Технически анализ: Основни биткойн графики и индикатори

Технически анализ: Основни биткойн графики и индикатори

Константин Костов август 18, 2023
1 мин четене

Когато става въпрос за търговия с биткойн, графиките и индикаторите са основни инструменти, които ви помагат да разберете движенията на пазара и да вземате информирани решения за търговия.

Дали графиките и индикаторите за Биткойн са злато за глупаци или златен билет към богатството на криптовалутата?

Мненията са разделени, като някои трейдъри ги смятат за основни инструменти за успех, докато други ги отхвърлят като обикновена глупост.

Но кое от двете е вярно?

В тази статия ще ви запознаем с основите на графиките и индикаторите за Биткойн и ще ви дадем няколко ценни съвета как да извлечете максимална полза от тях

Видове графики на биткойн

Line vs Bar vs Candlestick Chart drawing

Когато става въпрос за търговия с Биткойн, графиките са основен инструмент, който може да ви помогне да разберете движенията на пазара и да вземете информирани търговски решения. Има няколко различни вида графики на Биткойн, които се използват в търговията, и разбирането как да ги разчитате е от решаващо значение за успешната търговия. Трите най-разпространени вида графики за Биткойн са линейни графики, стълбовидни графики и графики на свещи.

Линейни графики

Линейните графики са най-простият и основен вид графики на биткойн. Те предоставят основен преглед на движението на цените на Биткойн във времето, като показват непрекъсната линия, която свързва всяка цена на затваряне на графиката. Линейните графики са полезни за идентифициране на дългосрочни тенденции, както и на цялостното движение на цените, но не предоставят много подробности за конкретни ценови колебания.

Барови графики

Стълбовидните диаграми са по-подробни от линейните графики и предоставят повече информация за ценовите движения във времето. Те показват цените на отваряне и затваряне за даден период, както и най-високите и най-ниските цени. Всеки бар на диаграмата представлява определен период от време, например час или ден. Баровите диаграми са полезни за определяне на ценовите тенденции и нивата на подкрепа и съпротива, както и на конкретни ценови колебания във времето.

Графики със свещи

Графиките със свещи са най-популярният тип графики за Биткойн и предоставят най-подробен поглед върху движението на цените във времето. Те показват същата информация като стълбовидните графики, включително цени на отваряне и затваряне, високи и ниски цени и времеви периоди. Освен това графиките на свещници осигуряват визуално представяне на пазарните нагласи, тенденциите и нивата на подкрепа и съпротива, което ги прави най-изчерпателния вид графика на Биткойн. Графиките със свещи са полезни за идентифициране на ценови модели, вземане на решения за търговия въз основа на технически анализ и прогнозиране на бъдещи движения на цените.

Модели на графиките на биткойн при технически анализ

В допълнение към разбирането на различните видове графики, използвани в търговията с Биткойн, в играта на търговия се изисква също така да можете да идентифицирате моделите на графиките. Моделите на графиките на Биткойн се формират от движението на цените на Биткойн във времето и могат да предоставят ценна информация за настроенията на пазара и потенциалните възможности за търговия.

Нива на подкрепа и съпротива

съпротива обяснена на търговска графика

пример за подкрепа на графиката за търговия

Един от най-важните графични модели в търговията с Биткойн са нивата на подкрепа и съпротива. Нивата на подкрепа представляват ценова точка, при която натискът за покупка е достатъчно силен, за да предотврати по-нататъшно понижение на цената, докато нивата на съпротива представляват ценова точка, при която натискът за продажба е достатъчно силен, за да предотврати по-нататъшно повишение на цената. Като идентифицирате нивата на подкрепа и съпротива, можете да разберете по-добре пазарните настроения и потенциалните възможности за търговия.

Формации на графиката

Формациите на графиката са друг важен модел на графиката при търговията с биткойни. Те се формират от формата на движението на цените на графиката и могат да дадат представа за потенциалните възможности за търговия.

Някои често срещани графични формации при търговията с биткойни включват триъгълници, флагове и клинове. Като идентифицирате тези формации, можете да разберете по-добре пазарните настроения и потенциалните възможности за търговия.

Трендови линии

Трендовете при графиките и индикаторите са един от най-простите, но изключително полезни инструменти за търговия.

Всеки, който многократно разглежда графиките, ще забележи, че цената много често се движи в съответствие с тренда и че до определен момент цените се движат нагоре или надолу по линията на тренда.

Ако тази тенденция бъде нарушена, често се наблюдава “обръщане на тенденцията”.

Следователно пробивът на низходяща тренд линия може да се разбира като индикация за приближаването на възходящ тренд.

През 2018 г. подобна ситуация настъпи няколко пъти за Ripple. Пробивът на тренд линията често беше последван от силно възходящо движение:

Последователност на Фибоначи

Последователността на Фибоначи е последователност от естествени числа, в която всеки елемент от последователността се състои от два предходни елемента.

Следователно последователността е следната: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.н.

От тази последователност могат да се изчислят много често срещани зависимости в природата. Независимо дали става въпрос за подреждането на листата на различни растения, спиралата на черупката на охлюв или златното сечение в историята на изкуството (за повече информация вижте Уикипедия).

Невъзможно е да се обясни защо, но концепциите на Фибоначи могат да бъдат открити в много области на нашия живот. Наред с други неща, в графичното поведение на криптовалутите.

С платформата eToro можете да отворите безплатна демо сметка и да използвате всички професионални инструменти за търговия.

Можете да получите достъп до прозореца с инструменти за рисуване, като кликнете върху символа на молив в горния десен ъгъл.

Последователностите на Фибоначи винаги се чертаят от локалния максимум до локалния минимум на ценовата промяна.

Познаваме много търговци, които търгуват на тези нива.

Ето защо обясняваме защо този метод може да даде толкова плашещо точни резултати:

Колкото повече търговци поставят поръчките си въз основа на нивата на Фибоначи, толкова по-активно ще бъде търговското поведение около тези области.

Това естествено води до формиране на зони на подкрепа и съпротива около тези нива.

Фрактална търговия с Биткойн

Фракталните трейдъри приемат, че пазарите винаги се движат в цикли, които се повтарят от време на време.

Пазарът, повлиян от човешките емоции, трябва да премине през психологически цикъл:

Фракталите на Уолстрийт
Визуализация на психологическия цикъл на пазара

Сравнете тази графика с историята на цената на Биткойн през 2017-2018 г. (за предпочитане е да използвате изгледа “1 ден” при платформата Libertex).

Забелязвате ли много прилики?

Фракталите са по-подходящи за суинг трейдърите на биткойн.

Съществуват обаче и графични модели в по-малките времеви рамки, които се повтарят постоянно:

Модел на Bitcoin Shockwave
“Wave chart” на бичи и мечи ценови корекции

Горните формации описват естественото поведение на ценовите корекции при възходящ или низходящ тренд.

Например, ако цената на биткойн се понижи с няколко процентни пункта в даден момент, това не означава автоматично, че ще има спад на цената.

Често цената временно се поглъща от дневните търговци на определени нива, което води до нейното повторно покачване. Естествена корекция.

Но внимавайте!

Бичите и мечите графични модели много си приличат, но изходът от модела се определя от макротенденцията!

Технически анализ: Индикатори за търговия с биткойн

От друга страна,индикаторите са много различни видове, използвани в търговията с Биткойн, като всеки от тях има свой собствен уникален набор от силни и слаби страни. В тази статия ще разгледаме най-важните от тях – пълзящи средни, индекс на относителната сила (RSI), ленти на Болинджър, дивергенция на пълзящите средни (MACD).

Пълзящи средни

Bitcoin пълзяща средна стойност

Пълзящите средни са синята линия на графиката от широко използвания от трейдърите инструмент Tradingview по-горе и е един от най-често използваните индикатори в търговията с биткойни.

Те работят чрез изглаждане на ценовите движения за определен период от време и могат да помогнат за идентифициране на тенденции и възможности за търговия.

Пълзящите средни се изчисляват, като се използват различни времеви периоди, например 50-дневни или 200-дневни пълзящи средни, и могат да се използват за идентифициране на потенциални точки за влизане и излизане от сделките.

Те се използват от търговците за идентифициране на тенденции на пазара и потенциални възможности за търговия. Търговците най-често използват две пълзящи средни – 50-дневната и 200-дневната пълзяща средна.

Когато по-краткосрочната плъзгаща се средна премине над по-дългосрочната плъзгаща се средна, това може да означава потенциален възходящ тренд и възможност за покупка. Когато по-краткосрочната плъзгаща се средна се пресече под по-дългосрочната плъзгаща се средна, това може да означава потенциален низходящ тренд и възможност за продажба.

Индекс на относителната сила (RSI)

relative strength index indicator applued on chart

Индексът на относителната сила (RSI) е друг популярен индикатор, използван в търговията с биткойни. Той измерва силата на ценовите движения за определен период от време и може да се използва за идентифициране на условията на свръхпокупка или свръхпродажба на пазара.

Когато RSI е над 70, той се счита за свръхпокупка.

А когато е под 30, се счита за свръхпродаден.

Bollinger Bands

ленти на Bolliner

Индикаторът Bollinger Bands е кръстен на своя създател Джон Болинджър. Болинджър е известен технически анализатор и търговец, който разработва индикатора през 80-те години на миналия век.

Линиите на Болинджър се състоят от три линии, които се нанасят върху ценовата графика.

Средната линия представлява проста плъзгаща се средна, а горната и долната линия са разположени на определен брой стандартни отклонения от плъзгащата се средна. Разстоянието между горната и долната линия е известно като“ширина на лентата“, която може да се използва за измерване на волатилността.

Целта на индикатора Bollinger Bands е да предостави на търговците визуално представяне на волатилността и динамиката на цените. Като наблюдават как цената се движи спрямо лентите, трейдърите могат да идентифицират потенциални възможности за покупка или продажба. Лентите на Болинджър се превърнаха в широко използван инструмент в техническия анализ и се използват на много различни финансови пазари, включително при търговията с криптовалути.

Bollinger Bands се използват за идентифициране на потенциални пробиви и волатилност на пазара. Когато лентите са тесни, това показва ниска волатилност на пазара и потенциално период на консолидация. Когато лентите се разширяват, това е индикация за висока волатилност на пазара и потенциално пробив или промяна в тренда. Трейдърите използват тази информация, за да идентифицират потенциални точки за вход и изход от сделките.

Вижте канала на Джон Болинджър в youtube, за да научите повече за индикатора:

Индикатор MACD

При технически анализ, индикаторът Moving Average Convergence Divergence (MACD) е друг популярен инструмент, използван в търговията с биткойн. Той се използва за идентифициране на промени в пазарните тенденции чрез измерване на връзката между две пълзящи средни стойности.

Когато линията MACD се пресече над сигналната линия, това показва потенциален възходящ тренд, докато пресичането под сигналната линия сигнализира за потенциален низходящ тренд.

Комбиниране на графики и индикатори

Въпреки че използването на отделни графики и индикатори може да бъде полезно при търговията с биткойн, комбинирането им може да осигури по-дълбоко разбиране на пазарните движения и потенциалните възможности за търговия.

Използване на пълзящи средни с други индикатори

Пълзящите средни често се използват в комбинация с други индикатори, като например индекса на относителната сила (RSI) или дивергенцията на пълзящите средни (MACD).

Комбиниране на индикатори за потвърждение

Можете също така да използвате няколко индикатора заедно, за да потвърдите потенциални сделки. Например, използвайте MACD, за да идентифицирате потенциални промени в тренда, а след това използвайте RSI, за да потвърдите дали пазарът е свръхпокупен или свръхпродаден.

Използване на графики за потвърждаване на индикатори

Графиките също могат да се използват за потвърждаване на потенциални сделки въз основа на показанията на индикаторите. Например, ако RSI показва, че пазарът е свръхкупен, можете да потвърдите това, като погледнете графиката, за да видите дали цената е достигнала ниво на съпротива или показва други признаци на потенциална корекция. Като използвате графиките, за да потвърдите показанията на индикаторите, можете да вземате по-информирани решения за търговия.

Да се научите как ефективно да комбинирате графики и индикатори е от решаващо значение за успеха в търговията с криптовалути. Като използвате няколко инструмента заедно, получавате по-задълбочено разбиране на пазарните движения и вземате по-комплексни решения за търговия.

Съвети за разбиране на графиките и индикаторите за биткойн

Придобиването на цялостно разбиране на графиките и индикаторите на Биткойн е от решаващо значение за постигането на успех в бързо развиващия се свят на търговията с криптовалути. За да Ви помогнем да постигнете тази цел, съставихме списък с безценни съвети, които ще Ви позволят да придобиете по-задълбочено разбиране на тези инструменти и да вземате информирани решения за търговия.

Започнете с основите

Ако сте нов в търговията с биткойни, важно е да започнете с основите. Започнете с разбирането на различните видове графики и индикатори, използвани в търговията с Биткойн, и се научете как да ги разчитате ефективно. Започнете с прости инструменти, като например пълзящи средни, и постепенно си проправете път към по-сложни индикатори.

Използвайте няколко инструмента заедно

Използването на няколко графики и индикатори заедно ще бъде от полза за по-пълна картина на пазарните движения. Като използвате различни инструменти заедно, потвърждавате потенциалните сделки и определяте потенциалните точки на вход и изход с по-голяма точност. Например можете да използвате линиите на тренда на графиката, за да определите общата посока на тренда, а след това да използвате индикатор за пълзяща средна стойност, за да потвърдите тренда и да определите потенциалните точки за влизане и излизане от сделките.

Съобразявайте се с пазарните условия

Важно е да се съобразявате с пазарните условия, когато използвате графики и индикатори. Например в периоди на висока волатилност индикаторите може да предоставят по-малко надеждни сигнали поради колебанията на пазара. Бъдете наясно с пазарните условия и съответно коригирайте стратегията си за търговия.

Практикувайте и усъвършенствайте

Търговията с биткойни изисква практика и опит. Започнете с демо сметка, за да се упражнявате в използването на графики и индикатори, преди да рискувате истински пари. С натрупването на опит усъвършенствайте стратегията си за търговия и коригирайте използването на графики и индикатори, за да съответства на личния ви стил на търговия.

Заключение

Въпреки че графиките и индикаторите могат да бъдат ценни инструменти за получаване на представа за пазарните движения при техническия анализ, важно е да се уточни, че не всички от тях са надеждни или ефективни. В някои случаи определени графики и индикатори може да се основават на погрешни предположения или да не работят добре при конкретни пазарни условия. Освен това прекалено силното разчитане на един индикатор или използването на твърде много инструменти едновременно може да доведе до парализа на анализа и да попречи на ефективното вземане на решения.

За да се избегнат тези потенциални капани, от решаващо значение е трейдърите внимателно да оценяват и тестват различни графики и индикатори, преди да ги включат в стратегията си за търговия. Освен това цялостното разбиране на пазарните основи и холистичният подход към търговията са жизненоважни за постигането на дългосрочен успех на пазара на криптовалути. Чрез разработването на добре обмислена стратегия, която включва най-добрите инструменти и техники, включително графики и индикатори, трейдърите могат да се адаптират към променящите се пазарни условия и да вземат печеливши решения за търговия.

Още теми за търговия и инвестиране в Bitcoin

Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.