Co to jest ETF? Jak handlować i inwestować w ETF-y z eToro?

Marcin Woźniak, 11 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

trader przed biurkiem

Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) nie bez powodu stały się w ostatnich latach niezwykle popularne wśród inwestorów i traderów.

Proste, przejrzyste i opłacalne, oferują łatwy sposób zdobycia ekspozycji na szeroki zakres aktywów, w tym akcje, obligacje, towary i nieruchomości. Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszach ETF? Przewodnik po funduszach ETF to świetne miejsce, by zacząć.

Przedstawimy Ci podstawy funduszy ETF i wyjaśnimy, jak możesz w nie inwestować za pośrednictwem eToro.

Przewodnik po ETF

Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) stały się w ostatnich latach coraz bardziej popularne wśród inwestorów detalicznych. Inwestowanie w ETF-y jest korzystniejsze niż w fundusze inwestycyjne, ponieważ nie nakładają one takich samych opłat transakcyjnych i wskaźników kosztów, a jednocześnie zapewniają możliwość otwierania i zamykania pozycji wiele razy dziennie, tak jak w przypadku akcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w ETF-y, czytaj dalej, ponieważ przedstawiamy kompletny przewodnik po inwestowaniu w ETF-y dla początkujących.

Co to jest ETF?

ETF (exchange traded fund) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego celem jest śledzenie wyników określonego indeksu giełdowego, sektora przemysłu lub aktywów. Koncepcja ETF została stworzona w 1990 roku przez amerykańską firmę inwestycyjną Leland, O’Brien i Rubinstein (LOR). Grupa uważała, że możliwe jest połączenie wielu akcji w jeden klaster, który można umieścić na giełdzie, a następnie handlować nim jako jednym podmiotem. W tym samym roku na Toronto Stock Exchange w Kanadzie powstał i został wprowadzony współczesny ETF. W styczniu 1993 roku powstał fundusz ETF o nazwie S&P 500 Trust ETF. Pozostaje jednym z najaktywniej handlowanych funduszy ETF.

Ten ETF reprezentuje 500 największych amerykańskich spółek i jest jak najbardziej zbliżony do indeksu S&P 500. Pod wieloma względami fundusze ETF są jak fundusze inwestycyjne. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych są one jednak przedmiotem obrotu na giełdzie. Oznacza to, że można je kupować i sprzedawać tak samo jak akcje zwykłe.

Fundusze ETF istnieją dla niemal wszystkich klas aktywów, w tym akcji, obligacji, nieruchomości i towarów. Aby kupić lub sprzedać ETF, musisz mieć konto handlowe u maklera papierów wartościowych lub na platformie inwestycyjnej. Na eToro kupowanie i sprzedawanie ETF-ów jest bardzo proste. Platforma eToro jest łatwa w użyciu i oferuje zerowe prowizje od funduszy ETF z UE i Wielkiej Brytanii, a także niskie minimalne inwestycje. Oznacza to, że inwestowanie w ETF-y jest czymś, co może robić każdy.

Jak powstają fundusze ETF?

etf - exchange traded funds

Kiedy dowiadujemy się, na czym polega handel funduszami ETF, jednym z kluczowych punktów jest poznanie zasad ich działania. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć ich pochodzenie. Porównując ETF i fundusz inwestycyjny, ETF może wyglądać podobnie do funduszy inwestycyjnych. Różnią się one jednak sposobem, w jaki są tworzone. Inwestorzy chcący nabyć fundusz inwestycyjny wysyłają pieniądze bezpośrednio do towarzystwa funduszy.

Firma wykorzystuje te pieniądze do zakupu papierów wartościowych i emisji nowych jednostek uczestnictwa funduszu dla inwestora. Kiedy inwestorzy sprzedają swoje jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ich udziały są zwracane towarzystwu funduszy inwestycyjnych w zamian za pieniądze – najlepiej większe niż pierwotnie zainwestowane.

Tworzenie funduszu ETF różni się od tworzenia funduszy inwestycyjnych, ponieważ nie wiąże się z transakcjami pieniężnymi. Każda osoba pragnąca zarządzać nowym funduszem ETF składa wniosek do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, osoba ta (zwana sponsorem) stara się zawrzeć umowę z animatorem rynku (często dużym inwestorem instytucjonalnym) na utworzenie lub odkupienie tych nowych udziałów w ETF-ie. Sponsor i animator rynku mogą być tą samą osobą lub organizacją.

Następnie animator rynku nowego ETF-u pożycza akcje bazowe, zwykle od funduszu emerytalnego, umieszczając je bezpośrednio w funduszu powierniczym. Stanowią one podstawę akcji tworzących ETF. Następnie trust rozprowadza udziały w nowym ETF-ie, dając inwestorom prawne prawo do udziałów posiadanych przez trust.

Jakie są zalety i wady funduszy ETF?

etf bricks background

Inwestowanie w fundusze ETF ma wiele zalet:

 • Niskie koszty: Fundusze ETF mają zazwyczaj bardzo niskie opłaty bieżące, co oznacza, że mogą być świetnym sposobem na oszczędne inwestowanie. Są one zazwyczaj znacznie tańsze niż aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, ponieważ zarządzający nie podejmują aktywnie decyzji inwestycyjnych.
 • Dywersyfikacja: inwestowanie poprzez ETF-y to łatwy sposób na dywersyfikację portfela. Poprzez jeden papier wartościowy możesz potencjalnie uzyskać ekspozycję na setki różnych akcji. Na przykład SPDR S&P 500 ETF (SPY) oferuje ekspozycję na 500 różnych amerykańskich akcji.
 • Szeroki zakres rynków: Fundusze ETF mogą być bardzo użytecznym narzędziem alokacji aktywów, ponieważ umożliwiają dostęp do różnych obszarów rynków finansowych, w tym rynków zagranicznych, rynków towarowych i rynków nieruchomości. Na przykład, jeżeli szukasz ekspozycji portfela na chińskie akcje, możesz zainwestować w iShares China Large-Cap ETF (FXI). Podobnie, jeśli szukasz ekspozycji na srebro w portfelu, możesz zainwestować w iShares Silver Trust (SLV).
 • Przejrzystość: Fundusze ETF są bardzo przejrzyste. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, inwestorzy mogą dokładnie sprawdzić, co zawiera ETF.
 • Łatwość handlu: Ponieważ ETF-y są notowane na giełdzie, bardzo łatwo jest kupić
 • Efektywność podatkowa: Fundusze ETF mogą być bardziej efektywnym podatkowo sposobem inwestowania niż fundusze inwestycyjne. Jednak podatek ten obowiązuje tylko w niektórych krajach, a w innych nie. Na przykład w Wielkiej Brytanii około 75% funduszy ETF ma status “raportujący” lub “dystrybucyjny”, co oznacza, że podlegają one podatkowi od zysków kapitałowych. Niemniej jednak podatek od zysków kapitałowych jest tańszy niż podatek dochodowy, jeśli obowiązuje w twojej lokalizacji.
 • Dywidendysą reinwestowane: Dywidendy otrzymywane od spółek w otwartych funduszach ETF są reinwestowane natychmiast. Dla porównania, czas reinwestycji w przypadku funduszy inwestycyjnych jest bardziej zmienny.

Ponadto istnieją pewne wady, które powinieneś rozważyć, zanim zaczniesz handlować funduszami ETF:

 • Wyższe koszty w porównaniu z zakupem akcji: Mimo że koszty obrotu ETF-ami są generalnie niższe niż fundusze inwestycyjne, koszty obrotu ETF-ami są nadal droższe niż inwestowanie w konkretne akcje bez ponoszenia opłaty za zarządzanie tymi ostatnimi.
 • Niższa stopa zwrotu z dywidendy: Mimo że możesz kupować i sprzedawać ETF-y wypłacające dywidendy, stopa zwrotu może nie być tak znacząca, jak w przypadku wysoko dochodowych akcji indywidualnych.
 • Aktywnie zarządzane ETF-y wiążą się z wyższymi opłatami: Opłaty za zarządzanie powinny być brane pod uwagę przed zainwestowaniem w ETF.
 • Fundusze ETF koncentrujące się na jednej branży ograniczają dywersyfikację: inwestując w ETF-y oparte na jednej branży lub klasie aktywów, nie rozkładasz ryzyka na wiele aktywów lub sektorów.

Brak płynności może utrudniać transakcje: klasy aktywów funduszy ETF, takie jak obligacje, są mniej płynne niż fundusze ETF śledzące popularne indeksy, takie jak FTSE 100 czy S&P 500. Może to utrudnić sprzedaż po pożądanej cenie.

Rodzaje funduszy ETF

Inwestorzy mają obecnie do dyspozycji wiele rodzajów funduszy ETF. Do głównych rodzajów funduszy ETF należą:

 • Fundusze ETF zindeksem giełdowym: ich celem jest śledzenie określonego indeksu giełdowego, takiego jak S&P 500, FTSE 100 czy Nikkei 225. Przykładami akcyjnych funduszy ETF są SPDR S&P 500 ETF (SPY), który śledzi indeks S&P 500, oraz iShares FTSE 100 UCITS ETF (ISF.L), który śledzi indeks FTSE 100. Inwestowanie w indeksowe fundusze ETF może być świetnym sposobem na uzyskanie szerokiej ekspozycji na rynek akcji przy niskich kosztach.
 • Sektorowe lub branżowe fundusze ETF: ich celem jest zapewnienie ekspozycji na określone obszary rynku akcji, takie jak spółki technologiczne, spółki z sektora opieki zdrowotnej czy spółki finansowe. Przykładem sektorowego funduszu ETF jest Healthcare Select Sector SPDR ETF (XLV), który zapewnia ekspozycję na akcje związane z opieką zdrowotną w ramach indeksu S&P 500.
 • Stylowe fundusze ETF: Ich zadaniem jest śledzenie indeksów giełdowych opartych na określonym stylu inwestycyjnym. Przykładem ETF-u stylowego jest iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL), który inwestuje w akcje amerykańskie o dużej i średniej kapitalizacji, które mają silne podstawy.
 • Obligacyjne ETF-y: Ich celem jest zapewnienie ekspozycji na papiery wartościowe o stałym dochodzie. Mogą one zawierać wszystkie rodzaje obligacji, w tym amerykańskie obligacje skarbowe, korporacyjne, wysokodochodowe itp. Przykładem obligacyjnego funduszu ETF jest iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY), który zapewnia ekspozycję na amerykańskie obligacje skarbowe.
 • Towarowe fundusze inwestycyjne (Commodity ETFs): Ich celem jest śledzenie cen towarów, takich jak złoto czy ropa naftowa. Przykładem funduszu towarowego jest SPDR Gold ETF (GLD), który śledzi cenę złota.
 • Fundusze ETF nieruchomości: służą do śledzenia indeksów nieruchomości. Przykładem funduszu ETF inwestującego w nieruchomości jest Vanguard Real Estate ETF (VNQ), który śledzi wyniki indeksu MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index.
 • Fundusze ETF z dźwignią finansową: zostały zaprojektowane w celu zapewnienia większej ekspozycji (2x, 3x, itd.) na akcje lub rynek bazowy. Przykładem lewarowanego funduszu ETF jest Proshares Ultra S&P 500 (SSO), który zapewnia dwukrotnie większy dzienny zwrot niż indeks S&P 500. Fundusze ETF z dźwignią mogą zwiększyć Twoje potencjalne zyski inwestycyjne, ale mogą też zwiększyć Twoje straty.
 • Inverse ETFs: fundusze te są zaprojektowane tak, aby pomóc inwestorom czerpać zyski ze spadku indeksu lub rynku bazowego. Jeżeli indeks bazowy spada, odwrotny fundusz ETF na indeks giełdowy będzie rósł. Przykładem odwrotnego funduszu ETF jest ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ). Ten ETF rośnie, jeśli indeks bazowy, NASDAQ 100, spada. Zauważ, że ten konkretny ETF jest również lewarowany i zapewnia 3-krotnie większą ekspozycję na ryzyko.

Jak działa inwestowanie w fundusze ETF

Handel i inwestowanie w ETF-y jest całkiem proste. Oto przegląd podstaw.

Zyski z rosnącego rynku

Jeśli uważasz, że indeks giełdowy lub aktywo (np. złoto) może w przyszłości wzrosnąć, otwierasz pozycję KUP w funduszu ETF, który obejmuje ten indeks lub aktywo. Nazywa się to “długą stopą”. Na przykład, jeśli uważasz, że indeks S&P 500 wzrośnie w ciągu najbliższego roku, otworzysz pozycję KUP w funduszu ETF takim jak SPDR S&P 500 ETF (SPY), który śledzi wyniki indeksu S&P 500. Jeśli indeks S&P 500 wzrośnie, Twoja inwestycja w SPDR S&P 500 ETF (SPY) zwiększy swoją wartość i jeśli chcesz, możesz zamknąć transakcję z zyskiem. Jeśli jednak indeks S&P 500 Index spadnie, wartość Twojego funduszu ETF również spadnie, co oznacza, że poniesiesz stratę.

Zyskaj na spadającym rynku

Jeśli uważasz, że indeks giełdowy lub aktywa mogą w przyszłości spaść, możesz otworzyć pozycję SELL w funduszu ETF, który obejmuje ten indeks lub aktywa. Nazywa się to “krótką pozycją”. Możesz otworzyć pozycję SELL w ETF-ie, handlując kontraktami na różnice kursowe (CFD). Kontrakty na różnice kursowe to instrumenty finansowe, które dają inwestorom możliwość czerpania zysków z ruchu cen papierów wartościowych bez konieczności posiadania tych papierów. Na przykład, jeśli uważasz, że indeks S&P 500 Index spadnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, możesz otworzyć pozycję SELL na funduszu SPDR S&P 500 ETF (SPY), który śledzi wyniki indeksu S&P 500. Jeśli indeks S&P 500 Index spadnie, zyskasz na swojej krótkiej pozycji. Jeśli jednak indeks S&P 500 wzrośnie, poniesiesz stratę.

Dywidendy

Trzeci sposób, w jaki możesz potencjalnie zyskać na ETF-ach, to dywidendy. Dywidendy to wypłaty pieniężne, które niektóre spółki wypłacają swoim inwestorom ze swoich zysków. Nie wszystkie firmy wypłacają dywidendy, ale wiele firm o ugruntowanej pozycji to robi. Jeżeli posiadasz ETF inwestujący w spółki wypłacające dywidendy, będziesz regularnie otrzymywać dywidendy. Na przykład, jeżeli posiadasz fundusz iShares FTSE 100 UCITS ETF (ISF.L), który jest ukierunkowany na wiele spółek płacących dywidendy, notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, będziesz regularnie otrzymywać dywidendy. Opłaty do funduszy ETF Z funduszami ETF wiążą się dwa rodzaje opłat:

 • Prowizje od transakcji: są to opłaty pobierane przez brokerów i platformy inwestycyjne za dokonanie transakcji. Na eToro nie ma żadnych prowizji za otwieranie i zamykanie pozycji w funduszach EU ETF.
 • Opłaty bieżące: Opłaty te, określane czasem jako “czynnik ogólny”, są pobierane przez towarzystwo funduszy ETF, np. iShares lub ProShares. Opłaty bieżące są zazwyczaj bardzo niskie. Na przykład opłaty bieżące funduszu SPDR S&P 500 ETF wynoszą około 0,095% rocznie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak działa eToro i jakimi innymi aktywami możesz tam handlować, sprawdź pełną recenzję i opinie o eToro.

Ryzyko związane z inwestowaniem w ETF-y

Wszystkie formy handlu i inwestowania wiążą się z pewnym stopniem ryzyka, a handel i inwestowanie w ETF-y nie jest inne. Podstawowym ryzykiem, na które narażeni są inwestorzy i traderzy ETF-ów, jest ryzyko rynkowe lub ryzyko inwestycyjne. Jest to ryzyko, że wartość indeksu lub aktywów bazowych spadnie. Jeśli posiadasz ETF i indeks lub aktywo bazowe spadnie, wartość Twojego ETF również spadnie. Na przykład, jeśli kupisz fundusz ETF na indeks S&P 500, taki jak SPDR S&P 500 ETF (SPY), a indeks S&P 500 spadnie o 20%, wartość Twojej inwestycji prawdopodobnie również spadnie o około 20%.

Podobnie, jeśli kupisz złoty ETF, taki jak SPDR Gold ETF (GLD), i cena złota spadnie o 20%, wartość Twojej inwestycji również spadnie o około 20%. Należy pamiętać, że lewarowane ETF-y niosą ze sobą dodatkowe ryzyko inwestycyjne. Na przykład, jeśli kupisz lewarowany fundusz ETF, który oferuje 2x większą ekspozycję na indeks S&P 500, a indeks S&P 500 spadnie o 10%, będziesz miał do czynienia z 20% stratą zamiast 10%. Ponadto niektóre ETF-y są bardziej efektywne podatkowo niż inne. Na przykład aktywnie zarządzane fundusze ETF mogą przynosić zyski kapitałowe, które można przypisać posiadaczom funduszu.

Ze względu na dostęp do egzotycznych ETF-ów, wiele z nich wymaga od tradera zaawansowanej pracy domowej i badań przed zainwestowaniem w nie. Niektórzy inwestorzy indywidualni popełniają błąd, inwestując na ślepo w egzotyczne ETF-y tylko dlatego, że ostatnio osiągały one dobre wyniki. Istnieje również możliwość likwidacji funduszy ETF. W takim przypadku akcjonariusze otrzymują gotówkę.

Strategie zarządzania ryzykiem

Inwestując w ETF-y nigdy nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, ale istnieją sposoby na jego ograniczenie. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia ryzyka jest dywersyfikacja portfela. Oznacza to rozłożenie pieniędzy na wiele różnych aktywów inwestycyjnych, tak aby nie być nadmiernie narażonym na ryzyko związane z jednym aktywem. Zróżnicowany portfel może mieć ekspozycję na akcyjne ETF-y, obligacyjne ETF-y i towarowe ETF-y. W przypadku akcyjnych funduszy ETF przyjęcie długoterminowego horyzontu inwestycyjnego to kolejna strategia, która może pomóc zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy.

W krótkim okresie akcje mogą być bardzo zmienne. W dłuższej perspektywie czasowej rynek akcji ma tendencję wzrostową. Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej inwestujesz, tym mniejsze masz szanse na utratę pieniędzy. W przypadku krótkoterminowych transakcji na ETF-ach stop-loss może być również skutecznym narzędziem zarządzania ryzykiem. Stop loss pomaga minimalizować straty inwestycyjne poprzez zamykanie stratnych pozycji, zanim skumulują się duże straty.

Strategie transakcyjne ETF dla początkujących

Kiedy chcesz opracować strategię inwestowania w ETF, powinieneś dokładnie rozważyć, które podejście najbardziej Ci odpowiada. Najczęstsze z nich to:

 • Systemy wzrostowe: ich celem jest zapewnienie stałych zysków, a fundusze te obejmują akcje spółek bazowych o dużym potencjale wzrostu.
 • Inwestowanie w wartość: ten rodzaj inwestowania może ułatwić czerpanie zysków z firm, które doświadczają cyklicznych okresów wzrostu.
 • Momentum ETFs to fundusze, które inwestują w spółki wykazujące pozytywne momenty na rynkach lub w swoich branżach. Fundusze te mogą również skracać akcje spółek z negatywnym impetem.
 • Handel społecznościowy: Możesz również rozpocząć swoją przygodę z ETF-ami, korzystając z opcji handlu społecznościowego. W eToro funkcja copy trading pozwala Ci śledzić inwestycje użytkowników przynoszących długoterminowe zyski.

Ta podstawowa opcja pomoże ci zrozumieć, jak inwestować w ETF-y i jakie procesy myślowe stosują najbardziej dochodowi użytkownicy eToro. Każdy użytkownik ma swój wynik, który pokazuje, jakie ryzyko podejmuje dany użytkownik w skali od 1 do 10 – 1 oznacza najniższe ryzyko, a 10 najwyższe.

Jak handlować funduszami ETF na eToro

Handel i inwestowanie w ETF-y jest łatwe na eToro. Oto, jak dokonać wymiany:

 1. Załóż konto handlowe online, wchodząc na stronę www.etoro.com
 2. Przejdź na stronę “Rynki”, a następnie wybierz ETF-y
 3. Wybierz ETF, którym chcesz handlować, a następnie wybierz Handel
 4. Wybierz KUPUJ lub SPRZEDAJ w zależności od kierunku, w którym chcesz handlować
 5. Wprowadź kwotę, którą chcesz handlować lub inwestować
 6. Wybierz opcję Otwórz transakcję

Podsumowanie

ETF (exchange traded fund) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego celem jest śledzenie wyników określonego indeksu giełdowego lub aktywów. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych. Oznacza to, że można je kupować i sprzedawać tak samo jak pojedyncze akcje.

Aby inwestować w ETF-y, musisz posiadać rachunek maklerski u brokera giełdowego lub na platformie inwestycyjnej. Fundusze ETF są dostępne dla niemal wszystkich klas aktywów, w tym akcji, obligacji, nieruchomości i towarów. Fundusze ETF mają wiele zalet, takich jak niskie koszty transakcyjne, korzyści wynikające z dywersyfikacji, natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy rynków, przejrzystość i łatwość handlu.

Istnieje wiele rodzajów ETF-ów, w tym fundusze indeksowe, sektorowe ETF-y, stylowe ETF-y, obligacyjne ETF-y, ETF-y nieruchomości, towarowe ETF-y, odwrotne ETF-y i lewarowane ETF-y.

Głównym rodzajem ryzyka związanego z funduszami ETF jest ryzyko rynkowe. Jest to ryzyko, że wartość aktywów bazowych lub indeksu spadnie. Ryzyko związane z inwestowaniem w ETF-y można zmniejszyć poprzez dywersyfikację portfela. Handel ETF-ami na eToro jest łatwy.

Platforma eToro jest łatwa w użyciu i oferuje zerowe prowizje od funduszy ETF oraz niskie minimalne inwestycje.

eToro-Icon
Hybryda

Ocena Ecoinomy:

9.5/10

Aktywa handlowe Akcje, indeksy, fundusze ETF, waluty
Maks. Dźwignia Do 30:1
Opłaty Spread 1%
Licencje UE, USA, Wielka Brytania, Australia, Bliski Wschód
Metody płatności PayPal, karta debetowa/kredytowa, Skrill, Neteller, przelew bankowy SEPA, WebMoney
Liczba użytkowników 25.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Załóż konto »

Inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo zmienne i nieuregulowane w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.


Informacje te służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji, sugestii lub zaproszenia do kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia konkretnego celu inwestycyjnego lub sytuacji finansowej i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakiecie nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści tego przewodnika. Przed zaangażowaniem kapitału upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z inwestowaniem. Nigdy nie ryzykuj więcej, niż jesteś gotów stracić.

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.