Търговия с акции за начинаещи: как да стартирам?

Константин Костов18 август, 2023

мъж, който обяснява търговията с акции

Търговията с акции е вид инвестиране, при което краткосрочните печалби са по-важни от дългосрочните. Може да е рисковано да се впуснете в нея без подходящи познания. Затова ще разгледаме най-важното, което трябва да знаете за търговия с акции за да прецените, дали тя е подходяща за вас.

Какво представлява търговията с акции?

Акциите или дялове, както често се наричат накратко са инвестиции, които представляват собственост в дадена компания.

Дружествата емитират акции, за да наберат пари, които да им позволят да растат и да се развиват. Когато купувате акции, вие по същество ставате съсобственик на основната компания и имате право на дял от печалбите ѝ.

Tърговията с акции включва процеса на купуване и продаване на тези единици на фондовия пазар. Търговията с акции включва също така покупко-продажба на други финансови инструменти, като облигации, деривати и др.

Акциите се търгуват на фондови борси като Нюйоркската фондова борса (NYSE), NASDAQ, Лондонската фондова борса (LSE) и Австралийската фондова борса (ASX). Фондовата борса действа като пазар, на който купувачите на акции могат да се свързват с продавачите. За да сключите сделка, ви е необходима инвестиционна сметка при брокерска платформа за търговия с акции или инвестиционна платформа.

Ако разполагате с пари и искате да се научите да търгувате, онлайн брокерските къщи направиха възможно лесно търгуването с акции от вашия компютър или смартфон.

Видове търговия с акции

Търговията с акции е популярна в световен мащаб поради огромната възвръщаемост, която обещава. Известни личности са спечелили милиони от търговия с акции. Често новодошлите не са наясно с вида на търговията с акции. Ето един поглед към видовете stock t trading, за да ви улесним да се впуснете в него!

Day Trading

Дневната търговия е стратегия, използвана от инвеститори с акциите – да купуват, продават и затварят позициите си с една и съща акция в рамките на един търговски ден, без да се интересуват от вътрешната работа на съответните предприятия. (Позицията се отнася до количеството от дадена акция или фонд, което притежавате.) Целта на дневния трейдър е да спечели няколко долара в следващите няколко минути, часове или дни въз основа на дневните колебания на цените.

Position Trading

Тя дава на трейдърите повече време за търговия, отколкото търговията в рамките на деня. Всъщност можете да държите акциите в продължение на месеци. Можете да държите акциите и за по-дълго време, като наблюдавате темперамента на цените и техническите тенденции.

Swing Trading

Стратегия за търговия с Bitcoin Swing

Суинг търговията се отнася до практиката да се опитвате да печелите от пазарните колебания с период от един ден до няколко седмици. Ако загубите могат да се поддържат на приемливи нива с помощта на техники за спиране на загубите, суинг трейдинг може да бъде печеливша и да предостави добра перспектива за изучаване на краткосрочните и дългосрочните пазарни движения. Недостатъкът на суинг търговията е, че трябва да работите усилено през цялото време, за да управлявате сделките, което означава, че може да пропуснете потенциални печалби поради пазарните движения.

Как да търгуваме с акции

За да търгувате с акции, ви трябва да си откриете брокерска сметка. Брокерската сметка е сметка, която откривате при брокер с платформа за търговия на различен вид активи – компания, която купува и продава акции от ваше име. След като откриете брокерска сметка, можете да депозирате пари в нея и да започнете да купувате и продавате акции!

1. Откриване на брокерска сметка

Търговията с акции изисква финансиране на брокерска сметка – специфичен вид сметка, предназначена за съхранение на инвестиции. Ако все още нямате такава сметка, можете да я откриете при онлайн брокер за няколко минути. Но не се притеснявайте, че откриването на сметка все още не означава, че инвестирате парите си. Това просто ви дава възможност да започнете, когато сте готови.

Вижте сравнението на Биткойн Капитал за най-добрите CFD брокери.

2. Определете бюджет за търговия с акции

Дори и ви се стори, че имате талант за търговия с акции, отделянето на повече от 10% от портфейла ви за отделна акция може да изложи спестяванията ви на твърде голяма волатилност.

Инвестирайте само сумата, която можете да си позволите да загубите.

Не използвайте пари, които са предназначени за краткосрочни, задължителни разходи, като например първоначална вноска или обучение.

Намалете тези 10 %, ако все още нямате солиден фонд за спешни случаи и 10-15 % от доходите си в пенсионна спестовна сметка.

3. Научете се как да използвате пазарни поръчки и лимитирани поръчки

Когато купувате или продавате акции е нужно да създадете поръчка. Съществуват два вида поръчки за акции: пазарни поръчки и лимитирани поръчки.

Пазарна поръчка е тази, при която се съгласявате да купите или продадете акция на текущата пазарна цена. Например, да кажем, че искате да купите акции на Apple. Текущата пазарна цена на акциите на Apple е 100 USD на акция. Ако създадете пазарна поръчка, ще купите акциите на цена 100 USD за брой.

Лимитирана поръчка е тази, при която се съгласявате да купите или продадете акция на определена цена. Например, да кажем, че искате да купите акции на Apple, но искате да платите само 98 USD за акция. Тук идва полезността на лимитираната поръчка, с която ще купите акциите само ако те достигнат определената от вас цена от 98 USD за акция.

Поръчката за акции може да отнеме известно време за изпълнение в зависимост от условията на фондовия пазар. Но може и цената да не падне, до желата от вас и така да не успеете да завършите поръчката си.

Накратно трябва да подадете пазарна поръчка, ако искате да купите или продадете акция веднага. От друга страна да поставите лимитирана поръчка, ако искате да купите или продадете акция на определена цена.

4. Практикувайте с търговия на хартия

За да натрупате първоначален опит и както се казва да опипате почвата се опитайте седа инвестирате на пазара, без да влагате пари в него, за да видите как работи той.

Можете да направите това, като инвестирате от времето си, като изберете една акция и я наблюдавате в продължение на три до шест месеца, за да видите как се представя. Можете също така да изучавате пазара чрез инструментите за търговия на хартия, предлагани от много онлайн брокери на ценни книжа. Виртуалната търговия със симулатори на фондовия пазар позволява на клиентите да тестват търговския си нюх и да натрупат опит, преди да заложат реални пари.

Къде да търгуваме – платформи за търговия с акции?

За да търгувате с акции, се нуждаете от брокер, но не се доверявайте на всеки брокер. Изберете такъв с добра платформа за търговия с акции, условия и инструменти, които най-добре съответстват на вашия инвестиционен стил и опит. По-голям приоритет за активните търговци ще бъдат ниските комисиони и бързото изпълнение на поръчките за чувствителни към времето сделки.

Вижте нашите ревюта и мнения за платформи за търговия с акции, криптовалути и други активи.

Инвестиране в акции срещу търговия с акции – каква е разликата

Понятията “инвестиране” и “търговия” често се използват като взаимозаменяеми. Въпреки това между двете финансови стратегии има съществени разлики. Ето как се различават тези две стратегии.

Инвестиране в акции

Обикновено целта на инвестирането в акции е да се натрупа богатство в дългосрочен план.

Инвеститорите често държат акции в продължение на години или дори десетилетия с цел да генерират значителни печалби както от нарастващите цени на акциите, така и от дивидентите с течение на времето.

Инвеститорите са склонни да преживеят периоди на слабо представяне, като очакват, че акциите в крайна сметка ще се възстановят и краткосрочните загуби ще бъдат възстановени.

Търговия с акции

Целта на трейдинга с акции е да се генерират краткосрочни печалби.

Търговците държат акции за много по-кратък период от време от инвеститорите, като често купуват и продават в рамките на седмици, дни или дори часове. Вместо да се фокусират върху дългосрочните перспективи на компанията, както правят инвеститорите, трейдърите се съсредоточават върху посоката, в която акциите вероятно ще се насочат след това, и се опитват да спечелят от това движение.

Трейдърите често използват стоп-загуба поръчки, за да затварят автоматично губещи сделки на предварително определено ценово ниво с цел да защитят капитала си.

Развръзката

И инвеститорите, и търговците се стремят да печелят от фондовия пазар, но преследват тази цел по различни начини.

Инвестирането е дългосрочна стратегия “купи и дръж”, докато търговията е краткосрочна стратегия “купи, за да продадеш”.

Анализ на цените на акциите

търговия с акции на лаптоп

Преди да инвестирате в акции, е разумно да направите проучване. Целта на проучването на акции е да се определи кои акции си струва да се купят и кои трябва да се избягват.

Съществуват две основни форми на проучване на акции. Фундаментален и технически анализ.

1 Фундаментален анализ.

Фундаменталният анализ включва разглеждане на цялата налична информация за дадена компания, включително финансовите ѝ резултати, финансовата ѝ сила и заплахата от конкуренти, за да се определи дали акциите са подценени или надценени. При тази форма на анализ инвеститорите анализират финансови данни и често използват финансови съотношения, за да установят дали си струва да се купи дадена акция.

Три популярни съотношения, използвани във фундаменталния анализ:

Съотношение цена/печалба (P/E): това е съотношението между цената на акциите на дадена компания и нейната печалба на акция. Коефициентът P/E е полезен, тъй като може да се използва за сравняване на оценките на различни акции.

Дивидентна доходност: това е съотношението между дивидента на акция на компанията и цената на акцията. Често се изразява в проценти. Доходността от дивиденти е полезна, защото позволява на инвеститора да сравни дивидентите, предлагани от различни компании.

Възвръщаемост на собствения капитал (ROE): това е съотношението на нетния доход на компанията към размера на собствения капитал (активи минус дълг) в нейния баланс. Възвръщаемостта на собствения капитал е мярка за това колко печеливша е дадена компания.

Втората форма на анализ е известна като технически анализ.

2. Технически анализ

При техническия анализ инвеститорите разглеждат графиките на акциите и анализират тенденциите, моделите и индикаторите в опит да предвидят бъдещото движение на акциите. Тези, които използват техническия анализ, вярват, че историческите движения на цените могат да се използват за прогнозиране на бъдещите движения на цените.

Три популярни стратегии за технически анализ:

Търговия с трендове: тази стратегия има за цел да генерира печалби чрез анализиране на тренда на дадена акция. Тенденция се наблюдава, когато акциите се движат в една посока за дълъг период от време. След като определите тенденцията, може да се окаже възможно да се възползвате от нея, като търгувате в същата посока като тенденцията.

Търговия с подкрепа и съпротива: тази стратегия има за цел да генерира печалби чрез идентифициране на нивата на подкрепа и съпротива на дадена акция. Подкрепата е нивото на графиката, под което цената на акцията трудно може да падне. Съпротивата е нивото, над което цената на акциите трудно може да се повиши. След като тези области бъдат идентифицирани, може да е възможно да се реализира печалба чрез поставяне на сделки в областта, в която цената на акциите вероятно ще се обърне.

Търговия с пробиви: тази стратегия има за цел да генерира печалби чрез идентифициране на акции, които са преодолели установени нива на подкрепа или съпротива. Пробивите могат да бъдат силни сигнали, особено когато се потвърждават от други индикатори за технически анализ.

Фундаменталният анализ и техническият анализ имат своите предимства и недостатъци. По тази причина много инвеститори използват комбинация от двата метода при вземането на инвестиционни решения.

Инвеститорите, които са начинаещи в търговията, трябва да търсят брокер, който може да ги научи на инструментите на търговията чрез образователни статии, онлайн уроци и лични семинари.

Вижте в нашия преглед повече за eToro академията, която предлага богата гама от образователни матерлиали за начинаещи търговци.

Рискове при търговия и инвестиция в акции

Всички форми на инвестиране включват известна степен на риск и инвестирането в акции не е по-различно. Важно е начинаещите инвеститори да са наясно с рисковете.

Някои от основните рискове, свързани с инвестирането в акции, включват:

Риск, свързан със спецификата на акциите: това е рискът дадена акция да не постигне добри резултати. Всяка акция има свой собствен уникален набор от рискови фактори и е важно да сте наясно с рисковете, преди да инвестирате.

Риск, свързан с ликвидността: това е рискът, че може да не успеете да продадете притежавана от вас акция на справедлива цена поради липса на купувачи. Ликвидният риск има тенденция да се увеличава в периоди на волатилност на фондовия пазар.

Риск от ливъридж: макар че ливъриджът е мощен инструмент, който може да увеличи печалбите, той може да увеличи и загубите. Ако за търговията се използва голям ливъридж, дори относително малко движение на цената в грешна посока може да доведе до значителни загуби. Важно е да сте наясно, че загубите могат да надхвърлят инвестираната сума.

Пазарен риск: това е рискът, че икономическото развитие или други събития ще окажат негативно влияние върху целия фондов пазар, както е през 2022 год. особено с американските акции и ще доведат до понижаване на цените на акциите във всички сектори.

Стратегии за управление на риска при инвестиция в акции

Никога не можете да елиминирате напълно риска, когато инвестирате в акции, но можете да го намалите.

Един от най-ефективните начини за намаляване на риска е диверсификацията на портфейла. Това е процес на разпределяне на парите ви между много различни акции, така че да не сте прекалено изложени на една-единствена акция. Притежаването на диверсифициран портфейл, който съдържа много различни акции, е по-малко рисково, отколкото притежаването само на една или две акции.

Възприемането на дългосрочен инвестиционен хоризонт е друга стратегия, която може да помогне за намаляване на риска от загуба на пари. В краткосрочен план акциите могат да бъдат силно променливи. В дългосрочен план обаче фондовият пазар има тенденция да се повишава. Най-общо казано, колкото по-дълго инвестирате, толкова по-малък е шансът да загубите пари.

Спирането на загубите също може да бъде ефективен инструмент за управление на риска. Стоп загубите помагат за минимизиране на инвестиционните загуби чрез затваряне на губещи позиции, преди да се натрупат големи загуби.

И накрая, разумно е да приемете широко разпределение на активите (комбинацията от различни активи в портфейла ви). Мъдрите инвеститори са склонни да разпределят парите си между множество класове активи, включително акции, облигации, суровини и криптовалути, ETF тъй като това също помага за намаляване на общия риск на портфейла.

Независимо от всичко, времето, прекарано в изучаване на основите на проучването на акциите и преживяването на възходите и паденията на борсовата търговия – дори ако последните са повече – е добре прекарано време, стига да се наслаждавате на пътуването и да не залагате пари, които не можете да си позволите да загубите.

За диверсификация на портфолиото ви вижте още нашето ръководството за купуване на криптовалута.

Как да управляваме рисковете при търговия с акции

Търговията с акции е свързана с рискове. Пазарът на акции е нестабилен, което означава, че цените на акциите могат да се повишават и понижават много бързо. Тази нестабилност може да бъде рискова за инвеститорите, тъй като ще доведе до загуби, ако цените на акциите се понижат.

1. Стоп загуба

Стоп-загуба е поръчка, при която задавате цена, на която ще продадете акция, ако тя падне под нея. Например, да кажем, че притежавате акции на Apple и сте задали стоп-загуба на цена 95 USD за акция. Ако цената на акциите падне под 95 USD за акция, вашият брокер автоматично ще продаде акциите. По този начин имате възможност да излезете от вашата позиция, при начало на низходящ тренд.

2. Усредняване на разходите

Усредняването на разходите (от англ. Dollar Cost Average -DCA) е практика на редовно инвестиране на фиксирана сума в долари, независимо от цената на акциите. Това е добър начин да развиете дисциплиниран инвестиционен навик, да бъдете по-ефективни в начина на инвестиране и потенциално да намалите нивото на стрес – както и разходите си.

3. Избягвайте “горещите съвети”

Хората, които публикуват в онлайн форуми за избор на акции и плащат за спонсорирани реклами на сигурни акции или крипто прокети, не са ваши приятели. В много от случаите те са част от схема “pump and dump”, при която съмнителни хора купуват кофи с акции на малко позната, слабо търгувана компания (често това са акции за жълти стотинки) и я рекламират в интернет.

Когато недобронамерените инвеститори натрупат акции и повишат цената, мошениците прибират печалбите си, пускат акциите си и изпращат цените обратно на земята. Не им помагайте да напълнят джобовете си.

Заключение

За да търгувате с акции, след като се запознаете как работи, следва да си изберете брокер, който предлага платофмра за търговия с акции. Изберете такъв с условия и инструменти, които най-добре съответстват на вашия инвестиционен стил и опит. Важни показатели са ниските комисиони и бързото изпълнение на поръчките за чувствителни към времето сделки. Някои от тестваните от нас надеждни брокери включват eToro, Skilling и Libertex.


eToro-Icon
Хибрид

Ecoinomy рейтинг:

9.5/10

Макс. ливъридж 2:1
Такси 1% Spread
Регулация FCA 7973792 + AFSL #491139 + CySEC 109/10,
Криптовалути 79+ BTC-Coin-IconETH-Coin-IconMIOTA-IconBCH-IconRipple-IconDASH-IconADA-Coin-IconEOS-IconLTC-IconNEO-IconXLM-IconZEC-IconEthereum-Classic-IconBNB-Icon
Разплащателни методи PayPal, дебитна/кредитна карта, Skrill, Neteller, SEPA банков трансфер, WebMoney
Брой потребители 25.000.000+

Сигурност


Такси


Лесен за използване


Обслужване на клиенти


Посети сайта »

{etoroCFDrisk}% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват със CFD-та при този доставчик. Трябва да прецените дали можете да си позволите да поемете високия риск да загубите парите си.


Libertex лого
Брокер

Ecoinomy рейтинг:

9.2/10

Макс. ливъридж 2:1
Минимален депозит 100 EUR
Такси за търговия Само комисион
Регулация CySEC 164/12
Криптовалути BTCETHBCHXRPLTCETCADAXLMEOSNEOTRXQTUMXEMSTEEMDashIOTAZCashBinance CoinTezosMoneroChainlinkCosmosPolkadotVechainUniswap
Разплащателни методи SEPA банков превод, PayPal, Skrill, Neteller, Visa, Mastercard
Брой потребители 2.200.000+

Сигурност


Такси


Лесен за използване


Обслужване на клиенти


Посети сайта »
Съществува риск 77,77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват със CFD-та при този доставчик.

avatrade cfd брокер лого
Брокер

Ecoinomy рейтинг:

8.7/10

Макс. ливъридж 2:1
Минимален депозит 100 EUR/USD/GBP
Такси за търговия 0,2 – 2%
Регулация Централна банка на Ирландия
Криптовалути BTCETHBCHXRPLTCXLMEOSNEODashIOTAChainlinkUniswap
Разплащателни методи PayPal, SEPA, VISA, MasterCard
Брой потребители 300.000+

Сигурност


Такси


Лесен за използване


Обслужване на клиенти


Посети сайта »
Съществува риск 76.4% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР


Инвеститорите, които са начинаещи в търговията, трябва да търсят брокер, който може да ги научи на инструментите на търговията чрез образователни статии, онлайн уроци и лични семинари. Други характеристики, които трябва да се вземат под внимание при приложенията за търговия с акции, са качеството и наличието на инструменти за проверка и анализ на акции, предупреждения в движение, лесно въвеждане на поръчки и обслужване на клиенти.

Независимо от всичко, времето, прекарано в изучаване на основите на проучването на акциите и преживяването на възходите и паденията на борсовата търговия – дори ако последните са повече – е добре прекарано време, стига да се наслаждавате на пътуването и да не залагате пари, които не можете да си позволите да загубите.

Често задавани въпроси за търговия или инвестиция в акции

Кой сайт за търговия с акции е най-подходящ за начинаещи?

Биткойн Капитал направи сравнение и класиране на онлайн платформите за търговия, според това кои от тях са най-добри за начинаещи. В този списък са взети предвид изборът на инвестиции, обслужването на клиентите, таксите за сметка, минималната сума за депозит, разходите за търговия и др.

Можете ли да търгувате с акции със 100 лева?

Да, стига цената на акциите да е под 100 лева и брокерската ви сметка да няма изисквани минимални суми или такси, които биха могли да увеличат транзакцията над 100 лева. Някои брокери също така ви позволяват да закупувате частични акции, което означава, че можете да закупите част от акция, ако не можете да си позволите пълната цена на акцията.

Каква е разликата между търговия с акции и инвестиране?

Основната разлика е в това колко често купувате и продавате акции. Търговците купуват и продават на дневна до седмична база, докато инвеститорите обикновено купуват и държат акции в дългосрочен план.

Author: Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.