Биткойн прогнози 2024-2027: Добра инвестиция ли е BTC?

Последна актуализация: 14 април, 2024

биткойн прогнози 2024 2025 2026 2027

Като първата децентрализирана криптовалута в света, Биткойн завладя въображението на милиони хора по света.

Движенията на цената му са волатилни, като само за няколко седмици тя се може да се издигне до исторически върхове и отново да падне до нови дъна.

Любопитно ли ви е какви са прогнозите за криптовалутите, и по-специално тези за цената на Биткойн? Нека разберем, като разгледаме и анализираме някои фактори.

BTC на живо в лева: 117,401.01 лв
BTC на живо в евро:
60,025.56
BTC на живо в щ.д.: $64.267,22

Основни ресурси Уебсайт, Whitepaper, GitHub
Социални канали Reddit

Ecoinomy Биткойн прогнози за 2024, 2025, 2026 и 2027 г

биткойн прогнози диаграма

Предоставената тук информация не представлява инвестиционен съвет, финансов съвет, съвет за търговия или какъвто и да е друг вид съвет и потребителят не трябва да разглежда съдържанието на страницата като такова. Не препоръчваме да купувате, продавате или държите каквато и да е криптовалута. Преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, трябва да извършите собствена проверка и да се консултирате с финансов съветник.

Година Консервативна  Умерена Оптимистична 
2024 140 000 245 000 350 000
2025 245 000 350 000 500 000
2026 265 000 375 000 600 000
2027 285 000 420 000 1 000 000

Прогноза за цената на Bitcoin за 2024 г

Консервативна цена: $140 000
Умерена цена: $245 000
Оптимистична цена: $350 000

Бъдещето на Биткойн през 2025 г

Консервативна цена: $245 000
Умерена цена: $350 000
Оптимистична цена: $500 000

Прогнози за цената на Биткойн през 2026 г

Консервативна цена: $265 000
Умерена цена: $375 000
Оптимистична цена: $600 000

Прогноза за BTC през 2027 г

Консервативна цена: $285 000
Умерена цена: $420 000
Оптимистична цена: $1 000 000

Както е показано по-горе, има много аргументи за потенциално увеличение на цената на BTC. Но какво означава това за цената на Bitcoin в дългосрочен план?

По-долу предлагаме преглед на ценовите фактори, които разглеждаме.

Методология на Ecoinomy за изготвяне на Биткойн прогнози

Създаването на прогнози за биткойн е строг процес в Ecoinomy, който използва колективната мъдрост и експертния опит на международните ни анализатори.

Ето една аналитична разбивка на начина, формираме тези прогнози:

 1. Индивидуален експертен анализ: Всеки експерт в Ecoinomy с уникални гледни точки и аналитични инструменти, прогнозира три сценария за цената на Биткойн:

  • Консервативен: Това е предпазливата оценка, която отчита потенциални неблагоприятни пазарни условия, регулаторни предизвикателства и други негативни сигнали.
  • Умерен: Тази оценка се основава на запазване на настоящите тенденции без големи положителни или отрицателни сътресения.
  • Оптимистичен: “Бичият” сценарий предполага благоприятни пазарни условия, технологичен напредък и положителни регулаторни промени, които биха могли да доведат до повишаване на цените.
 2. Осредняване: Отделните оценки на всеки анализатор в рамките на всяка категория сценарии се осредняват. Средната стойност включва различните входящи данни – от техническия анализ, тенденциите в историческите данни до макроикономическите фактори.
 3. Закръгляне за опростяване: След това изчислените средни стойности за консервативния, умерения и оптимистичния сценарий се закръглят до по-лесно разбираема цифра. 

 4. Представяне на прогнозите: След това тези закръглени средни стойности се представят като официални прогнози за цената на Биткойн на Ecoinomy. 

 5. Периодична актуализация: Ecoinomy периодично преразглежда и актуализира прогнозите, за да отразява нова информация, като гарантира, че инвеститорите и ентусиастите разполагат с най-актуалните и подходящи прогнози.

В следващите редове ще изброим основните фактори, които нашите анализатори са взели предвид за своите прогнози. 

Анализ на въздействието на Биткойн Халвинг върху курса на BTC

биткойн халвинг награда от 6.25 на 3.125

Халвингът на Биткойн се основава на икономическия принцип на търсенето и предлагането. Тъй като предлагането на нови биткойни на пазара намалява, търсенето на криптовалутата се очаква да се увеличи, което да доведе до повишаване на нейната цена.

Тази теория се подкрепя от концепцията за оскъдност.

Подобно на златото, което е ценно най-вече заради ограниченото си предлагане, стойността на биткойн се очаква да се увеличи, когато с течение на времето той става все по-оскъден.

За да разберем потенциалното въздействие на Биткойн халвинга през 2024 върху цената на Биткойн, направихме анализ на историческите данни от предишните три халвинга.

2012 Халвинг

 • Дата: 28-ми ноември 2012
 • Награда за блок: от 50 BTC на 25 BTC
 • Цена преди халвинга: $12
 • Цена 3 месеца по-късно: $30
 • Цена 1 година по-късно: $1,007
 • Увеличение след 1 година: ~8,000%

2016 Halving

 • Дата: 9-ти юли 2016
 • Награда за блок: от 25 BTC на 12.5 BTC
 • Цена преди халвинга: $650
 • Цена 3 месеца по-късно: $630
 • Цена 1 година по-късно: $2,500
 • Увеличение след 1 година: ~290%

2020 Халвинг

 • Дата: 11-ти май 2020
 • Награда за блок: от 12.5 BTC на 6.25 BTC
 • Цена преди халвинга: $8600
 • Цена 3 месеца по-късно: $11500
 • Цена 1 година по-късно: $55,000
 • Увеличение след 1 година: ~540%

2024 Halving

 • Дата: 19-ти април 2024
 • Награда за блок: от 6.25 BTC на 3.125 BTC
 • Цена преди халвинга: ~$70,000?
 • Цена 3 месеца по-късно: ?
 • Цена 1 година по-късно: ?
 • Увеличение след 1 година: ?

Както виждаме от данните от анализа, цената на биткойн се е повишила значително една годината след всеки халвинг.

Важно е обаче да се отбележи, че миналите резултати не гарантират бъдещи резултати, а пазарът на криптовалути е известен със своята волатилност.

Bitcoin ETF – Любим актив на Уол Стрийт 

Графиката, която ще анализираме е изготвена от The Block и показва входящите и изходящите потоци от различни спот ETF на биткойн за период, започващ от 12-ти януари до днес.

Червените стълбчета представляват изходящите потоци, като са свързани почти ичцяло с GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), който беше инвестиционен инструмент, позволяващ на инвеститорите да получат достъп и експозиция към движението на цената на Биткойн под формата на традиционна ценна книга, без да купуват, съхраняват и пазят директно Биткойн. 

Този тръст беше превърнат в ETF, но тъй като GBTC предлага най-неизгодни такси, голяма част от инвеститорите транзитират в други ETF-и като този на Blackrock (IBIT) и този на Fidelity (FBTC).

 

 • Изходящи потоци (червени стълбове – GBTC): Един от най-значителните изходящи потоци се наблюдава в края на февруари, когато червеният бар се простира значително под линията от 0 USD, което предполага голямо намаление на дяловете или значителен брой инвеститори, които продават позициите си в GBTC.

 • Входящи потоци: Някои забележителни дни с високи притоци, в които баровете са най-високи, включват:

  • 17-ти януари притокът надхвърля 900 млн. долара, като множество ETF-и, като IBIT и FBTC показват значително положително движение.

  • В началото на март има няколко дни със значителни входящи потоци, особено един, достигащ 1,12 млрд. долара, което показва много голям интерес на инвеститорите или стратегическо разпределение на средства към Биткойн ETF.

Биткойн ETF-ите служат като барометър за интереса на институциите и на дребно към биткойн. Притокът на средства към Биткойн ETF показва нарастващо доверие сред инвеститорите, което потенциално ще се отрази позитивно на цената на Биткойн в средносрочен и дългосрочен план.

Тъй като ETF-ите се внедряват все повече в традиционните финансови системи, те засилват легитимността на Биткойн и намалят волатилността, като предоставят по-ликвидни и регулирани инвестиционни опции.

Още значими събития за масово приемане

Аржентина избра про-биткоин президент

Изборът на Хавиер Милей, който подкрепя Биткойн, за президент на Аржентина през ноември може да доведе до значителни промени в политиката, които да благоприятстват приемането на Биткойн в страната. Като се имат предвид високите нива на инфлация в Аржентина, тази политическа промяна може да покаже по-голяма тенденция към национално приемане на биткойн, подобно на тази в Салвадор.

Нови счетоводни правила на FASB за Bitcoin

През декември 2023 г. Съветът за финансови счетоводни стандарти (FASB) финализира нови правила, които позволяват на корпорациите да признават промените в “справедливата стойност” на притежаваният от тях биткойн.

Тази промяна позволява на корпорациите да отчитат печалбите от Биткойн и може да доведе до това повече корпорации да държат Биткойн като резервен актив, което е сигнал за засилено корпоративно приемане.

Енергийната употреба на Bitcoin е потвърдена като екологична

Няколко проучвания през 2023 г. популяризираха тезата, че потреблението на енергия за добив на биткойн е до голяма степен възобновяемо или включва използването на излишната енергия, която иначе би се изхвърлила.

Това би могло да намали опасенията относно въздействието на Биткойн върху околната среда и да допринесе за приемането му като устойчива финансова технология.

Добра инвестиция ли е Биткойн през 2024?

Предимства на Биткойн

 • Потенциал за растеж – Биткойн исторически е донесъл най-високата възвръщаемост в сравнение с всеки друг основен клас инвестиционни активи през последното десетилетие. 
 • Диверсификация – криптопазарът действа независимо от фондовия пазар и икономиката. Това го прави ефективен диверсификатор на портфейла за предпазване от инфлация или икономически спадове.
 • Собственост и контрол – Bitcoin функционира без централна власт. Потребителите контролират изцяло своите средства. Транзакциите са сигурни и устойчиви на цензура. 
 • Ликвидност – Като най-активно търгуваната криптовалута, той предлага висока ликвидност на търговците и инвеститорите. Конвертирането на BTC в пари в брой е сравнително бързо и лесно.
 • Достъпност – Всеки може да закупи Биткойн на криптоборса в цял свят. А вече и Биткойн ETF. Няма минимални суми или ограничения. Лесният достъп насърчава високото участие и ликвидността. BTC е без граници и е достъпна в световен мащаб 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
 • Сигурност – Блокчейнът използва усъвършенствана криптография и децентрализирана обработка, което го прави много устойчив на атаки или манипулации.
 • ПреносимостБиткойн портфейлите могат да изпращат и получават монети навсякъде без ограничения, което прави BTC изключително преносима.

Недостатъци на Биткойн

 • Силна волатилност – Като нововъзникващ актив, цената на биткойн често се колебае в стойността си. Това затруднява прогнозирането на разумни цени.
 • Уязвими борси – Много борси за биткойни са били хакнати, като са били откраднати монети за милиарди. Потребителите трябва да вземат предпазни мерки за сигурност.
 • Несигурни регулации – Правителствата все още проучват регулациите на криптовалутите. Бъдещите политики биха могли да ограничат растежа.

Историческо представяне на биткойн

От създаването си досега цената на биткойн бележи астрономически ръст с някои драматични възходи и спадове. Ето кратък преглед на историята на цената на Биткойн и основните етапи.

Основни етапи

 • 2009 г. – Създаден е Биткойн и е извършена първата транзакция. Цената започва от 0 USD.
 • 2010 г. – Започва ранно приемане и търговия на цена от 0,0008 USD.
 • 2011 г. – Достига 1 долар, след което достига 31 долара, преди да падне до 2 долара.
 • 2013 г. – Цената се покачва от 13 долара до над 1 000 долара благодарение на по-широкото приемане.
 • 2017 г. – Масовото раздухване води до исторически връх от близо 20 000 USD, преди да се срине.
 • 2020 – 2021 г. – Институционалните инвестиции помагат за изтласкването на BTC до 69 000 долара.
 • 2022 – 2023 г. – макроикономически катаклизми водят до спад на цената до 16 000 долара.

Фактор на волатилността

Като нововъзникващ клас активи, BTC е известен с драматичните си ценови колебания. Волатилността намалява с течение на времето, но остава висока в сравнение с акциите и суровините. Екстремните възходи и спадове засилват риска и потенциалната печалба от инвестирането в биткойн.

Биткойн прогнози от големите финансови играчи

Инвестирането в Биткойн предизвика разнообразни мнения от различни сектори, особено от тези в индустрията на криптовалутите и от експерти в областта на традиционните финанси. За да ви предоставим балансирана и проницателна гледна точка, проведохме задълбочено проучване и подбрахме изявления от високоавторитетни експерти в двете области.

Тези мнения имат за цел да хвърлят светлина върху въпроса: Дали Bitcoin е добра инвестиция?

Прогнози на експерти от традиционните финанси

Това са лица, които имат дългогодишен опит и дълбоко разбиране на инвестиционни инструменти като акции, облигации и стоки. Техните гледни точки предлагат различен обектив, през който да се оцени инвестиционната стойност на Биткойн.

Warren Buffet on Bitcoin investing

“Аз не съм фен на Биткойн. Аз съм фен на блокчейн технологията… Криптовалутите нямат базова стойност, което ги прави трудни за анализиране или определяне на справедлива стойност.

Уорън Бъфет, инвеститор милиардер.

“Bitcoin е алтернативно средство за съхраняване на стойност и предпазване от инфлация на традиционните активи.”

Д-р Рут Порат, главен финансов директор на Alphabet и Google.

“Криптовалутата е решение в търсене на проблем. Тя не е клас активи, нито ценна книга. Тя се манипулира от китове, емитенти и борси.”

Тиджан Тиам, главен изпълнителен директор на Credit Suisse.

Ray Dalio emracing bitcoin

“Bitcoin е доказал, че е хедж срещу инфлацията във времето. Макар и волатилен, той трябва да се разглежда като част от портфолиото..”

Рей Далио, основател на хедж фонда Bridgewater Associates.

Цитатите показват пълния спектър от мнения на инвестиционни експерти – някои виждат в биткойна потенциална стойност и хеджиране на инфлацията, докато други остават скептични по отношение на неговата полезност и класифициране като истински клас инвестиционни активи. Достойнствата на криптовалутите продължават да се обсъждат сред финансовите лидери.

Мнения на експерти от криптоиндустрията

Когато става въпрос за разбиране на стойността и потенциала на Биткойн, към кого е по-добре да се обърнете, освен към експерти в областта на самите криптовалути? Внимателно подбрахме цитати от известни личности, които имат задълбочени познания и опит в областта на криптовалутите, блокчейн технологиите и децентрализираните финанси. Техните мнения могат да осигурят безценни прозрения за дългосрочната жизнеспособност и инвестиционния потенциал на Биткойн.

Tim Draper on bitcoin investing

“Аз съм голям привърженик на биткойн. Той ще влезе в диапазона от 100 000 до 250 000 долара през следващите 5 години”

Тим Дрейпър, рисков капиталист и инвеститор в биткойн.

“Биткойн може да бъде най-добрият хедж срещу инфлацията след златото. Аз съм много бичи настроен по отношение на биткойн и макси ще бъдат прави по този въпрос”

Майк Новограц, главен изпълнителен директор на Galaxy Digital Holdings.

“Биткойн е създаден, за да бъде цифрово злато – средство за съхранение на стойност и хеджиране на инфлацията. Очаквам той да завладее поне 5% пазарен дял от пазарната капитализация на златото.”

Антъни Помплиано, Morgan Creek Digital.

“Биткойн показва всички характеристики на това да бъде чудесно средство за съхранение на стойност и алтернативна финансова система. Фиксираното предлагане и увеличаващото се търсене ще го тласнат нагоре.”

Майкъл Сейлор, главен изпълнителен директор на MicroStrategy.

Тези експерти от бранша явно клонят положително като цяло към инвестиционните перспективи на BTC и потенциала му да служи за хеджиране на инфлацията или за “цифрово злато” въз основа на техническия му дизайн и ограниченото предлагане. Но все пак има и предупредителни бележки, че тя остава експериментална и е изправена пред постоянни предизвикателства за достигане на масово приемане.

Сравнение на биткойн с традиционни активи

Как се представя Биткойн в сравнение с други класове инвестиционни активи от гледна точка на рискове и печалби?

Биткойн срещу акции

Основното предимство на Биткойн (BTC) пред акциите е потенциалът му за експлозивен растеж в кратки срокове. Възвръщаемостта на Биткойн значително надхвърля дори най-добре представящите се акции през последното десетилетие. От друга страна, S&P 500 осигурява по-скромна, но постоянна възвръщаемост, средно 7-10% годишно в дългосрочен план.

Въпреки това, ако търсите по-малко волатилна инвестиционна опция, фондовият пазар си заслужава да бъде разгледан. Акциите се сблъскват с по-малки ценови колебания и с по-малък риск от катастрофални загуби. Освен това, когато инвестирате в акции, се възползвате от правна защита и права на собственост, които БТК не предлага. Като цяло акциите предлагат балансиран, умерен ръст с по-нисък краткосрочен риск.

Интересувате се от търговия с акции? Научете повече за възможностите и стратегиите си на нашата страница за търговия с акции.

Биткойн срещу недвижими имоти

Основното предимство, което недвижимите имоти предлагат в сравнение с Биткойн, е надеждният паричен поток от доходи от наем. Това осигурява предпазна мярка срещу волатилността на цените. Недвижимите имоти също така са изправени пред по-малък риск от трайна загуба, тъй като земята/имотът имат присъща стойност.

При BTC липсват дивиденти или парични потоци. Единственият му източник на възвръщаемост е спекулативен – с надеждата да се продаде на все по-високи цени. Въпреки това инвестирането в криптоактиви изисква по-нисък начален капитал и е по-лесно за ликвидиране в сравнение с продажбата на имот. Тя предлага глобална експозиция без географски ограничения.

Биткойн срещу злато

Фиксираното предлагане на BTC от 21 милиона го прави по-оскъден от златото, което може да продължи да се добива. Тази оскъдност потенциално дава предимство на BTC, когато става въпрос за съхранение на стойност в дългосрочен план.

Въпреки това златото има многохилядолетен опит като стабилно средство за съхранение на стойност, с което Биткойн просто не може да се сравнява. Въпреки че златото не се конфискува лесно или не е податливо на хакерски атаки като Биткойн, то е свързано с по-високи разходи за сигурно съхранение и транспортиране. От друга страна, Биткойн предлага предимството на цифровата преносимост.

Любопитно ви е да научите повече подробности за съотношението между биткойн и злато? Разгледайте нашето изчерпателно сравнение на Биткойн и злато.

Биткойн прогнози заключение: Добра дългосрочна инвестиция ли е биткойн?

И от двете страни на този дебат има разумни аргументи:

В полза на биткойн

 • Той разполага с революционна блокчейн технология, която може да трансформира цифровите плащания и финансите.
 • Като децентрализирана валута той предлага алтернатива на контролираните от правителството фиатни пари.
 • Той има прозрачна неизменна счетоводна книга и ограничено предлагане, което му придава вътрешна стойност като на златото.
 • Масовото приемане на валутата непрекъснато нараства, което повишава нейната полезност и стойност.

Аргументите срещу биткойн

 • Екстремната волатилност с цикли на подем и спад го прави рисков за консервативните инвеститори.
 • Като нов актив, дългосрочните модели на цените и поведението им все още са непредсказуеми.
 • Високите разходи за енергия за добив и конкурентните криптовалути повдигат въпроси за устойчивостта.
 • Правителствата не разполагат с регулаторни рамки за използването на криптовалути във финансите.

Като се имат предвид тези аргументи и от двете страни, Bitcoin вероятно е най-подходящ за по-либералнте инвеститори, които могат да издържат на волатилността, докато дългосрочната му стойност стане по-ясна. По-консервативните инвеститори може да предпочетат да изчакат и да видят.

Как и къде да купя Биткойн и да инвестирам в криптовалута?

За тези, които се интересуват да инвестират в криптовалута като BTC, първата стъпка е придобиването на няколко монети. Съществуват няколко възможности за това:

 • Крипто борса – Тези онлайн платформи позволяват търговия с фиатни валути като USD за BTC. Сред борсите са eToro, Bybit, Bitget и BingX.
 • CFD брокери – това са регулирани платформи с повишена сигурност, в сравнение с крипто борсите. Но и с малко по-високи такси.
 • Биткойн банкомати – Тези физически павилиони позволяват бързи покупки на BTC, като приемат пари в брой, дебитни или кредитни карти.
 • Добиване – Като осигуряват изчислителна мощност за обработка на транзакции, миньорите печелят нови биткойни. Това обаче вече изисква специализиран хардуер и достъп до евтина електроенергия.
skilling cfd брокер лого
CFD Брокер

Ecoinomy рейтинг:

9.4/10

Макс. ливъридж До 50:1
Минимален депозит 100 EUR/USD/GBP
Такси 1%
Регулация ЕС
Криптовалути 51+ (вкл. футболни токени) BTC-Coin-IconETH-Coin-IconMIOTA-IconBCH-IconRipple-IconDASH-IconEOS-IconLTC-IconNEO-IconXLM-IconZEC-IconEthereum-Classic-IconTezosMoneroCosmosVechainUniswap
Разплащателни методи SEPA, VISA, MasterCard, Trustly, Skrill, Neteller, Klarna, Swish
Брой потребители неизвестно

Сигурност

Такси

Лесен за използване

Обслужване на клиенти


Посети сайта »
Съществува риск 73% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват със CFD-та при този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят CFD и дали можете да си позволите да поемете високия риск да загубите парите си.

Plus500 logo

С Plus500 можете да отваряте позиции за покупка и продажба на CFD върху различни базови активи, като единствено вие носите отговорност за всичките си търговски решения.

Ecoinomy рейтинг:

9.0/10

Търгувани активи CFD крипто, CFD форекс, CFD ETF-и, CFD акции, CFD опции, CFD индекси
Макс. ливъридж До 30:1
Такси за търговия Спред от 0,1%
Регулации CySEC #250/14, лиценз на EFSA № 4.1-1/18 (ЕС), FCA FRN 509909 (Великобритания) и др.
Крипто активи 20+BTCETHBCHLTCADAXLMEOSNEOTRXIOTABinance CoinChainlinkPolkadotUniswap
Разплащателни методи Paypal, Visa/Mastercard, Skrill, Apple Pay, Trustly
Брой потребители 25+ милиона от началото на проекта

Сигурност

Такси

Лесен за използване

Обслужване на клиенти


Започни тук

82% от сметките за CFD на дребно губят пари.


bybit logo Борса

Ecoinomy рейтинг:

9.0/10

Маржин до 100:1
Централа Дубай
Такси за депозит с карта до 2%
Такси 0,075%
Криптовалути 470 BTC логоETH криптовалута логоBCH криптовалута логоRipple криптовалута логоADA криптовалута логоLTC криптовалута логоTezos криптовалута лого
Разплащателни методи Криптовалути, Visa, MasterCard
Брой потребители 3.000.000+

Сигурност

Такси

Лесен за използване

Обслужване на клиенти


Към Байбит

Топ Борса

лого на bingx
Борса

ecoinomy рейтинг:

9.1/10


Мак. Ливъридж До 125:1
Произход Сингапур
Такси за Депозит Крипто, SEPA 0%
Такси за Търговия 0.02% - 0.1%
Криптовалути 530+ лого на BTC криптовалуталого на ETH криптовалуталого на BCH криптовалуталого на Ripple криптовалуталого на ADA криптовалуталого на LTC криптовалуталого на Tezos криптовалута
Методи на Плащане Крипто, SEPA
Брой Потребители 10 милиона

Сигурност

Такси

Леснота на Използване

Обслужване на Клиенти


Започнете сега

Още крипто прогнози:

Dean Decho

Деан е страстен защитник на финансовата свобода и независимост, предлагани от Биткойн и криптовалутите. Той е изградил тази платформа за крипто обучение, за да помогне на другите в индустрията да се учат, да растат и да бъдат част от нея.