovení jasných investičních cílů a vypracování plánu řízení emocí a finančních zdrojů může pomoci zmírnit dopady závislosti a hazardního chování při investování do bitcoinů.

Tipy, jak zvládat emocionální problémy při investování do Bitcoinu

Nyní, když jsme probrali emocionální a psychologické výzvy, které s sebou přináší investování do Bitcoinu, jako jsou FOMO, FUD, kognitivní předsudky, volatilita a závislost, je důležité zkontrolovat strategie, jak se s těmito výzvami vyrovnat.

V následujícím odstavci najdete tipy a techniky z našich zkušeností, jak tyto výzvy zvládnout a pomoci vám činit dobře informovaná investiční rozhodnutí a zároveň chránit svou emocionální a psychickou pohodu.

  1. Stanovte si jasné investiční cíle: Před investováním do bitcoinu je důležité mít jasnou představu o tom, čeho chcete svou investicí dosáhnout. Stanovení konkrétních, měřitelných a dosažitelných cílů vám pomůže zaměřit se na investiční rozhodnutí a snížit dopad FOMO a FUD.
  2. Diverzifikujte investice: Diverzifikace investic může pomoci rozložit riziko a snížit dopad volatility na vaše celkové portfolio. Investováním do různých aktiv můžete zmírnit dopad ztrát v jedné oblasti svého portfolia.
  3. Zvládejte emoce pomocí všímavosti a sebereflexe: Všímavost a sebereflexe vám mohou pomoci zvládat emoce a soustředit se na své investiční cíle. Čas, který věnujete reflexi svých myšlenek a pocitů, vám může pomoci identifikovat a překonat jakékoli kognitivní předsudky, které mohou ovlivňovat vaše investiční rozhodnutí.
  4. Vyhledejte odbornou pomoc: Pokud máte pocit, že vaše emocionální a psychická pohoda je negativně ovlivněna investicí do bitcoinu, může být užitečné vyhledat odbornou pomoc. Finanční poradce nebo terapeut vám může poskytnout vedení a podporu, která vám pomůže zvládat vaše emoce a přijímat dobře informovaná investiční rozhodnutí.
  5. Udržujte si dlouhodobou perspektivu: Krátkodobé výkyvy na trhu jsou normální, ale je důležité zachovat si dlouhodobou perspektivu. Mějte na paměti, že investice do bitcoinu je dlouhodobá investice a že trh je velmi volatilní, je důležité nenechat se ovlivnit krátkodobými výkyvy trhu.
  6. Dělejte si přestávky: Důležité je dělat si přestávky od neustálého sledování pohybů na trhu, což vám pomůže vyhnout se přílišné emocionální investici do trhu a může pomoci zabránit rozhodování, které je řízeno emocemi.

Kde investovat do bitcoinu?

Nyní, když jsme probrali různé emocionální výzvy, které s sebou přináší investování do bitcoinu, a tipy, jak se s nimi vypořádat, je důležité zvážit, jak s investováním do bitcoinu začít.

Existuje několik způsobů, jak investovat do bitcoinu, přičemž každý z nich má své výhody a nevýhody.

Možností je v dnešní době opravdu hodně. Patří mezi ně kryptoměnové burzy, bitcoinové bankomaty, peer-to-peer platformy, bitcoinové investiční fondy, bitcoinové CFD s licencovanou obchodní platformou.

Je velmi důležité prozkoumat a porovnat různé dostupné možnosti a vybrat si tu, která nejlépe odpovídá vašim investičním cílům, toleranci k riziku a úrovni zkušeností. Kromě toho je důležité mít na paměti, že investování do bitcoinu je vysoce riziková investice a mělo by se k ní přistupovat s opatrností. Je důležité provést důkladný průzkum, porozumět rizikům a diverzifikovat své investice, abyste riziko zmírnili.

Investování do bitcoinu přímo na burze kryptoměn

Ponoření do světa investování do bitcoinu obvykle začíná nákupem digitální měny prostřednictvím kryptoměnové burzy nebo peer-to-peer platformy. Tento oblíbený přístup vám umožní držet skutečný Bitcoin, ale také znamená, že musíte zvýšit svou bezpečnost.

S velkou kryptoměnovou silou přichází i velká zodpovědnost – je nezbytné, abyste se sami naučili, jak bezpečně uchovávat své Bitcoiny. Jste připraveni se do toho pustit a prozkoumat nejlepší burzy pro svou cestu s Bitcoinem? Podívejte se na naše podrobné recenze burz Binance a Bybit a začněte své investiční dobrodružství!

Investování do Bitcoin CFD prostřednictvím licencovaného brokera

CFD, zkratka pro Contract for Difference, je derivátový produkt, který umožňuje investorům uzavírat sázky na kolísání ceny podkladového aktiva, jako je Bitcoin, aniž by ho skutečně vlastnili.

Tento investiční styl je ideální pro ty, kteří se raději vezou na vlně cen Bitcoinu, aniž by se museli ponořit do hloubky bezpečného uložení.

Jen nezapomeňte, že pro váš klid je zásadní vybrat si renomovaného makléře s licencí a regulovaného důvěryhodným finančním úřadem. Jste připraveni prozkoumat svět online brokerů? Podívejte se na naše podrobné recenze společností eToro a Libertex a najděte si toho pravého pro své krypto CFD dobrodružství!

Závěr

Je nezbytné, aby si investoři uvědomili, že na trhu s kryptoměnami, jako je Bitcoin, se mohou vyskytnout výrazné cenové výkyvy a že tyto výkyvy mohou být emocionálně náročné. Zvláště v případě, že investujete velké množství peněz nebo když se Bitcoin stává významnou součástí vaší investiční strategie.

Místo toho, abyste se nechali ovlivnit strachem a nejistotou, se snažte být vždy dobře informovaní, mít jasné investiční cíle a strategie, a naučit se zvládat své emoce a stres.

Investice do Bitcoinu je dobrodružství, které může být vzrušující, ale také náročné. Je to výzva, kterou je třeba přijmout s otevřenou myslí, s pokorou a s odhodláním učit se a růst.

Pamatujte, že i když Bitcoin může nabízet velký potenciál pro zisk, také s sebou nese značné riziko. Nikdy byste neměli investovat více peněz, než kolik jste ochotni ztratit, a měli byste vždy důkladně zvážit své investiční rozhodnutí.

Pokud máte pocit, že se neumíte vypořádat s tlakem nebo stressem spojeným s investováním do Bitcoinu, měli byste zvážit vyhledání odborné pomoci. Existují profesionálové, kteří se specializují na finanční poradenství a koučink, a kteří vám mohou pomoci lépe se vypořádat s těmito výzvami.

Je také důležité mít na paměti, že výsledky minulých investic nezaručují výsledky budoucí. Vždy se snažte mít realistická očekávání a investujte s rozmyslem.

Další tipy a zdroje pro investování:

Marek Matoušek

Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.