Как се определя цената на Биткойн?

Как се определя цената на Биткойн?

Константин Костов октомври 1, 2023
1 мин четене

За разлика от традиционните валути биткойн не се емитира от централна банка или не се подкрепя от правителство. За инвеститорите закупуването на биткойн е различно от закупуването на акция или облигация, тъй като биткойн не е корпорация. Следователно няма корпоративни баланси, които да се преглеждат, няма резултати на фондове, които да се сравняват, или други традиционни инструменти за избор на инвестиция.

Казано по-просто, цената на биткойн се повишава, когато търсенето на биткойн се увеличава, а цената се понижава, когато търсенето му намалява.

Търсенето зависи от редица фактори, като например глобални събития, включително спадове и ръстове в цените на акциите и облигациите, и икономически събития в световен мащаб.

За разлика обаче от паричната политика в държавите с фиатни валути, която подлежи на промяна в съответствие с политическите и икономическите събития, екосистемата на биткойн е напълно децентрализирана парична система. Нито един централен орган не регулира паричната база, поради което създаването на биткойни следва подробни правила в много строг протокол, който сме описали подробно за вас по-долу.

Научете какво влияе върху цената на биткойн, за да можете да вземате по-информирани решения за избора му като инвестиция.

Какво определя цената на Bitcoin?

Bitcoin изкачване на графиката на цената анимация

Биткойн не е емитиран от централна банка и не е подкрепен от правителство, поради което инструментите на паричната политика, темповете на инфлация и измерванията на икономическия растеж, които обикновено оказват влияние върху стойността на дадена валута, не се прилагат за биткойн. Биткойн действа по-скоро като стока, която се използва за съхраняване на стойност, така че следните фактори оказват влияние върху цената му:

  • Предлагането на биткойн и търсенето му на пазара (наличност на борсите)
  • Разходите за производство на биткойн чрез процеса на добив
  • Конкурентните криптовалути
  • Регулации
  • Медии и новини

Търсене и предлагане на криптовалутата

Стойността на криптовалутата се определя от търсенето и предлагането, точно както всичко друго, което хората искат. Ако търсенето се увеличава по-бързо от предлагането, цената се повишава. Например, ако има суша, цената на зърното и продуктите се увеличава, ако търсенето не се промени. Същият принцип на търсенето и предлагането се прилага и за криптовалутите. Криптовалутата придобива стойност, когато търсенето надминава предлагането.

Предлагането на даден актив играе съществена роля при определянето на неговата цена. Дефицитният актив е по-вероятно да има високи цени, докато наличният в изобилие актив ще има ниски цени. Предлагането на биткойн като цяло е добре оповестено, тъй като винаги ще бъдат произведени само 21 милиона и само определено количество ще бъде създавано годишно. Протоколът на биткойн позволява създаването на нови биткойни само с фиксирана скорост и тази скорост е проектирана да се забавя с течение на времето.

Предлагането на биткойн се увеличава с фиксирана сума с всеки нов блок, добит в блокчейна. В резултат на това увеличението на предлагането не е толкова фиксирано.

Търсенето може да се увеличи също, когато Биткойн придобие нова полезност, например. По-широкото възприемане на дадена криптовалута като инвестиция също увеличава търсенето, като същевременно ефективно ограничава предлагането в обращение. Например, когато институционалните инвеститори започнаха да купуват и държат биткойн в началото на 2021 г., цената на биткойн се повиши значително, тъй като търсенето изпревари темпото, с което се създаваха нови монети, което ефективно намали общото налично предлагане на биткойн.

Произовдство на Биткойн, чрез добив

За биткойн производствените разходи са приблизително сбор от преките фиксирани разходи за инфраструктура и електроенергия, необходими за добиването на криптовалутата и косвените разходи, свързани с нивото на трудност на алгоритъма. Добивът на биткойн се състои от мрежа от миньори, които се състезават за решаване на криптирано число – първият миньор, който го направи, печели награда от новоизтеглени биткойни и всички такси за трансакции, натрупани от намирането на последния блок.

Новите криптовалутни токени се произвеждат чрез процес, наречен добив. Добиването на криптовалута включва използването на хардуер за проверка на следващия блок в блокчейна. Децентрализираната мрежа от миньори е това, което позволява на криптовалутата да работи по този начин. В замяна на това протоколът произвежда възнаграждение под формата на криптовалутни токени, в допълнение към всички такси, плащани от миньорите.

Проверката на блокчейна изисква изчислителна мощност. Участниците инвестират в скъпо оборудване и електроенергия, за да добиват криптовалута. При система за доказване на работа, каквато използва Биткойн, колкото по-голяма е конкуренцията за добив на определена криптовалута, толкова по-трудно е тя да бъде добита. Това е така, защото миньорите по същество се състезават помежду си в решаването на сложна математическа задача, за да проверят даден блок. По този начин разходите за добив се увеличават, тъй като за успешното му осъществяване е необходимо по-мощно оборудване.

Тъй като разходите за добив се увеличават, това налага увеличаване на стойността на криптовалутата. Миньорите няма да добиват, ако цената на биткойн, не е достатъчно висока, за да компенсира разходите им. И тъй като миньорите са от съществено значение за функционирането на блокчейн, докато има търсене за използване на блокчейн, цената ще трябва да се повишава.

Как конкуренцията влияе на цената на Bitcoin

Конкуренти на биткойн

Въпреки че биткойн е най-известната криптовалута, стотици други токени се борят за инвестиционни долари. Към 2022 г. Биткойн доминира в търговията на пазарите на криптовалути.
Но с течение на времето доминиращата му роля е отслабнала. През 2017 г. на Биткойн се падаха над 80% от общата пазарна капитализация на пазарите на криптовалути. Към 2022 г. този дял е намалял до по-малко от 50%.
Основната причина за това е повишената осведоменост и възможности за алтернативни монети. Например Етериум се превърна в сериозен конкурент на Биткойн поради бума на децентрализираните финанси (DeFi). На Етер се падат около 20% от общата пазарна капитализация на пазарите на криптовалути.

Други криптовалути, които продължават да се въвеждат, набират популярност. BNB, XRP, ADA и Solana са няколко други монети, които отнемат пазарния капацитет на биткойн.

Съществуват хиляди различни криптовалути, като всеки ден се пускат нови проекти и токени. Бариерата за навлизане е сравнително ниска за новите конкуренти, но създаването на жизнеспособна криптовалута зависи и от изграждането на мрежа от потребители на тази криптовалута.

Едно полезно приложение в блокчейн може бързо да изгради мрежа, особено ако подобрява ограничение на конкурентно приложение. Ако нов конкурент набере скорост, той отнема стойност от съществуващата конкуренция, като по този начин изпраща цената на действащия участник надолу, докато токенът на новия конкурент вижда, че цената му се покачва.

Регулациите – фактор за определяне на биткойн цената
илюстрация на уличен знак

Съществува известно объркване относно това кой трябва да регулира обмена на криптовалути. Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) твърди, че криптовалутите са ценни книжа като акциите и облигациите, докато Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) казва, че те са стоки като кафето или златото.

И двете не могат да претендират за регулаторни правомощия върху борсите за криптовалути. Едно определящо решение би могло да осигури по-голяма яснота и да подобри стойността на криптовалутите, като същевременно отвори вратата за по-широко търгувани финансови продукти, свързани с криптовалутите.

Регулацията е необходима, за да се даде възможност за по-лесни начини за търговия с криптовалута. Продукти като ETF-и или фючърсни договори осигуряват по-голям достъп на инвеститорите до криптовалутата, увеличавайки нейната стойност. Освен това регулирането може да позволи на инвеститорите да заемат къси позиции или да залагат срещу цената на криптовалутите с фючърсни договори или опции. Това би трябвало да доведе до по-добро откриване на цените и да намали волатилността на цените на криптовалутите.

Регулациите биха могли да окажат и отрицателно въздействие върху търсенето на криптовалута. Ако даден управляващ орган промени правилата в ущърб на инвестициите или използването на криптовалути, това може да доведе до понижаване на цената на криптовалутите.

Друг пример е забраната за търговия и транзакции с биткойн в Китай през септември 2021 г., която се отрази на търсенето и предлагането на криптовалутата. Фермите за добив в Китай бяха принудени да опаковат багажа си и да се преместят в държави, които са приятелски настроени към майнинга. Цените спаднаха от около 50 000 долара в началото на септември до около 40 000 долара в края на месеца, след което бързо се възстановиха и надминаха предишните ценови равнища, тъй като операциите отново се активизираха.

Разработването на регулаторна рамка е само въпрос на време, а въздействието ѝ върху цената на биткойна е неизвестно.

Медиите, новините и тяхното влияние

В опит да информират инвеститорите, медиите и новинарските материали работят както в полза, така и в ущърб на цената на биткойн. Всяка промяна в някой от разгледаните преди това фактори бързо се публикува и разпространява сред масите. В резултат на това добрите новини за инвеститорите в криптовалути обикновено водят до повишаване на цената на Биткойн, докато лошите новини я понижават.
Комбинацията от предлагане, търсене, производствени разходи, конкуренция, регулаторни промени и последващото медийно отразяване оказва влияние върху перспективите на инвеститорите, което е един от най-значимите фактори, влияещи върху цените на криптовалутите.

Може ли цената на биткойна да се понижи до нула?

Краткият отговор е: Да.

Фиатните валути, които вече не се използват, са безполезни, освен за колекционерите, които вероятно все още ще ви платят добри пари за 100-годишна хартийка или монета. Стойността на една валута се основава на нейната възприета стойност.

Струва си да се отбележи, че валутите, които вече не се използват, обикновено се провалят в резултат на въвеждането на наследници или на инциденти като хиперинфлация. Подобни събития обикновено водят до значително обезценяване на засегнатите валути. В случая с биткойн хиперинфлация не е възможна, тъй като биткойн не може да се създава произволно и производството му е фиксирано до определено количество.

В крайна сметка реалистичните възможни причини за колапс в цената на биткойн са: политически натиск, технологични неуспехи и всякакви медийни публикации под общото понятие FUD: всякакъв вид новини, които могат да разпространят “страх, несигурност и съмнение”. Докато биткойн наистина не достигне до по-голямата част от света, можем да продължим да очакваме както значителни увеличения на цените, така и значителни спадове – засега властва волатилността.

Още теми, свързани с цената на Bitcoin

Author: Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.