bitcoin mining

I avsnittet om Bitcoin-mining får du en djupdykning i de tekniska och ekonomiska grunderna för Bitcoin-miningprocessen. Du får lära dig om den elförbrukning som krävs för att driva denna process, samt hashrate, miningpooler och konsensusalgoritmen Proof of Work, som alla spelar en avgörande roll för att säkerställa styrkan och säkerheten i Bitcoin-nätverket. Med denna kunskap i handen kommer du att få en omfattande förståelse för mekaniken i Bitcoin-mining och dess viktiga roll för att stödja det bredare Bitcoin-ekosystemet.

Denna artikel är en del av vårt ultimata Bitcoin-nav. Om du vill fördjupa dig i andra Bitcoin-ämnen föreslår jag att du går till den hubben.

När det gäller nybörjare är det fortfarande många som frågar:

“Hur utvinner man Bitcoin?”

“Hur lång tid tar det att generera en bitcoin?”

Att bryta bitcoins på en persondator eller telefon har varit olönsamt länge, men det finns fortfarande sätt att engagera sig i branschen.

Ett alternativ är att gå med i en bitcoin mining pool eller använda en bitcoin cloud mining-leverantör, vilket gör att du kan generera bitcoin och andra kryptovalutor med hjälp av någon annans datorkraft utan att behöva köpa den själv.

Bitcoin mining can be a complex process, and the concept of cloud mining may be confusing to some.

I den här guiden kommer vi att förklara vad bitcoin mining med hjälp av en leverantör av datorkraft och cloud bitcoin mining, eller cloud mining, är, så att du kan fatta välgrundade beslut om att delta i 2000-talets digitala guldrush. Om du efter att ha läst den här guiden bestämmer dig för att bitcoinmining inte är något för dig kanske du vill överväga andra alternativ, till exempel att köpa bitcoin direkt.

Bitcoin-utvinning: Vad är det?

Låt oss börja med en liten repetition. Grunderna för bitcoin-mining: Bitcoins kan överföras 24 timmar om dygnet via bitcoins blockkedjenätverk. Dessa transaktioner samlas i ett “block” och bearbetas ungefär var 10:e minut. Uppgiften för en bitcoin-miner är att hitta eller “minea” detta block. För att göra detta måste du tillhandahålla datorkraft och lösa ett komplext kryptografiskt (matematiskt) pussel. Den miner som först löser pusslet för det aktuella blocket får en belöning i bitcoin (BTC). För närvarande är belöningen för ett block 6,25 BTC.

Är det bättre att bryta eller köpa direkt?

Detta är en mycket bra och viktig fråga! Här måste du bestämma om du vill “producera” kryptovalutor själv genom gruvdrift, eller om det är bättre att investera i kryptovalutor direkt. Inte säkert? Detta är helt normalt – en kombinerad strategi är en bra lösning på detta problem. Det innebär att man minar bitcoin och samtidigt köper och handlar olika kryptovalutor direkt på en plattform som eToro eller Binance.

Det är en vanlig uppfattning att mining av bitcoin eller andra kryptovalutor automatiskt leder till högre vinster. Detta är dock inte nödvändigtvis sant, eftersom framgång inom mining av kryptovalutor beror på flera olika faktorer.

Faktum är att en direktinvestering på 1 000 euro i en topp 10-kryptovaluta i januari 2017 kan ha gett högre vinster än om samma belopp hade investerats i mining.

Det är viktigt att överväga en diversifierad strategi, till exempel att köpa kryptovalutor direkt och utvinna andra, för att maximera den potentiella avkastningen. Det är också tillrådligt att noggrant undersöka och överväga alla alternativ innan man fattar några investeringsbeslut.

En tillbakablick – Vad behöver du veta om bitcoin-mining?

De 6 viktigaste frågorna om bitcoin mining:

1. Hur många bitcoins har minats?

Visste du att hela 19 miljoner bitcoins redan har minats fram?

Nu kommer det avgörande: det finns ett hårt tak på 21 miljoner BTC, tack vare den geniala Bitcoin-koden. Det kommer att ta ett tag för den sista bitcoin att utvinnas – försök med 2140, min vän. Och förresten, varje bitcoin är superdelbar, ner till hela 8 decimaler. Den där pyttelilla biten, 0,00000001 BTC, har ett namn: den kallas en Satoshi. Ganska häftigt, eller hur?

Bitcoin supply curve
Bitcoin i omlopp, ett asymptotiskt tillvägagångssätt för det maximala antalet 21 miljoner bitcoins

2. Utvinning av bitcoins: Varför är det värt att göra?

Bitcoin är utformat för att ha ett tillräckligt antal enheter för att kunna användas globalt av ett brett spektrum av användare och applikationer. Mining gör det möjligt att bearbeta flera transaktioner genom att lägga till dem i nya block på blockkedjan. Förutom att få mining-belöningen för att skapa ett nytt block (för närvarande 6,25 BTC), får mineraren också alla transaktionsavgifter för de transaktioner som ingår i blocket.

För närvarande utgör blockbelöningen en större del av minerns vinst än transaktionsavgifterna, men detta kommer att förändras över tid eftersom värdet på blockbelöningen minskar med 50 % ungefär vart fjärde år. Detta är tänkt att säkerställa att utbudet av nya bitcoins som frigörs genom mining hålls på en jämn nivå.

3. Vad är halveringen av Bitcoin?

Vart fjärde år halveras belöningen för att utvinna ett nytt block av bitcoin. Den senaste halveringen skedde 2020, då belöningen sänktes från 12,5 BTC till 6,25 BTC per block.

Så småningom kommer blockbelöningen att sjunka till noll, men det betyder inte att gruvdrift kommer att bli irrelevant. I takt med att blockbelöningen minskar förväntas transaktionsavgifterna öka, vilket kommer att kompensera för förlusten av blockbelöningen.

This will help to ensure that the process of mining remains economically viable.

Ta reda på mer om Bitcoin Halving.

FPGA ASIC graphics card for bitcoin mining
Miljontals GPU:er, FPGA:er och ASIC:er utvinner bitcoin och andra kryptovalutor runt om i världen

4. Vad är den riktiga bitcoin-blockkedjan?

     Se även: Hashrate: Den ultimata indikatorn på Bitcoins styrka och säkerhet

När ett nytt block läggs till i bitcoins blockkedja rapporteras det till alla noder i nätverket och blir den längsta giltiga blockkedjan. Men eftersom bitcoinnoder inte i sig litar på varandra måste nätverket avgöra vilket block eller vilken blockkedja som är den korrekta. Majoriteten av noderna kommer att välja den längsta blockkedjan, eftersom den anses vara den mest pålitliga.

Den längsta blockkedjan kan bara skapas från giltiga block, som bara kan produceras genom den resursintensiva processen mining.

I praktiken brukar den blockkedja som har mest datorkraft investerad i sig accepteras som nätverkets huvudblockkedja.

5. Vad är bitcoin proof-of-work?

     Dyk djupare: Proof of Work (PoW): hur det fungerar och vilka fördelar det ger

Algoritmen bitcoin proof-of-work (PoW) innebär att man löser ett kryptografiskt problem med hjälp av en specifik mängd datorkraft, som drivs av elektricitet och investeringskapital. I takt med att algoritmens arbetsbelastning ökar, ökar också den mängd datorkraft som behövs för att generera ett nytt block. Även om det är teoretiskt möjligt för en individ eller grupp att framgångsrikt genomföra en 51%-attack på blockkedjan genom att kontrollera mer än 51% av nätverkets datorkraft och modifiera block, skulle detta kräva en enorm mängd datorkraft och vara kostnadsdrivande. Därför är det osannolikt att en 51%-attack skulle kunna genomföras framgångsrikt på en PoW-blockkedja.

6. Hur svårt är det att utvinna bitcoin?

När fler och fler människor ansluter sig till mining-processen minskar sannolikheten för att en enskild individ hittar nästa block. För att öka sina chanser att lyckas måste en minare öka sin datorkraft i proportion till den nya datorkraft som tillförs av andra deltagare. På så sätt konkurrerar miners med varandra, eftersom ju mer datorkraft de har, desto större är sannolikheten att de löser det kryptografiska pussel som krävs för att skapa nästa block.

För att säkerställa att nya block genereras ungefär var 10:e minut justeras svårighetsgraden på detta pussel varannan vecka. En högre svårighetsgrad innebär att det krävs mer datorkraft för att lösa pusslet, och lösningar som inte uppfyller den aktuella svårighetsgraden i bitcoin-koden kommer inte att accepteras. Även om det är omöjligt att garantera att en miner hittar nästa block är de potentiella vinsterna tillräckligt höga för att man ska kunna göra betydande vinster även om man bara hittar ett fåtal block.

Vilken är den bästa hårdvaran för bitcoin mining?

Vad är CPU- och GPU-mining?

I början utvanns bitcoins med hjälp av en dator (CPU). Sedan kom mining med kraftfullare grafikkort (GPU:er). GPU:er kunde generera 50-100 gånger mer datorkraft än CPU:er, eftersom grafikkorten kunde utföra arbetet parallellt. Dessutom är strömförbrukningen för en megahash (MHash) lägre än för en CPU.

Bitcoin-utvinning med grafikkort

Alla grafikkort kan användas för mining, men AMD:s GPU:er var de bästa och billigaste, till och med före nVidias.

Bitcoin mining videos
Gruvdrift med grafikkort hemma

Vad är FPGA Mining?

Grafikkorten har ersatts av FPGA:er (Field Programmable Gate Arrays), som är integrerade med digital teknik. Även om det inte har skett en 50-100-faldig ökning av beräkningskraften som i övergången från CPU till GPU, har energieffektiviteten ökat med cirka 2-5 gånger.

Utvinning av Bitcoin – Vad är ASIC-utvinning?

För närvarande har de mest framgångsrika minarna gått över till att använda ASIC-chip (Application Specific Integrated Circuit), som är elektroniska kretsar som utformats specifikt för bitcoin-mining.

Dessa chip har betydligt högre prestanda än FPGA:er (Field-Programmable Gate Arrays), som också kan användas för mining men har mindre specialiserade funktioner. När det gäller datorkraft kan ASIC:er utföra upp till 100 gånger fler hashes per sekund än FPGA:er.

De har blivit standard inom gruvindustrin och blir hela tiden effektivare för varje ny generation. Effektiviteten mäts genom energiförbrukningen per hash. Det är osannolikt att ASIC kommer att ersättas av andra prestandahöjande produkter inom en snar framtid.

Bitcoin ASIC miner
ASIC Miner är specialiserad på bitcoinbrytning

När man överväger att köpa hårdvara för bitcoin mining är det viktigt att ta hänsyn till både enhetens strömförbrukning och hashrate, samt dess förväntade livslängd.

Ju högre hashrate, desto kraftfullare enhet, men detta innebär också vanligtvis högre energikostnader.

För att avgöra om gruvdrift är kostnadseffektivt bör du jämföra kostnaderna för utrustning, energi och aktuella elpriser med enhetens hashrate. Detta hjälper dig att avgöra vilket alternativ som är mest ekonomiskt hållbart.

Vilken programvara är lämplig för bitcoin mining?

Du har två alternativ för att delta i bitcoinmining:

 1. Privat gruvdrift
 2. Bli medlem i en gruvpool

För att starta processen måste du installera bitcoin-programvaran och upprätta en JSON-RPC-anslutning. Detta är tidskrävande och dyrt, eftersom teknisk kunskap krävs. Det andra alternativet, att gå med i en bitcoin mining pool, är det vanligaste och mest bekymmersfria sättet att göra mining. Du kan ta reda på hur du deltar i en sådan bitcoin mining-pool här:

Vad är en bitcoin mining pool?

I en miningpool tillhandahålls datorkraft centralt av varje deltagare. Belöningen för att hitta ett block med bitcoin delas proportionellt mellan alla pooldeltagare. Den största fördelen är att man får mer regelbundna och konsekventa betalningar från miningpoolen än om man minar på egen hand.

Bitcoinbrytning i molnet: Fördelar och nackdelar

Fördelar:

 • Ingen utrustning krävs för bitcoinbrytning
 • Inga elkostnader, åtminstone inte direkt
 • Inget buller från gruvplattformar
 • Ingen administration av utrustning krävs

Nackdelar:

 • Vissa cloud mining-tjänster lurar användarna
 • Mindre vinst än normal gruvdrift (men mindre varians)
 • Inget ägande av gruvutrustning
 • Ingen kontroll över förekomsten av tekniska problem

Hur identifierar man opålitliga leverantörer av bitcoinbrytningstjänster?

hacker bitcoin

För att undvika potentiella bedrägerier är det alltid värt att kontrollera tjänsteleverantören mycket noggrant. Den första varningssignalen är naturligtvis löftet om orealistiska vinster som helt enkelt inte kan uppnås. När det gäller energikontrakt för bitcoinmining börjar de vanligtvis på 12 månader. Att nå lönsamhet innebär att man har tjänat på något minst lika mycket som man har investerat.

Andra varningssignaler kan vara höga serviceavgifter eller icke-transparenta avtal. Det finns i alla fall leverantörer som praktiskt taget har specialiserat sig på att erbjuda sina kunder avtal där de fastställer rörliga serviceavgifter. I början bör du alltid vara uppmärksam på företaget, avtalen, priserna och ersättningsreglerna för att undvika bedrägerier. I följande artikel tar vi en titt på Genesis Mining, en populär leverantör av miningtjänster inom kryptovalutasfären.

Bitcoinbrytning: tjänsteleverantörer

Att utvinna bitcoins via en leverantör av datorkraft är en bra lösning för nykomlingar som vill ha sin första miningupplevelse eller som helt enkelt vill diversifiera sin kryptovalutaplånbok. Var alltid på din vakt, eftersom det är välkänt att det finns många oärliga leverantörer i denna bransch. Vi har förberett en relevant översikt för alla som föredrar att köpa bitcoin på det traditionella sättet.

Att utvinna bitcoin: Är det lönsamt?

Förhållandet mellan följande parametrar behövs för att beräkna lönsamheten för bitcoinbrytning:

 • Beräkningskraft för hashing i hashes/sekund
 • Bitcoin svårighetsgrad
 • Energiförbrukning i watt
 • Energikostnad i kWh (kilowattimmar)
 • För gruvpooler, avgiften

Avkastningen på gruvdrift kan inte beräknas med en blick. Det beror till stor del på de listade parametrarna. Inte bara bitcoins kan brytas. Andra kryptovalutor, såsom Monero, Ethereum, Litecoin, Verge, Peercoin, etc. är också tillgängliga. Förtjänsten kan beräknas av dig själv eller genom att använda en bitcoin mining-kalkylator.

Bitcoin-utvinning: Kalkylator för gruvdrift

För att exakt beräkna din vinst eller förlust rekommenderar vi att du besöker denna bitcoin-kalkylator.

Staking: den nya gruvdriften?

Bitcoin bygger på konsensusalgoritmen Proof-of-Work (PoW). Den fungerar som en säkerhetsmekanism för bitcoinnätverket som varje miner måste följa. Många av de nyare kryptovalutorna är dock baserade på en mekanism som kallas proof-of-stake (PoS). Exempel på proof-of-stake är Dash, NEO, QTUM, Tezos, Stratis, Loki, ALQO, PIVX, Blocknet och många andra. Här sätter man in, liknande ett insättningskonto på en bank, mynt i motsvarande blockkedja. Ju fler mynt du investerar, desto högre är det viktade slumptal som kan skapas i nästa blockkedja. För många blockkedjor är myntinvesteringens varaktighet också avgörande.

Blockkedjeperioder är ofta minst en månad. Den som hittar blockkedjan, i detta fall spelaren, får inte betalt för blockkedjan, som i fallet med bitcoin mining. Spelaren får en andel av transaktionsavgifterna. Staking är mer lönsamt än proof-of-work mining. Endast en bråkdel av datorkraften behövs för att hålla noden igång, vilket hjälper till att upprätthålla transaktioner på PoS-nätverket. Att driva en egen nod kan vara mycket intressant. Det är ofta möjligt att tjäna en bra årsinkomst här. Allt som behövs är rätt valuta och att köra noden på en server (eller permanent dator).

På Masternodes Online-webbplatsen kan du se urvalet av mynt, deras årliga avkastning, minsta investering och mer.

Om du vill veta mer om var du kan satsa din kryptovaluta, kolla in denna jämförelseartikel – Bästa Staking Exchanges.

Tillämpning

Bitcoin mining på en PC i Italien är tyvärr inte längre genomförbart. Anledningen är att datorkraften är för låg och elkostnaderna för höga för den genomsnittliga polska familjen. Elpriset i Italien är praktiskt taget oföränderligt. Det är dock möjligt att ändra hur bitcoin minas. Du kan köpa effektiva ASIC:er, som är speciella elektroniska kretsar utformade specifikt för bitcoinmining.

Sannolikheten att hitta bitcoin är låg; du konkurrerar med andra miners. Därför kan det ta lång tid att få belöningen i bitcoin. Det är vettigt att ansluta din ASIC-enhet till miningpoolen. I så fall får du en del av bitcoinbelöningen i proportion till din datorkraft. Om du inte vill köpa hårdvaran kan du delta i molnbrytning. Leverantörer som Genesis Mining hyr ut eller säljer miningutrustning till utländska miningföretag. Dessa leverantörer finns främst i kalla länder med låga energikostnader, t.ex. Island och Kanada. För att göra vinst ska du gå med i en pool med bra utrustning eller börja minera i molnet.

Vanliga frågor om mining av bitcoin


 • Hur startar man bitcoinbrytning?

  Om du vill få en bra start rekommenderar vi att du först använder en beprövad ASIC Miner, som du kan hitta på eBay. En annan sak som kan vara värt att överväga är att gå med i Bitcoin Mining Pool. Om du inte vill köpa utrustningen kan du hyra den eller köpa den från Bitcoin Mining Farm


 • Är bitcoinbrytning lönsamt?

  Detta beror på mining-hårdvaran (CPU, GPU, grafikkort, FPGA eller ASIC) och dess datorkraft (hashes/sekund) och prestanda (watt). Dessutom måste man ta hänsyn till elkostnaden (KWh) och nätverkets svårighetsgrad. Om den är ansluten till en miningpool ingår även dessa kostnader.


 • Vad är en ASIC-miner?

  En bitcoin-ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) är hårdvara avsedd för bitcoinbrytning. De kallas ofta också för bitcoingeneratorer. I det här fallet är parametrar som hashhastighet, strömförbrukning och kostnad viktiga. De mest populära ASIC:erna är Antminer, Avalon och Jackson.